Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata selamat;

Puisi
 

Kalau tumbuh lalang di Bucut,
     Tempat selamat bermain pedang;
Kalau sungguh janji tak lucut,
     Bagi alamat saya nak pegang.


Lihat selanjutnya...(29)
Peribahasa

Kalau pandai meniti buih,
     selamat badan sampai ke seberang.

Bermaksud :

Orang yang pandai membawa diri, tentulah selamat hidupnya.

 

Lihat selanjutnya...(23)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
datang melaporkan diri di balai polis. จนถึง [-t] ดู จนกระทั ่ ง จบ 1 [cop] ลน kali: ลูกชายฉันอ ่ านบทขอพร สามจบก ่ อนจะออกจากบ ้ าน Anak lelaki saya membaca doa selamat tiga kali sebe­ lum keluar dari rumah. จบ 2 [cop] ก 1 tamat, berakhir: งานจบลง ด ้ วยการอ ่ านบทขอพร Majlis ta­mat de­ngan bacaan doa selamat. 2 mengakhi­ri: เขาจบ การเจรจาด ้ วยการเลี้ ยงอาหารว ่ าง Dia menga­ khiri perundingan itu dengan jamuan ringan. จม [com] ก tenggelam: ในที่ สุดเรือไททานิค ก็จมลงในมหาสมุทรนั้ น Akhirnya kapal Ti­ tanic
Kamus Thai 2.indb
องควัน [-kwan] น serombong asap ปล ่ องภูเขาไฟ [-pu:kaufai] น kawah gunung berapi ปล ้ อง [pl  ] น ruas ปลอด [pl:t] ว bebas ปลอดภัย [-pai] ว selamat ปลอดภาษี [-pa:si  :] ว bebas cukai ปลอบ [pl:p] ก memujuk: สาวคนนั้ น ปลอบน ้ องของเขาที่ กำลังร ้ องไห ้ Gadis itu me- mujuk adiknya yang sedang mena­ngis ya:m] น pegawai keselamatan ยาม 2 [ya:m] น waktu: ยามเช ้ า waktu pagi ย ่ าม [ya:m] น kandi ย ่ ามใจ [ya:mcai] ก yakin selamat: เด็ก คนนั้ นย ่ ามใจจึงมาขโมยมะม ่ วงของยายครั้ งแล ้ ว ครั้ งเล ่ า Budak itu yakin selamat, sebab itu dia mencuri buah mangga nenek berkali-kali. ยาย [ya:y
Kamus Thai 2.indb
lapang. โล ่ งอก [lo:ok] ว berasa lega: แม ่ ของ อามีเนาะฮ ์ รู ้ สึกโล ่ งอกหลังทราบว ่ าอามีเนาะฮ ์ ปลอดภัย Ibu Aminah berasa lega setelah mengetahui Aminah selamat. โลดเต ้ น [lo:tten] ก berlompat- ­lompatan: เด็ก ๆ โลดเต ้ นกลางสายฝน Bu- dak-budak berlompat-lompatan di te­ ngah hujan. โลดโผน [lo:tpo:n] ว secara akroba­ tik Ahli ke­ luarga Pak Ali melepaskan nafas le­ga ห ้ า หาย Kamus Thai 2.indb 397 4/15/2008 11:13:11 AM ห 398 setelah diberitahu beliau selamat. หายนะ [ha:yana] น kemusnahan: เกาะลูซอนประสบหายนะจากพายุใต ้ ฝุ ่ น Pulau Luzon mengalami kemusnahan akibat ribut taufan. หาร [ha:n] ก membahagi: คุณครูกำลัง สอนวิธีหารเลขทศนิยม Guru sedang me­ ngajar cara membahagi
Kamus Thai 2.indb
keterangan: ผู ้ พิพากษาไม ่ ยอมร ั บคำให ้ การ ของจำเลย Hakim menolak pernyataan keterangan pihak tertuduh. คำอธิบาย [-ati  ba:y] น keterangan, penjelasan คำอวยพร [-uayp:n] น ucap selamat คำ 2 [kam] ลน 1 (คำพูด) patah: สมชาย พูดภาษามลายูได ้ เพียงไม ่ กี่ คำ Somechai hanya mampu menyebut beberapa pa- tah perkataan Melayu. 2 (อาหาร) suap: แม ้ แต ่

Kembali ke atas