Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1. sama masa dgn, pd ketika yg sama: beliau juga hidup hampir ~ dgn sejarah yg ditulisnya; 2. sewaktu, pd ketika: ~ Datuk Ujang bergerak ke muka pintu, ia keluar perlahan-lahan; 3. dr masa (zaman) yg diper­katakan, dr masa yg sama: hal-hal yg menarik perhatian ~; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1 pd ketika; pd waktu: Dia datang tadi ~ saya tidak ada di rumah. 2 sedang berlaku atau bkn masa kini (sekarang): hal ehwal ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
masa (kata nama)
1. Bersinonim dengan waktu: ketika, detik, saat, jam, tenggak, sangkala, sekon,

2. Bersinonim dengan jangka waktu: jangka masa, tempoh, zaman, era,

Kata Terbitan : semasa,

Peribahasa

Hidup kayu berbuah,
     hidup manusia biar berjasa (= berfaedah).

Bermaksud :

Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat.

 

Lihat selanjutnya...(3)

120

Don't cry stinking fish

Jangan ceritakan aib atau keburukan diri sendiri kepada orang lain.

Campak baju nampak kurap

You shouldn't have cried stinking fish during the interviewed. No wonder you have failed to get a job all this while.

Kamu seperti campak baju nampak kurap semasa temu duga. Patutlah kamu gagal mendapat pekerjaan selama ini.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Glosari Dialek Johor

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
penanggah[p«.nAN.gAh]kata namakumpulan tukang masak dan juga yang menolong semasa majlis kenduri kahwin.Biasenye kite beri makan penanggah sebelum orang jemputan datang.[biA.s«.ø« ki.t« b«.Äi mA.kAn p«.nAN.gAh s«.b«.lum o.ÄAN Biasanya kumpulan tukang masak dan petugas majlis kenduri kahwin diberi makan dahulu sebelum ketibaan orang jemputan.
kendarat[k«n.dA.ÄAt]kata namaorang yang ditugaskan untuk menyediakan dan mengangkat hidangan jamuan semasa majlis kenduri.Semue idangan kendarat yang bawak.[s«.mu.w« i.dA.NAn k«n.dA.ÄAt jAN bA.wA/]Semua hidangan itu diangkat oleh kendarat.
sireh gatal[si.Äeh gA.tAl] sireh yang dihiasi untuk dipegang oleh pengantin lelaki di tangan kiri semasa majlis perkahwinan.   
tepokeng[t«.po.keN]kata adjektiftercacak, terpacak.Masa dibawak ke spital pisau tu miseh tepokeng kat belakang.[mA.sA di.bA.wA/ k« spi.tAl pi.sAw tu mi.seh t«.po.keN Semasa dibawa ke hospital pisau itu masih tercacak pada
siyo[si.jo]kata namatempat duduk tukang perahu.Hati-hati duduk kat siyo tu, nanti tepelanteng.[hA.ti.hA.ti du.du/ kAt si.jo tu nAn.ti t«.p«.lAn.teN]Berhati-hatilah semasa duduk di bahagian tempat duduk tukang perahu itu, nanti terpelanting.
melano[m«.lA.no]kata adjektifberkenaan bahagian bawah gasing jantung yang kelihatan leper ketika sedang ligat berpusing.Bontot gaseng kami melano.[bon.tot gA.seN kA.mi m«.lA.no]Bahagian bawah gasing kami kelihatan leper semasa ligat berpusing.
tekujat-kujat[t«.ku.dZAt.ku.dZAt]kata kerjatersentak-sentak tangan dan kaki kerana demam panas atau sawan; tekakau-kakau.Anak Siti selalu tekujat-kujat semase demam panas.[A.nA/ si.ti s«.lA.lu t«.ku.dZAt.ku.dZAt s«.mA.s« d«.mAm Anak Siti selalu tersentak-sentak semasa demam panas.

Kembali ke atas