Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.la.ma] | سلاما

Definisi : 1. sepanjang masa yg tertentu: saya telah tidak bekerja ~ empat puluh hari; 2. selagi, sepanjang waktu, dlm masa (yg tertentu): ~ ia berkahwin dgn aku; ~ ini dlm masa-masa ini; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.la.ma] | سلاما

Definisi : sepanjang masa yg tertentu: Dia pergi berkursus ~ tiga bulan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lama (adjektif)
1. Dalam konteks tempoh
bersinonim dengan berlarutan, berpanjangan, berterusan,
Berantonim dengan sekejap

2. Bersinonim dengan tua: usang, lapuk, buruk, kuno,
Berantonim dengan baru

3. Dalam konteks fesyen
bersinonim dengan usang, lapuk, ketinggalan zaman,
Berantonim dengan moden

4. Bersinonim dengan berlalu: sudah berlaku, sudah lepas,

Kata Terbitan : selama, berlama-lama, lama-kelamaan,

Puisi
 

Baik-baik jaga kemudi,
     Kita tahu pergi kuala;
Selama banyak kain berkodi,
     Songket di gedung jarang jumpa.


Lihat selanjutnya...(21)
Peribahasa

Selama enggang mengeram.

Bermaksud :

Lama sekali.

 

Lihat selanjutnya...(13)

606

Truth will come to light

Kebenaran tidak boleh disembunyikan selama-lamanya.

Meski bertimbun dalam tanah, lamun teras timbul juga.

For a while, you can prevent the people from discovering the secret but it's impossible to conceal it forever. How long can you live? Remember, truth will come to light, eventually

Buat sementara waktu ini awak bolehlah menghalang orang daripada mengetahui rahsia itu, tetapi mustahil untuk menyembunyikannya selama-lamanya. Berapa lama awak boleh hidup? Ingat, meski bertimbun dalam tanah, lamun teras timbul juga akhirnya.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(18)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
คติเตือนใจ) pe­ngajaran บทลงโทษ [-loto:t] น hukuman บทสนทนา [-sontana:] น perbualan บน [bon] ก 1 bernazar: เขาบนว ่ าจะถือศีลอด ห ้ าวันหากภรรยาเขาให ้ กำเนิดลูกชาย Dia ber- nazar untuk berpuasa selama lima hari jika isterinya melahirkan anak lelaki. บ 2 atas บนบาน [-bonba:n] ดู บน 1 บ ่ น [bon] ก 1 membebel, berleter: คนแก ่ มักจะชอบบ ่ น Orang บ ่ วงบาศ บ ่ วงบาศ [buaba:t] ดู บ ่ วง บวช [buat] ก menjadi sami: ลูกชายของ เขาได ้ บวชเป็นพระมาแล ้ วหนึ่ งพรรษา Anak le- lakinya sudah menjadi sami selama tiga bulan. บวชชี [-ci:] น pengat บ ้ วน [buan] ก meludah, berludah: คุณครู ห ้ ามนักเรียนบ ้ วนน ้ ำลายลงบนพื้ น Cikgu me­ larang muridnya meludah atas lantai. บริขาร
Kamus Thai 2.indb
ใช ้ รักษาโรคเริม Ubat ini digu- nakan untuk menyembuhkan penyakit kayap. รักษาการ [raksa:ka:n] ก memangku: รองผู ้ อำนวยการรักษาการในตำแหน ่ งผู ้ อำนวย การเป็นเวลาสองเดือน Timbalan pengarah memangku jawatan pengarah selama ระยับ รักษาการ Kamus Thai 2.indb 314 4/15/2008 11:12:03 AM ร 315 dua bulan. รักษาการณ ์ [-ka:n] ก berkawal: ทหาร ไทยรักษาการณ ์ อยู ่ ที่ สาวคนนั้ นไม ่ รับรักใครเลย Gadis itu tidak membalas kasih sesiapa pun. รับราชการ [-ra:tcaka:n] ก berkhid- mat dengan kerajaan: ฉันรับราชการมาแล ้ ว 25 ปี Saya sudah berkhidmat dengan kerajaan selama 25 tahun. รัด รับ Kamus Thai 2.indb 316 4/15/2008 11:12:04 AM ร 317 รับรู ้ [-ru:] ก mengambil tahu: เขาไม ่ รับรู ้ ในสิ่ งที่
Kamus Thai 2.indb
ingat akan pesanan ibu dengan baik. 2 mengecam: ลูกคนนั้ นยังจำหน ้ าแม ่ ของเขาไม ่ ได ้ Anak itu belum dapat mengecam wajah ibunya. จำพรรษา [-pansa:] ก beribadah di wat selama tiga bulan pada musim hujan bagi sami Buddha จำวัด [-wat] ก tidur จำศ ี ล [-si  :n] ก 1 melaksanakan ajaran Buddha 2 tidur tapa: หมีจำศีลในฤดูหนาว Beruang tidur tapa sepuluh buah negara ahli. 2 bangsa: ชนชาติไทยได ้ ร ่ วมก ั นสร ้ างชาติมาน ั บร ้ อย ๆ ปี Orang bangsa Thai telah bersama- sama membina negara mereka selama ratusan tahun. ชาติตระกูล [-traku:n] น kerabat ชาตินักรบ [-nakrop] น keturunan pahlawan ชาตินิยม [-ni  yom] น nasionalisme ชาติพันธ ์ วิทยา [-ti  panwi  ttaya:] น etnologi ชาติภูมิ [-ti
Kamus Thai 2.indb
kl:n] ว 1 sebati: เมื่ อส ่ วน ผสมของแป ้ งกลมกลืนก ั นแล ้ วควรเก็บไว ้ ในตู ้ เย็น 15 นาที Apabila sudah sebati, adunan tepung itu hendaklah disimpan selama 15 minit di dalam peti sejuk. 2 sedon- don: เขาใส ่ ผ ้ าคลุมเสื้ อผ ้ าและร ้ องเท ้ าที่ กลมกลืน ก ั น Dia memakai tudung, baju, kain ้ าหน ้ าที่ ตำรวจก ั กข ั งผู ้ ต ้ องสงส ั ยคน น ั ้นไว ้ เป็นเวลาสิบว ั น Pegawai polis me­ reman orang yang disyaki itu selama sepuluh hari. 2 mengurung: โจรเรียกค ่ าไถ ่ ก ั กข ั งต ั วประก ั นไว ้ ที่ ห ้ องแถวหล ั งหนึ่ ง Pen- culik itu mengurung mangsanya
Kamus Thai 2.indb
1 sebati: เมื่ อส ่ วนผสมของแป ้ งกลมกลืนก ั น แล ้ ว ควรเก ็บไว ้ ในตู ้ เย ็น 15 นาที Apabila sudah sebati, adunan tepung itu hendaklah disimpan selama 15 minit di dalam peti sejuk. 2 sedondon: เขาใส ่ ผ ้ าคลุม เส ื้ อผ ้ าและรองเท ้ าท ี่ กลมกลืนก ั น Dia memakai tudung, baju, kain dan 1 sebati: เมื่ อส ่ วนผสมของแป ้ งกล มกลืนก ั นแล ้ ว ควรเก ็บไว ้ ในตู ้ เย ็น 15 นาที Apabila sudah sebati, adunan tepung itu hendaklah disimpan selama 15 minit di dalam peti sejuk. 2 sedondon: เขาใส ่ ผ ้ าคลุม เส ื้ อผ ้ าและรองเท ้ าท ี่ กลมกลืนก ั น Dia memakai tudung, baju, kain dan

Kembali ke atas