Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ka.rang] | سکارڠ

Definisi : waktu atau masa ini (bukan waktu yg telah lalu dan bukan yg akan tiba), kini: kira-kira ini mesti dibuat ~ juga. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.ka.rang] | سکارڠ

Definisi : waktu bukan yg telah lalu dan bukan yg akan datang; waktu ini: ~ juga kita pergi. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sekarang

Peribahasa

Dulu timah,
     sekarang besi.

Bermaksud :

Orang kecil memperoleh pangkat tinggi.

 

Lihat selanjutnya...(6)

423

News lords, new laws

Apabila perintah baharu atau orang lain berkuasa, maka peraturan baharu pula diperkenalkan.

Sekali air besar (gedang), sekali tepian beranjak (beralih)

''Last year, we didn't even have to pay a single cent for our quit rent. But now, wea are told to pay up,'' I said ''Well, that was last year. Now we have a new government. News lords, new laws,'' replied my boss.

''Tahun lepas kita tak perlu bayar satu sen pun cukai tanah. Tapi sekarang kita kena bayar pula,'' kataku. ''Itu tahun lalu, sekarang kerajaan baharu. Sekali air besar (gedang), sekali tepian beranjak (beralih),'' jawab ketuaku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(41)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
loni[l:.ni]kata namasekarang.Budok loni rama tok ikok kato mok pok.[bu.d/ l:.ni ÄA.mA t/ i.ko/ kA.t m/ p/]Budak-budak sekarang ni ramai yang tak ikut nasihat ibu bapa.
piye[pi.jE]kata namamusim.Lo ni piye dreye kapong.[l: ni pi.jE dÄ«.jE k:A.poN]Sekarang ni musim durian di kampung.
bojeng[b:.dZEN]kata kerjagunting rambut.Lo ni, rama budok tino bojeng pendek mace ore jate.:: Sekarang ni, ramai budak perempuan gunting rambut pendek seperti lelaki.
kasek[kA.se/]kata adjektifkekurangan.Ambo kasek pitih bena lo ni.[Am.b kA.se/ pi.tih b«.nA l: ni]Saya kekurangan wang betul sekarang ni.
laeh[lA/.eh]kata adjektiftidak bermaya, letih.Tok We napok laeh bena lo ni.[to/ wE nA.p/ lA/.eh b«.nA l: ni]Tok Wan nampak letih benar sekarang ni.
lakong I nama[l:A.kN]kata namaperangai, kelakuan.Lakong budok loni mace-mace.[l:A.kN bu.d/ l:.ni mA.tSE.mA.tSE]Perangai budak-budak sekarang berbagai-bagai.
gedebok[g«.dE.b)/]kata adjektifberkenaan badan yang besar, gemuk gedempol, tambun; debok.Gedebok bena demo lo ni.[g«.dE.b)/ b«.nA dE.m l ni]Gemuk benar kamu sekarang ni.
regih[Ä«.gih]kata namacawangan, bahagian (pertubuhan, syarikat dan lain-lain).Lo ni, banyok regih pati tu keno bata.[l: ni bA.ø/ Ä«.gih pA.ti tu k«.n bA.tA]Sekarang ni, banyak cawangan parti tu dah dibatalkan.
jawi[dZ:A.wi]kata kerjabersunat, berkhatan.Loni, ore kapong ata anok jawi sepita doh.[l:.ni .ÄE kA.poN A.tA A.n/ dZ:A.wi s«.pi.tA dh]Sekarang ni, orang kampung menghantar anak berkhatan di hospital.
ugoh I[u.gh]kata adjektiftidak bertenaga, lemah, lesu.Ugoh bena diyo loni, jok keno lupoh.[u.gh b«.nA di.j l:.ni dZ/ k«.n lu.poh]Lemah benar dia sekarang ni, sejak terkena penyakit lumpuh.
12

Kembali ke atas