Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sen.tia.sa] | سنتياس

Definisi : sepanjang masa, selalu; senantiasa. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sen.tia.sa] | سنتياس

Definisi : sepanjang masa; setiap masa; selalu. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sentiasa (adjektif)
Bersinonim dengan senantiasa, selalu, sepanjang masa, setiap waktu, selamanya, berpanjangan, berterusan, berkekalan, tunak, selulus, sokmo;,

Puisi
 

Di Kampung Hulu banyak temu,
     Tumbuh bersepah merata-rata;
Adakah tahu nasib temanmu,
     Sentiasa berendam airnya mata.


Lihat selanjutnya...(3)
Peribahasa

Jangan difikirkan air pasang saja.

Bermaksud :

Janganlah mengharapkan nasib yang baik sentiasa.

 

Lihat selanjutnya...(3)

436

Once bitten, twice shy

Orang yang pernah ditimpa pengalaman buruk sudah tentu akan sentiasa berwaspada supaya hal yang sama tidak akan berulang

Sekalilah si buta kehilangan tongkat

I once lost a lot of money to get rich scheme, and I am afraid to invest in your scheme even though it promises a 300% return within 15 months. Once bitten, twice shy.

Saya pernah rugi besar dalam skim cepat kaya, dan saya takut hendak melabur dalam skim awak walaupun dijanjikan pulangan 300% dalam tempoh 15 bulan. Sekalilah si buta kehilangan tongkat.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(25)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sokmo[s.m]kata tugasselalu, sentiasa.Koi sokmo ngantok.[kj s.m NAn.to]Saya sentiasa mengantuk.
seluran[s«.lu.ÄAn]kata adjektifberkenaan seseorang yang sentiasa makan.Mane tok gemoknye, seluran tok kire mase.[mA.n« t/ g«.m/.ø« s«.lu.ÄAn t/ ki.Ä« mA.s«]Macam mana tidak gemuk, sentiasa makan tanpa mengira masa.
tegayang[t«.gA.jAN]kata namaseseorang yang sentiasa dilihat tetapi tidak dikenali.Sape yang tegayang kat hujong kede.[sA.p« jAN t«.gA.jAN kAt hu.dZoN k«.dE]Siapa yang selalu dilihat tetapi tidak dikenali di hujung kedai.
bekontoi[b«.kon.toj]kata adjektifberkenaan seseorang yang sentiasa bersama dengan seseorang lain.Budok tu bekontoi je dengan moknye mentang-mentang anok tungge.[bu.d/ tu b«.kon.toj dZ« d«.NAn m/.ø« m«n.tAN.m«n.tAN A.n/ tuN.gE]Budak itu bekantoi sahaja bersama emaknya, mentang-mentang anak tunggal.
libu[li.bu]kata adjektifberkenaan tempat yang berselerak.Bilek abang sokmo libu.[bi.le/ A.bAN s/.m li.bu]Bilik abang sentiasa berselerak.

Kembali ke atas