Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. cekap berjalan bagi kanak-kanak selepas bertatih.Budak tu umok setaon dah cedaeh bejalan.[bu.dA/ tu u.mâÖ s«.tAon dAh tS«.dAEh b«.dZA.lAn]Meskipun berusia setahun, kanak-kanak itu sudah cekap berjalan.
apa[A.pA]kata tugaskata bantu yang diletakkan selepas kata ganti nama saya, kami, dia, kamu yang membentuk rangkai kata saya apa (sepa), dia apa (depa), hang apa (hampa) yang membawa maksud semua atau sekalian.Sepa apa tak mau pi mesyorat tu pasai depa kecoh.[sE.pA A.pA tAk mAw pi m«.So.ÒAt tu pA.sAj dE.pA kE.tSh]Kami semua tidak mahu menghadiri mesyuarat itu kerana mereka menipu.
buat kerin[bu.wAt k«.Òin] keadaan selamba seseorang selepas melakukan sesuatu perbuatan (yang tidak baik) sebagai reaksi terhadap tuduhan ke atasnya.Semua orang nampak dia ambek buah tu tapi bila orang tudoh dia, dia buat kerin saja.[s«.mu.wA .ÒAN nAm.pA/ di.jA Am.be/ bu.wAh tu tA.pi bi.lA .ÒAN tu.doh di.jA di.jA bu.wAt k«.Òin sA.dZA]Semua orang melihat dia yang mengambil buah itu tetapi apabila dituduh, dia berlagak seolah-olah tidak melakukannya.
lanyau I[lA.øAw]kata namatanah lembik, lumpur, selut; keleboq, tamboq.Badan kerebau tu penoh lanyau pasai dia baru lepaeh bekubang.[bA.dAn k«.Ò«.bAw tu p«.noh lA.øAw pA.sAj di.jA bA.Òu l«.pAEh b«.ku.bAN]Badan kerbau itu berlumuran lumpur selepas berkubang.
boroeh[b.ҍEh]kata namaramuan daripada herba yang disapukan di perut perempuan selepas bersalin.Ada orang beranak ataeh rumah tu kot sebab bau boroeh sampai tang ni.[A.dA .ÒAN b«.ÒA.nA/ A.tAeh Òu.mAh tu kot s«.bAb bAw b.ҍEh sAm.pAj tAN ni]Agaknya ada orang bersalin di dalam rumah itu kerana bau boros sampai ke sini.
inci[in.tSi]kata kerjaberleter, memarahi, menasihati atau menegur kerana terlalu geram atau dendam (biasanya dengan panjang lebar) (kiasan).Lepaeh keluaq bilek bos, muka dia merah padam pasai dia kena inci dengan bos.[l«.pAEh k«.lu.wA)Ö bi.le/ bos mu.kA di.jA mE.ÒAh pA.dAm pA.sAj di.jA k«.nA in.tSi d«.NAn bos]Selepas keluar dari bilik itu, mukanya merah padam kerana dimarahi oleh ketua.
merenyau[m«.Ò«.øAw]kata adjektif1. merasa gatal yang menyerap ke seluruh badan, miang.Lepaeh sepa keluaq utan buloh tu, badan sepa rasa merenyau.[l«.pAEh sE.pA k«.lu.wA)Ö u.tAn bu.loh tu bA.dAn sE.pA ÒA.sA m«.Ò«.øAw]Selepas kami keluar dari hutan buluh itu, badan kami terasa gatal.
cerok II[tS«.ҍ/]kata kerjamenggagau ikan di dalam sawah atau sungai.Lepaeh balek sekolah, budak-budak tu pi paret, depa pakat cerok ikan.[l«.pAeh bA.le/ s«.k.lAh bu.dA/.bu.dA/ tu pi pA.Òet dE.pA pA.kAt tS«.ҍ/ i.kAn]Selepas pulang dari sekolah, kanak-kanak itu pergi ke parit untuk menggagau ikan.
bekehele[b«.k«.hE.lE]kata adjektifkeletihan (dalam satu kumpulan atau kelompok).Lepaeh begotong-royong, depa bekehele dok berehat kat tepi surau tu.[l«.pAEh b«.go.toN.ҍ.jN dE.pA b«.k«.hE.lE do/ b«.ÒE.hAt kAt t«.pi su.ÒAw tu]Selepas bergotong-royong, mereka keletihan lalu duduk berehat di tepi surau itu.
kampoi II[kAm.poj]kata kerjamenggulung, melilit, menarik atau mengumpul sesuatu yang panjang (seperti benang, tali dan lain-lain) sedikit demi sedikit secara berterusan pada buku benang; karau.Lepaeh dia karau tali wau tu, dia kampul kat pot susu.[l«.pAEh di.jA kA.ÒAw tA.li wAw tu di.jA kAm.poj kAt pt su.su]Selepas ditarik turun tali layang-layang itu, dililitnya pada tin susu kosong.

Kembali ke atas