Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata semakin baik


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ก็ [k] ว juga, pun: ถ ้ าคุณไป ผมก ็ จะไป Kalau kamu pergi, saya akan pergi juga. หรือ Kalau kamu pergi, saya pun akan pergi. ก็ดี [-di:] ว pun baik juga: คุณอธิบาย เสียหน ่ อยก็ดี Anda terangkan sedikit pun baik juga. ก็ได ้ [-dai] ว pun boleh: น ั ่งเก ้ าอี้ ต ั ว ไหนก็ได ้ Duduk di kerusi mana-mana pun boleh. กก 1 [kok] น menderung: ชาวบ
Kamus Thai 2.indb
berangkat ke upacara pembu­ kaan sawah diraja. จรรยา [canya:] น budi, akhlak, etika, moral: เขาถูกบ ่ มเพาะเพื่ อให ้ เป็นคนที่ มีจรรยาดี Dia diasuh supaya menjadi orang yang mempunyai budi yang baik. จรรยาบรรณ [-ban] น etika: นายแพทย ์ จะต ้ องยึดถือจรรยาบรรณแพทย ์ Doktor mesti berpegang kepada etika perubatan. จรวด [caruat] น roket จระเข ้ [c:rake:] น buaya จราจร [cara:c:n Budak-budak suka makan tumbung kelapa. จำ 1 [cam] ก 1 ingat: ฉันยังจำคำสั่ งเส ี ยของ คุณแม ่ ได ้ เป็นอย ่ างดี Saya masih ingat akan pesanan ibu dengan baik. 2 mengecam: ลูกคนนั้ นยังจำหน ้ าแม ่ ของเขาไม ่ ได ้ Anak itu belum dapat mengecam wajah ibunya. จำพรรษา [-pansa:] ก beribadah di wat selama tiga bulan pada musim hujan
Kamus Thai 2.indb
น haram นอกจาก [-ca:k] สัน kecuali: ทุกคนนอน หมดแล ้ วนอกจากฉัน Semua orang sudah tidur kecuali saya. นอกใจ [-cai] ก curang: สามีที่ ดีต ้ อง ไม ่ นอกใจภรรยา Suami yang baik mesti tidak curang terhadap isteri. นอกชาน [-ca:n] น pelantar นอกเหนือ [-na] ว lebih daripada: เขาทำงานนั้นนอกเหนือจากที่ ได ้ สั่งไว ้ Dia membuat kerja itu lebih daripada yang diarahkan. นอง [n Saya tidak sangka akan bertemu de­ ngan Encik Mazlan di pasar raya. นึกว ่ า [-wa:] ก sangka: ฉันนึกว ่ าเขาดี ที่ แท ้ ก ็ เลว Aku sangka dia baik, rupa- rupanya jahat. นึ ่ ง [n] ก mengukus นุ ่ ง [nu] ก memakai: เขานุ ่ งโสร ่ งไปมัสยิด Dia memakai kain pelikat ke masjid. นุ ่ น [nun
Kamus Thai 2.indb
kesan: ผงซักฟอกนี้ สามารถ ขจัดรอยเปื้ อนหมึกบนเสื้ อของฉันได ้ Serbuk pencuci ini dapat menghilangkan ke- san dakwat pada baju saya. ร ่ อยหรอ [ryr:] ก berkurangan: เสบียงอาหารของเราร ่ อยหรอลงทุกวัน Bekalan makanan kita semakin berkurangan. ร ้ อย 1 [r:y] ก 1 mencucuk: สตรีคนนั้ น ร ้ อยดอกมะลิเพื่ อทำเป็นพวงมาลัย Wanita itu mencucuk bunga melur untuk dijadi- kan karangan bunga. 2 mengarang: คุณมาลีกำลังร ้ Empat bertanggungjawab atas kematian penunjuk perasaan di Takbai. รับรอง [-r:ng] ก 1 memperakui: อาจารย ์ ใหญ ่ รับรองว ่ าฮารนเป็นนักเรียนที่ ดี Guru besar memperakui bahawa Harun memang murid yang baik. 2 menyam- but: รัฐบาลเตรียมรับรองผู ้ นำจากต ่ างประเทศ Kerajaan membuat persiapan untuk menyambut pemimpin asing. รับรัก [-rak] ก membalas kasih: หญิง สาวคนนั้ นไม ่ รับรักใครเลย Gadis itu tidak membalas kasih

Kembali ke atas