Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sesungguhnya;

Peribahasa

602

The tongue is sharper than the sword

Kata yang keluar dari mulut lebih menyakitkan daripada serangan fizikal

Lidah lebih tajam daripada mata pedang

Indeed, the tongue is sharper than the sword . Her merciless words lashed out at my heart so much so that its wounds took many years to heal.

Sesungguhnya lidah lebih tajam daripada mata pedang . Kata-kata yang kejam ini telah merobek kalbuku sehingga lukanya mengambil masa bertahun-tahun untuk sembuh.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(22)

Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
MILKUL YAMIN

Milkul Yamin merupakan istilah yang ditujukan

kepada perempuan kafir dan musyrik yang menjadi

tawanan tentera Islam. Istilah ini ada disebut dalam

al-Qur’an pada beberapa ayat seperti dalam surah

al-Mu’minun, Allah S.W.T. berfirman yang

bermaksud:

Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang

beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam

sembahyangnya. Dan mereka yang menjauhkan diri

dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan

mereka yang berusaha membersihkan hartanya. Dan

mereka yang menjaga kehormatannya. Kecuali

kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka

sesungguhnya mereka tidak tercela, kemudian

sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian,

maka merekalah orang-orang yang melampaui batas”.

(Surah al-Mu’minun 23:1–7)

UMUM 
PEMINJAMAN BAHASA EROPAHPEMINJAMAN BAHASA EROPAH, proses peminjaman dalam bahasa Melayu.  Hubungan rapat antara Nusantara dengan Eropah dari segi ekonomi berlaku semenjak 2000 tahun dahulu.  Bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa dalam sistem ekonomi itu dipengaruhi dan mempengaruhi bahasa lain.  Sesungguhnya, kata-kata Eropah sudah lama diserapkan ke dalam bahasa Melayu melalui bahasa lain, terutamanya melalui bahasa Arab.  Misalnya, perkataan ‘falsafah’ yang dipinjam daripada bahasa Arab sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani.  Begitu juga beberapa nama tempat dan orang yang terdapat dalam Sejarah Melayu , umpamanya Rom, Makaduniah dan Iskandar, berasal daripada bahasa Yunani.
BAHASAKonsep
NABI IDRIS A.S.

Nabi Idris a.s. ialah salah seorang daripada nabi

yang diutuskan oleh Allah SWT. Nama Nabi Idris

disebut di dalam al-Qur’an sebanyak dua kali. Allah

SWT berfirman di dalam al-Qur’an yang

bermaksud: “ Dan bacakanlah (Wahai Muhammad)

di dalam kitab (al-Qur’an) ini perihal Nabi Idris,

sesungguhnya adalah dia amat benar (tutur katanya

dan imannya) serta dia seorang Nabi. Dan Kami

telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi

darjatnya”.

(Surah Maryam 19:56–57)

Allah SWT berfirman lagi yang bermaksud: “ Dan

(demikianlah pula) nabi-nabi Ismail, Idris dan

Dhulkifli semuanya adalah dari orang-orang yang

sabar”.

(Surah al-Anbiya’ 21:85)

UMUM 
SURAH AL-SAFF

Surah al-Saff ialah salah satu daripada surah

Madaniyyah, surah yang ke-61 mengikut susunan

surah-surah al-Qur’an dan mengandungi 14 ayat.

Surah ini diberi nama al-Saff (barisan) kerana ia

memperkatakan tentang peperangan sebagaimana

firman Allah S.W.T. yang bermaksud:

“Sesungguhnya Allah S.W.T. menyukai orang-orang

yang berperang di atas jalan-Nya dengan

tersusun rapi seolah-olah mereka itu bangunan

yang utuh”.

(Surah al-Saff 61:4)

UMUM 
SURAH AL-KAWTHAR

Surah al-Kawthar ialah salah satu daripada

surah Makkiyyah, surah yang ke-108 mengikut

susunan surah-surah al-Qur’an dan mengandungi

tiga ayat. Ia dinamakan surah al-Kawthar (kebaikan

yang banyak) berdasarkan firman Allah S.W.T. di

dalam surah tersebut yang bermaksud:

“Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu

nikmat yang banyak (al-Kawthar)”.

(Surah al-Kawthar 108:1)

UMUM 
SURAH YASIN

Surah Yasin ialah salah satu daripada surah

Makkiyyah, surah ke-36 mengikut susunan surah-surah

al-Qur’an dan mengandungi 83 ayat. Surah

ini dinamakan Yasin kerana Allah S.W.T. telah

memulakan surah yang mulia ini dengan huruf

tersebut. Permulaan dengan dua huruf ini juga

menjadi tanda kemukjizatan al-Qur’an al-Karim.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda ketika

menyatakan kelebihan surah ini di dalam hadithnya

yang bermaksud:

“Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu mempunyai

hati dan hati al-Qur’an itu ialah surah Yasin . Oleh

itu, aku suka sekiranya ia berada dalam hati tiap-tiap

insan di kalangan umatku.”

UMUM 
GELANGGANG

GELANGGANG, persatuan seniman Indonesia. Persatuan ini ditubuhkan pada 19 November 1946, atas gagasan Chairil Anwar dengan beberapa orang intelektual Indonesia, iaitu Asrul Sani, Rivai Apin, M.Akhbar Djuhana, Mochtar Apin, Baharuddin dan Henk Ngantung. Gagasan Gelanggang iaitu “Generasi Gelanggang lahir daripada pergolakan roh dan fikiran kita, yang sedang menciptakan manusia Indonesia yang hidup. Generasi yang harus mempertanggungjawabkan dengan sesungguhnya penjadian daripada bangsa itu. Bahawa kita ingin melepaskan diri kita daripada susunan lama yang telah mengakibatkan masyarakat yang lapuk, dan kita berani menentang pandangan, sifat dan anasir lama ini untuk menjalankan bara kekuatan baru”.

SASTERAInstitusi/Organisasi
NABI IBRAHIM A.S.

Nabi Ibrahim a.s. ialah anak kepada Azar. Al-

Qur’an tidak menyebut nasab Nabi Ibrahim a.s. lebih

daripada ini. Tetapi kitab suci lain menyebut

nasabnya seperti yang berikut: Tarikh ibn Nahur ibn

Sarugh ibn Arghu ibn Paligh ibn Abir ibn Shalikh

ibn Qaynan ibn Arfakhshad ibn Sam ibn Nuh. Nabi

Ibrahim bergelar ketua para nabi dan bapa para

nabi, kerana bermula daripadanya, lahir para nabi

lain. Allah SWT berfirman yang bermaksud: “ Dan

Kami kurniakan kepadanya: Ishaq (anaknya) dan

Ya’kub (cucunya), dan Kami jadikan dalam kalangan

keturunannya orang-orang yang berpangkat nabi

dan menerima kitab-kitab agama, dan Kami berikan

balasannya yang baik di dunia; dan sesungguhnya

adalah dia, pada hari akhirat dari orang-orang yang

salih”.

(Surah al-‘Ankabut 29:27)

UMUM 
NABI MUSA A.S.

Nabi Musa a.s. ialah nabi dari kalangan Bani

Israel , juga merupakan (Utusan Allah) bagi mereka.

Namanya ialah Musa ibn ‘Imran tetapi bukan abang

Maryam binti ‘Imran (Ibu Nabi Isa a.s.) seperti

anggapan sesetengah orang. Ini adalah kerana

perbezaan masa di antara kedua-duanya beratus-

ratus tahun. Baginda diutuskan oleh Allah SWT.

kepada Firaun dan kaumnya yang amat

menyombongkan diri dan suka membuat kerosakan.

Baginda juga salah seorang nabi yang paling kerap

disebut dalam al-Qur'an, malah disebutkan kisah

baginda secara terperinci di beberapa tempat dalam

al-Qur'an. Beberapa ayat yang lain turut

menceritakan kehidupan Nabi Musa a.s. secara

ringkas. Antaranya, firman Allah yang bermaksud:

Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam

Kitab (al-Qur'an) ini perihal Nabi Musa;

sesungguhnya dia adalah orang pilihan, dan

seorang Rasul lagi nabi. Dan Kami telah menyerunya

dari arah sebelah kanan Gunung Thur Sina, dan

Kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan

berkata-kata dengan Kami. Dan Kami kurniakan

kepadanya dari rahmat Kami, saudaranya Harun

yang juga seorang nabi”.

(Surah Maryam 19:51–53)

UMUM 

Kembali ke atas