Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sen.tia.sa] | سنتياس

Definisi : sepanjang masa, selalu; senantiasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sen.tia.sa] | سنتياس

Definisi : sepanjang masa; setiap masa; selalu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sentiasa (adjektif)
Bersinonim dengan senantiasa, selalu, sepanjang masa, setiap waktu, selamanya, berpanjangan, berterusan, berkekalan, tunak, selulus, sokmo;,

Puisi
 

Di Kampung Hulu banyak temu,
     Tumbuh bersepah merata-rata;
Adakah tahu nasib temanmu,
     Sentiasa berendam airnya mata.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Jangan difikirkan air pasang saja.

Bermaksud :

Janganlah mengharapkan nasib yang baik sentiasa.

 

Lihat selanjutnya...(3)


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sokmo[s/.m]kata tugassepanjang masa, selalu, sentiasa.Mung gak, balek kapo sokmo.[muN gA/ bA.le/ k:A.po s/.m]Kamu ni selalu balik kampung.
liklah-liklah[li/.lAh.li/.lAh]kata kerjasentiasa berjalan-jalan (tidak duduk diam).Bakpo mung ni, liklah-liklah tok leh dok diye.[bA/.p muN ni li/.lAh.li/.lAh t/ leh do/ di.jE]Kenapa kamu ni, berjalan-jalan tak boleh duduk diam.
gerek[gE.ÄE/]kata nama1.      sejenis burung yang sentiasa berbunyi bising (burung layang-layang). 2. emas tiruan.Tok praeh lek siye paka gerek penuh lenge.[to/ pÄAeh le/ si.je pA.kA gE.ÄE/ p«.nuh l«.NE]Peraih dari Thailand memakai emas tiruan penuh lengan.
tebolah[t«.b.lA)h]kata adjektifberkenaan sikap seseorang yang sentiasa tidak teliti apabila melakukan sesuatu.Budok ni wak krijo gak, tebolah sokmo.[bu.d/ ni wA/ kÄi.dZ gA/ t«.b.lA)h s/.m]Budak ni kalau buat kerja, selalu tidak teliti.
cekoh[tS:«.kh]kata kerjaberkelahi, bertengkar.Budok duo bradek tu dok cekoh siye male.[bu.d/ du.w bÄA.de/ tu do/ tS:«.kh si.jE mA.lE]Budak dua beradik tu sentiasa bertengkar siang malam.
depek[d:E.pE)/]kata adjektifberkenaan dua orang atau benda dalam kedudukan yang sangat rapat.Budok tu dok depek sokmo denge mok diyo.[bu.d/ tu d/ d:E.pE)/ s/.m d«.NE m/ di.j]Budak tu sentiasa duduk berdekatan dengan maknya.
jangok[dZA.N/]kata adjektifberkenaan perhiasan atau pakaian dalam keadaan sangat menarik apabila dipandang.Sekak krijo kolupo ni, Mek Nah jangok sokmo.[s«.kA/ kÄi.dZ k.lu.po ni mE/ nAh dZA.N/ s/.m]Sejak kerja di Kuala Lumpur ni, Mek Nah sentiasa cantik.
ebe[E.bE]kata namabahagian tambahan (pada rumah dan lain-lain) yang menganjur keluar.Ebe rumoh ambo tu repuk doh, pasa keno uje sokmo.[E.bE Äu.mh Am.b tu Ä«.pu/ dh pA.sA k«.n u.dZE s/.m]Ebe di rumah saya tu dah reput kerana sentiasa kena hujan.
kemboh[k«m.bh]kata adjektifberkenaan sesuatu dalam keadaan bertaburan di merata-rata tempat, berselerak.Tak dok ore tino ko drumoh diyo, napok kemboh sokmo.[tA/ d/ .ÄE t:i.n k dÄu.mh di.j nA.p/ k:«m.bh s/.m]Tak ada orang perempuankah di rumah dia, nampak sentiasa berselerak.

Kembali ke atas