Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1. sama masa dgn, pd ketika yg sama: beliau juga hidup hampir ~ dgn sejarah yg ditulisnya; 2. sewaktu, pd ketika: ~ Datuk Ujang bergerak ke muka pintu, ia keluar perlahan-lahan; 3. dr masa (zaman) yg diper­katakan, dr masa yg sama: hal-hal yg menarik perhatian ~; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.ma.sa] | سماس

Definisi : 1 pd ketika; pd waktu: Dia datang tadi ~ saya tidak ada di rumah. 2 sedang berlaku atau bkn masa kini (sekarang): hal ehwal ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
masa (kata nama)
1. Bersinonim dengan waktu: ketika, detik, saat, jam, tenggak, sangkala, sekon,

2. Bersinonim dengan jangka waktu: jangka masa, tempoh, zaman, era,

Kata Terbitan : semasa,

Peribahasa

Hidup kayu berbuah,
     hidup manusia biar berjasa (= berfaedah).

Bermaksud :

Berbuat baiklah semasa masih hidup untuk diri sendiri dan untuk masyarakat.

 

Lihat selanjutnya...(3)

120

Don't cry stinking fish

Jangan ceritakan aib atau keburukan diri sendiri kepada orang lain.

Campak baju nampak kurap

You shouldn't have cried stinking fish during the interviewed. No wonder you have failed to get a job all this while.

Kamu seperti campak baju nampak kurap semasa temu duga. Patutlah kamu gagal mendapat pekerjaan selama ini.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(10)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
gerau[g«.ÒAw]kata namaketua tukang masak semasa kenduri kahwinPak Me jadi gerau masa aku kawen.[pA mE dZA.di g«.ÒAw mA.sA A.ku kA.wen]Pak Ismail jadi ketua tukang masak semasa saya kahwin.
tenggak[t«N.gA/]kata tugasketika, semasa atau bila yang hanya digunakan untuk situasi yang tidak disenangiTenggak nampak aku reja mintak duet.[t«N.gA/ nAm.pA/ A.ku Ò«.dZA min.tA/ du.wet]Apabila nampak saya mesti minta wang.
gencok[gEn.tSo/]kata kerjamenari.Dulu masa ada panpe orang jenoh gencok.[du.lu mA.sA A.dA pAn.pE .ÒAN dZ«.noh gEn.tSo/]Dulu semasa ada ‘funfair’ ramai orang menari.
tut-tut[tut.tut]kata tugastiba-tibaMasa kami tengah makan tut-tut lampu padam.[mA.sA kA.mi t«.NAh mA.kAn tut.tut lAmpu pA.dAm]Semasa kami sedang makan tiba-tiba lampu padam.
geronyok[g«.Òo.ø]kata kerjamengambil makanan dengan mencekuh sana-sini; geranyokCo masa makan tak geronyok laok.[tS mA.sA mA.kAn tA/ g«.Òo.ø/ lAo/]Cuba semasa makan tidak mencekuh lauk.
   2. khayal selepas menghisap ganja, candu, morfin dan lain-lain.Ali dok bedengung masa tarek ganja.[A.li do b«.d«.NuN mA.sA tA.Òe gAn.dZA]Ali khayal semasa menghisap ganja.
sepa[sE.pA]kata namaganti nama diri pertama jamakMasa sepa sampai sapa pon tak dak kat rumah.[mA.sA sE.pA sAm.pAj sA.pA pon tA/ dA/ kAt Òu.mAh]Semasa kami sampai siapa pun tiada di rumah.
   3. berkenaan dengan air di sawah sekadar buku lali.Masa ayaq cap-cap ni orang serak beneh padi .[mA.sA A.jA)Ö tSAp.tSAp ni .ÒAN sE.ÒA/ b«.nEh pA.di]Semasa air setakat buku lali orang serak benih padi.
tok nek[to ne] mak kepada nenek atau datukTok nek mati masa tok baru beranak kat bapak.[to ne mA.ti mA.sA to bA.Òu b«.ÒA.nA kAt bA.pA/]Moyang meninggal semasa nenek baru melahirkan bapa.
jinjat[dZin.dZAt]kata kerjaberdiri pada hujung kaki dengan mengangkat tumit tinggi-tinggi, jengket; ginjat.Masa nak ukoq tinggi, hang jangan jinjat.[mA.sA nA/ u.k)Ö tiN.gi hAN dZA.NAn dZin.dZAt]Semasa mengukur tinggi, awak jangan jengket.
1234

Kembali ke atas