Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1. sama masa dgn, pd ketika yg sama: beliau juga hidup hampir ~ dgn sejarah yg ditulisnya; 2. sewaktu, pd ketika: ~ Datuk Ujang bergerak ke muka pintu, ia keluar perlahan-lahan; 3. dr masa (zaman) yg diper­katakan, dr masa yg sama: hal-hal yg menarik perhatian ~; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1 pd ketika; pd waktu: Dia datang tadi ~ saya tidak ada di rumah. 2 sedang berlaku atau bkn masa kini (sekarang): hal ehwal ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
masa (kata nama)
1. Bersinonim dengan waktu: ketika, detik, saat, jam, tenggak, sangkala, sekon,

2. Bersinonim dengan jangka waktu: jangka masa, tempoh, zaman, era,

Kata Terbitan : semasa,

Peribahasa

Hidup kayu berbuah,
     hidup manusia biar berjasa (= berfaedah).

Bermaksud :

Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat.

 

Lihat selanjutnya...(3)

120

Don't cry stinking fish

Jangan ceritakan aib atau keburukan diri sendiri kepada orang lain.

Campak baju nampak kurap

You shouldn't have cried stinking fish during the interviewed. No wonder you have failed to get a job all this while.

Kamu seperti campak baju nampak kurap semasa temu duga. Patutlah kamu gagal mendapat pekerjaan selama ini.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
cerok I[tS«.ҍ/]kata namabekas daripada batang buluh yang digunakan semasa memerah susu (lembu, kambing).Pegang cerok kuat-kuat jangan bagi susu tumpah.[p«.gAN tS«.ҍ/ ku.wAt.ku.wAt dZA.NAn bA.gi su.su tum.pAh]Pegang bekas susu itu dengan cermat supaya susunya tidak tumpah.
tikaq sila[ti.kA)Ö si.lA]kata namatikar (kecil) yang digunakan sebagai tempat duduk pengantin lelaki semasa upacara ijab kabul, akad nikah.Tikaq sila tu haluih anyaman dia.[ti.kA)Ö si.lA tu hA.luih A.øA.mAn di.jA]Tikar sila itu sungguh halus anyamannya.
lam[lAm]kata namaorang perantaraan yang memahami bahasa atau isyarat yang digunakan oleh bomoh ketika menurun, jurucakap semasa dukun menurun.Kalu tak dak lam, kita tak reti apa hak bomo menuron kata.[kA.lu tA/ dA/ lAm ki.tA tA/ Ò«.ti A.pA hA/ b.m m«.nu.Òon kA.tA]Kalau tidak ada orang perantaraan, kita tidak akan memahami apa-apa yang dikatakan oleh bomoh yang menurun.
roplah[ҍp.lAh]kata adjektifserba salah, gelisah, cemas; ropelah.Sepa tengok hang ni ropelah saja, tunggu keputusan pereksa.[sE.pA tE.N/ hAN ni ҍp.lAh sA.dZA tuN.gu k«.pu.tu.sAn p«.Òe/.sA]Kami lihat kamu sentiasa gelisah semasa menunggu keputusan peperiksaan.
ropelah[Òo.p«.lAh]kata adjektifserba salah, gelisah, cemas; roplah.Sepa tengok hang ni ropelah saja, tunggu keputusan pereksa.[sE.pA tE.N/ hAN ni Òo.p«.lAh sA.dZA tuN.gu k«.pu.tu.sAn p«.Òe/.sA]Kami lihat kamu sentiasa gelisah semasa menunggu keputusan peperiksaan.
   2. menenang, mengarahkan (senapang dan lain-lain) ketika hendak menembak dengan setepat-tepatnya ke sasaran, bidik; perembang.Hang kena banah betoi-betoi masa hang nak tembak.[hAN k«.nA bA.nAh b«.toj.b«.toj mA.sA hAN nA/ tEm.bA/]Kamu mesti tenang betul-betul semasa hendak menembak.
cekoq[tS«.kâÖ]kata kerjamenarik urat merih supaya cekang masa dilakukan penyembelihan (kerbau, lembu dan lain-lain) caranya dengan mendongakkan kepala ternakan ke atas.Masa aku semeleh satni hang tolong cekoq.[mA.sA A.ku s«.m«.lEh sAt.ni hAN tu.loN tS«.kâÖ]Semasa aku menyembelih nanti, engkau tolonglah tarik leher supaya kepalanya mendongak ke atas.
tegadaeh[t«.gA.dAEh]kata kerjatersepak kaki sendiri (ketika berjalan, berlari, bermain) yang boleh menyebabkannya jatuh.Masa dia dok bejalan, dia tegadaeh kaki pasai dia ralet dok perati kat laen.[mA.sA di.jA do/ b«.dZA.lAn di.jA t«.gA.dAEh kA.ki pA.sAj di.jA ÒA.l«t do/ p«.ÒA.ti kAt lAen]Semasa berjalan, dia tersepak kakinya sendiri kerana asyik melihat ke arah lain.
relang[Ò«.lAN]kata namalingkaran (dari rotan dan lain-lain) seperti yang dipasang pada tengkuk lembu, gelung.Budak-budak tu guna relang rotan masa depa besenam hula hop.[bu.dA/.bu.dA/ tu gu.nA Ò«.lAN ҍ.tAn mA.sA dE.pA b«.s«.nAm hu.lA hop]Budak-budak itu menggunakan gelung rotan semasa mereka bersenam hula hup.
mengapai[m«.NA.pAj]kata kerjaberenang secara terlentang seperti kuak lentang, menggunakan banyak pergerakan tangan.Kepala dia terantok dengan kepala kawan dia, masa dua-dua dok mengapai kat sungai.[k«.pA.lA di.jA t«.ÒAn.to/ d«.NAn k«.pA.lA kA.wAn di.jA mA.sA du.wA.du.wA do/ m«.NA.pAj kAt su.NAj]Kepalanya berlaga dengan kepala kawannya semasa kedua-duanya berenang menelentang di dalam sungai.
12

Kembali ke atas