Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
kurang
1. Bersinonim dengan belum cukup
( tidak sampai)
(kata tugas:)
Berantonim dengan lebih cukup

2. Bersinonim dengan potong
( tolak, diskaun, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan tidak berapa
( tidak begitu, tidak cukup, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan cacat
( cela)
(adjektif:)
Berantonim dengan sempurna

Kata Terbitan : kurang-kurang, sekurang-kurangnya, berkurang, berkurangan, mengurang, mengurangi, mengurangkan, memperkurang, kekurangan, pengurangan,


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
สำนักนายกรัฐมนตรีกำลังประมวลพระราชบัญญัติ และระเบียบต ่ าง ๆ เพื่ อจัดทำเป็นหนังสือ Jaba- tan Perdana Menteri sedang menyusun akta dan peraturan untuk dibukukan. ประมวลกฎหมาย [-kotma:y] น buku undang-undang ประมาณ [prama:n] ว lebih kurang, kira-kira: อายุของเขาประมาณ 25 ปี U­mur­ nya lebih kurang 25 tahun. ประมาท [prama:t] ว cuai, tidak ber- hati-hati, lalai ประมุข [pramuk] น ketua, pemimpin ประมูล [pramu:n] ก membida: เขา กล ้ าประมูลอาคารหลังนั้ นด ้ วยราคา 200
Kamus Thai 2.indb
jodohnya. กระด ้ าง [krada:] ว 1 keras: พฤติกรรม ของเขาค ่ อนข ้ างกระด ้ าง Sikapnya agak keras. 2 kasar: พฤติกรรรมของเขากระด ้ างขึ้ นทุกว ั น Tingkah lakunya semakin hari semakin kasar. 3 (น้ำ) liat: อย ่ าซ ั กผ ้ าในน้ำกระด ้ างเพราะ สบู ่ จะไม ่ เกิดฟอง Jangan basuh kain dengan air liat kerana sabun tidak berbuih. กระด ้
Kamus Thai 2.indb
kesan: ผงซักฟอกนี้ สามารถ ขจัดรอยเปื้ อนหมึกบนเสื้ อของฉันได ้ Serbuk pencuci ini dapat menghilangkan ke- san dakwat pada baju saya. ร ่ อยหรอ [ryr:] ก berkurangan: เสบียงอาหารของเราร ่ อยหรอลงทุกวัน Bekalan makanan kita semakin berkurangan. ร ้ อย 1 [r:y] ก 1 mencucuk: สตรีคนนั้ น ร ้ อยดอกมะลิเพื่ อทำเป็นพวงมาลัย Wanita itu mencucuk bunga melur untuk dijadi- kan karangan bunga. 2 mengarang: คุณมาลีกำลังร ้ Anggerik itu sudah layu. ไร [rai] น hama ไร ่ [rai] น 1 ladang: ไร ่ สับปะรด ladang nanas 2 (หน ่ วยวัดที ่ ดิน) rai (unit ukuran luas lebih kurang 0.4 ekar): ไร ่ สับปะรด นั้ นมีเนื้ อที่ 30 ไร ่ Ladang nanas itu luasnya เรื ้ อรัง ไร ่ Kamus Thai 2.indb 323 4/15/2008 11
Kamus Thai 2.indb
ca:] ว 1 (สี) muda: สีของผนังนี้ ยัง จางอยู ่ ต ้ องทาสีอีกชั้ นหนึ่ ง Warna cat pada dinding ini masih muda, sapulah sela­ pis lagi. 2 (กลิ ่ น) kurang, tidak kuat จ ้ าง [ca:] ก mengupah: บริษัทท ่ องเที่ ยว จ ้ างนักศึกษาเก็บข ้ อมูลการวิจัย Syarikat pe­ lancongan mengupah pelajar memu­ ngut data kajian. จาน [ca:n ่ างหน ้ าตานิสัย) jelik, buruk ชั่วโมง [cuamo:] น jam: กรรมกรต ้ อง ทำงานว ั นละไม ่ น ้ อยกว ่ าแปดช ั ่ วโมง Buruh mesti bekerja tidak kurang daripada lapan jam sehari. ชา 1 [ca:] น teh ชา 2 [ca:] ว kebas: ปลายนิ้ วมือของปู ่ ชา Hujung jari datuk kebas. ช ้ า [ca:] ว 1 perlahan-lahan

Kembali ke atas