Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ser.ta] | سرتا

Definisi : 1. turut, bersama, ikut, mengikut: Australia telah menyatakan hasratnya utk ~ dlm persidangan itu; jikalau datang kpd had nyawa sekalipun yg pekerjaan tuan hamba ~lah hamba; apabila Tuan Raffles datang memukul tanah Jawa, maka ia hendaklah ~ bersama-sama dr darat; 2. = berserta bersama-sama (dgn): maka dipilihnya empat puluh anak peria yg baik-baik, dibawanya ~; 3. dan juga, juga: Encik Ramli dan Encik Ghani, ~ ketua pejabat di kementerian itu tidak datang bekerja; 4. sebaik sahaja, demi, apabila: maka baginda diam pd suatu tempat, ~ hari malam maka datanglah biawak terlalu banyak; 5. sambil, seraya: “Benar pula itu,” kata Datok Raja di Langit, ~ memandang kpd Sutan Baginda; 6. baharu sahaja, sesudah: ~ didengar Ramli ratap sedemikian, sekonyong-konyong ia pun berpaling kpd ibunya; serta-serta = serta-menyertai; berserta bersama-sama (dgn), mengikut, menurut: orang kaya-kaya yg ~ menghantar baginda itu semuanya menjunjung duli; jika engkau mati dgn pekerjaan tuanmu, aku pun mati ~lah dgn kamu; menyertai 1. mengiringi, mendampingi, mengikuti: setiap pelajaran yg saya berikan itu, disertai dgn latihan; bantahan mereka kali ini disertai dgn ugutan yang lebih hebat; 2. bersama-sama dgn, menemani, mengawani (utk menolong dll): Tuhan ~ orang yang sabar; 3. mengikut serta, turut bersama: tidakkah ibu bapa mereka melarang mereka ~ tarian itu? serta-menyertai turut serta (dlm hal orang dll), ikut mencampuri; menyertakan, mempersertakan 1. mem-biarkan menyertai, memperikutkan; 2. me-ngembarkan bersama (surat dll), mengirimkan bersama (dgn); pesertaan perihal berserta; penyertaan perbuatan menyertai (menyerta-kan): ~ negara-negara anggota dlm ran-cangan-rancangan PBB; peserta orang yang mengikut serta (dlm sesuatu perkara spt pertandingan, pergerakan, dll), pengambil bahagian: seminar antarabangsa ini dihadiri oleh ~-~ dr Asia Tenggara, Australia dan New Zealand; penyerta; kata ~ Id kata yg menyatakan ketentuan atau ketidaktentuan sesuatu kata nama (spt “the”, “a” dan“an” dlm bahasa Inggeris, atau “der”, “die” dan “das” dlm bahasa Jerman), kata sandang. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ser.ta] | سرتا

Definisi : ingin ~ pertandingan tenis itu. 2 meng­ikut bersama sbg teman atau sbg pembantu; mengiringi; menemani: Beberapa orang pegawai telah ~nya ke persidangan itu. menyertakan 1 membiarkan menyertai: Encik Ali ~ anak sulungnya dlm rombongan itu. 2 mengirim bersama (bkn surat dll). penyertaan perbuatan atau hal menyertai: UDA berusaha mempercepat ~ kaum bumiputera dlm bidang perdagangan dan perindustri­an. peserta orang yg ikut serta dlm se­­suatu pertandingan dll; orang yg me­ngambil bahagian: Para ~ dr Thailand telah tiba petang semalam. penyerta; kata ~ kata (spt si, sang) yg terletak di depan kata-kata tertentu yg digunakan sbg nama timangan, utk mengejek, utk menghormati dll; kata sandang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[ser.ta] | سرتا

Definisi : 1 ikut atau turut bersama: Hari itu saya tidak pergi ~ kerana saya sakit gigi. 2 = berserta 1 bersama dgn; dgn: Perdana Menteri ~ tiga orang pegawai kanan kerajaan telah berlepas ke Bangkok semalam. 3 dan juga; dan: Beliau memang baik hati ~ jujur. ~-merta pd ketika itu juga; tidak bertangguh-tangguh lagi; segera. berserta 1 bersama dgn; dgn: Sila tuan hantar borang ini kembali ~ wang langganan majalah tsb. 2 turut melakukan sesuatu: Saya ~ mereka mengusahakan tanah itu. menyertai 1 mengikut serta; turut bersama: Saya (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
serta (kata tugas)
1. Bersinonim dengan turut: ikut, bersama, bersama-sama, bersekali, turut-serta, turut bersama, bersaing,

2. Bersinonim dengan dan: juga, dan juga,

3. Bersinonim dengan sebaik sahaja: apabila, apakala, bilamana, tatkala, manakala, semasa, sewaktu,

4. Bersinonim dengan sambil: seraya, sementara, belan-belan, baru sahaja, sesudah, setelah, selepas,

Kata Terbitan : berserta, menyertai, menyertakan, penyertaan, peserta, serta-merta,

Puisi
 

Banyak pinang serta sayur,
     Bunga pekan dalam cerana;
Hati perut bagai dilayur,
     Dengar pesan abang di sana.


Lihat selanjutnya...(18)
Peribahasa

Tertumpang di biduk tiris.

Bermaksud :

Ikut serta dalam usaha yang merugikan atau ikut jalan yang sesat.

 

Lihat selanjutnya...(9)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
dadah. ปฏิทิน [patitin] น kalendar, takwim ปฏิบัติ [patibat] ก mengamalkan, mempraktikkan: เราต ้ องปฏิบัติสิ่ งที่ ชอบ และห ่ างไกลจากสิ่ งชั่ วร ้ าย Kita mesti menga- malkan perkara yang baik serta men- jauhkan diri daripada yang keji. ปฏิบัติการ [-ka:n] น operasi: ในการ ปฏิบัติการนั้ นตำรวจได ้ จับผู ้ ต ้ องสงสัยไว ้ หลาย คน Dalam operasi itu polis telah mem- berkas รัฐบาลพลัดถิ่ น kerajaan buangan พลัดพราก [-pra:k] ก terpisah: สามี ภรรยาคู ่ นั้ นพลัดพรากกันเป็นเวลาเกือบปีแล ้ ว Pasangan suami isteri itu telah terpi- sah selama hampir setahun. พลัน [-plan] ว dengan serta-merta: เขาออกจากบ ้ านหลังนั้ นโดยพลัน Dia keluar dari rumah itu dengan serta-merta. พลับพลา [plappla:] น astaka พลับพลึง [plappl] น bakung, selendap, tembaga suasa, lili พลั่ว [plua] น penyodok พลาง
Kamus Thai 2.indb
pilih kasih dalam pembahagian hartanya. ฉับ [cap] ว cepat, pantas: เขาก ้ าวฉ ั บ ๆ ไปข ้ างหน ้ า Dia melangkah ke hadapan dengan cepat. ฉับพลัน [-plan] ว serta-merta: รถค ั น ฉลาด ฉ ั บ Kamus Thai 2.indb 122 4/15/2008 11:05:57 AM ฉ 123 น ั ้นหยุดอย ่ างฉ ั บพล ั น Kereta itu berhenti serta-merta. ฉับไว [-wai] ว pantas, cepat: น ั กเรียนคนน ั ้ น คิดเลขได ้ ฉ ั บไว Murid itu dapat me­ngira dengan pantas. ฉาก [ca:k] น 1 (เครื
Kamus Thai 2.indb
yang berusaha merealisasikan memorandum persefahaman DBP-PSU sehingga matlamatnya tercapai. Jutaan terima kasih ditujukan khusus kepada DBP atas niat murni dan segala sumbangan yang dihulurkan. Tanpa kesungguhan DBP dan ketabahan serta ketekunan penyusun menghadiri setiap bengkel Kamus Thai-Melayu yang dijalankan sejak tahun 2001, tentu sekali hasil yang sangat bernilai ini tidak akan wujud. Profesor Madya Dr. Boonsom Siribamrungsuk Presiden Universiti
Kamus Thai 2.indb
ผู ้ ประสบ อุบัติเหตุคนนั้ นยังหายใจอยู ่ Mangsa kema­ la­ngan itu masih bernafas. หายใจเข ้ า [-caikau] ก menarik nafas: นักกีฬายกน ้ ำหนักหายใจเข ้ าก ่ อนยกน ้ ำหนัก Pe­serta sukan angkat berat menarik nafas sebelum memulakan angkatan. หายใจออก [-cai:k] ก melepaskan nafas: สมาชิกในครอบครัวลุงอาลีหายใจออก อย ่ างโล ่ งอกเมื่ อรู ้ ข ่ าวว ่ าท ่ านปลอดภัย Ahli

Kembali ke atas