Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
บัว [bua] น teratai บัวลอย [-l:y] น sejenis pengat, bualoy บัวหลวง [-lua] น seroja บัวบก [buabok] น pegaga บ ่ า [ba:] น bahu บ ้ า [ba:] ว gila บ ้ าจี้ [-ci  :] ว telatah บ ้ าดีเดือด [-di:dat] ว membabi buta = บ ้ าบิ่ น บ ้ าระห่ำ บ ้ าเลือด บ ้ าน้ำลาย [-na:mla บ ้ า Kamus Thai 2.indb 220 4/15/2008 11:09:10 AM บ 221 บ ้ าเลือด [-lat] ดู บ ้ าดีเดือด บ ้ าสมบัติ [-sombat] ว gila harta บ ้ า ๆ [-ba:] ว tidak senonoh บาก [ba:k] ก menakik, menakuk, me- nakah: คุณพ ่ อบากลำต ้ นมะพร ้ าวหลังบ ้ าน Ayah menakik pokok kelapa
Kamus Thai 2.indb
กีดกัน กีดขวาง [ki  :tkwa:] ก menggalang กีตาร ์ [ki:ta:] น gitar กีบ [ki  :p] น kuku, huf telapuk กีฬา [ki:la:] น sukan กึ่ง [k] ว setengah, separuh กึ๋ น [kn] น hempedal กุ [ku] ก mengada-adakan กุ ๊ ก [kuk] น tukang masak กุ ้ ง [kuˆ] น udang กุ ้ งก ้ ามกราม น Perayaan Song Kran disambut dengan meriah. ครึกโครม [krkkro:m] ว gempar: เหตุการณ ์ 11 ก ั นยายนตกเป็นข ่ าวครึกโครม Ke- jadian 11 September merupakan berita gempar. ครึ่ง [kr] น setengah, separuh: ครึ่ งขวด setengah botol ฉ ั นสามารถวิ่ งได ้ เพียงครึ่ งรอบ Saya hanya dapat berlari separuh pu- singan sahaja. ครึ่งทาง [-ta:] น setengah jalan ครึ่งแรก [-rε:k] น

Kembali ke atas