Maklumat Kata

Kamus Bahasa MelayuDefinisi : kalau, kalau-kalau, seandai­nya: maafkan kami ~ kami mengganggu; jikalau ~ ada Hang Tuah hidup, adakah ampun duli tuanku akan dia? (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : kiranya, kalau: mereka asyik mengatur cara-cara mengawal keamanan sekiranya berlaku kecemasan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)


Definisi : kalau; seandainya: Mereka akan mogok ~ kerajaan menolak tuntutan mereka. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
kira
1. Bersinonim dengan pendapat
( fikir, rasa, anggapan, sangkaan, dugaan, )
(kata nama:)

2. Bersinonim dengan taksiran
( hitungan, anggaran, jangkaan, )
(kata nama:)

3. Bersinonim dengan peduli
( hirau, endah, parwah, )
(kata kerja:)

Kata Terbitan : kiranya, sekiranya, kira-kira, berkira, berkira-kira, mengira, mengira-ngira, terkira, kiraan, perkiraan, pengiraan, pengira,

Peribahasa

355

Man proposes, God disposes

Manusia boleh merancang dan berusaha tetapi Tuhan yang menentukan segala-galanya.

Manusia mengikhtiarkan, Allah mengtakdirkan

“If Plan A fail, we have Plan B. Each has been meticulously planned,'' said the manager. ''But what if Plan B fails too?'' asked the director. '' Man proposes, God disposes, sir' replied the manager.

''Sekiranya Pelan A gagal, kita ada Pelan B. Setiap pelan ini telah dirancang dengan amat teliti,'' kata pengurus itu. ''Tetapi jika Pelan B pun gagal?'' tanya tuan pengarah. '' Manusia mengikhtiarkan, Allah mengtakdirkan, tuan'', jawab pengurus.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(3)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
Rusia itu merupakan jurulatih sukan lawan pedang kebangsaan. ฟันฝ ่ า [-fa:] ก menempuh: หากคุณต ้ องการ ความสำเร็จคุณต ้ องฟันฝ่าอุปสรรคต ่ าง ๆ เหล ่ านั้ นให ้ ได ้ Sekiranya anda ingin mencapai kejayaan anda mesti me­ nempuh segala rintangan. ฟั่น [fan] ก memintal: ชาวประมงฟั ่ นเชือก ไนล ่ อนเพื่ อทำอวน Nelayan itu memintal tali tangsi untuk dijadikan tali aris เอามาตร ไปวัดขนาดไม ้ ซุง Tukang kayu meng­ ambil pengukur untuk mengukur saiz kayu balak. มาตรการ [-traka:n] น tindakan มาตรฐาน [-trata:n]น standard, piawai มาตร 2 [ma:t] ว sekiranya: มาตรว ่ าฉันตาย ไปก ่ อนคุณก็จะต ้ องสู ้ ต ่ อไป Sekiranya saya terkorban dahulu, kamu harus terus berjuang. มาตรา [mattra:] น 1 ดู มาตร 1 2 (กฎหมาย) fasal
Kamus Thai 2.indb
berhubung: เราติดต ่ อกับ บริษัทนั้ นนานแล ้ ว Kita sudah lama ber­ hubung dengan syarikat itu. 2 meng­ hubungi: ถ ้ ามีปัญหากับตำรวจเธอก็ติดต ่ อฉัน มาได ้ Awak bolehlah menghubungi saya sekiranya ada masalah dengan polis. 3 berjangkit: ยังไม ่ มีงานวิจัยที่ ระบุว ่ าไข ้ หวัดนก สามารถติดต ่ อจากคนสู ่ คนได ้ Belum ada ka­ jian yang menyatakan bahawa selese­ ma burung

Kembali ke atas