Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[se.wa/.tu] | سوقتو

Definisi : dlm waktu yg sama, pd masa (ketika), semasa: nelayan itu telah dirompak ~ menangkap ikan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[se.wa/.tu] | سوقتو

Definisi : sama waktu dgn; pd waktu; semasa: ~ (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
waktu (kata nama)
1. Bersinonim dengan masa: jangka masa, saat, ketika, kala, sangkala, tempoh, zaman, tenggak,

2. Bersinonim dengan kesempatan: peluang, tempoh, kelapangan,

Kata Terbitan : sewaktu, sewaktu-waktu,

Peribahasa

Guna-guna alu,
     sesudah menumbuk dicampakkan.

Bermaksud :

Digunakan sewaktu ada perlunya, setelah itu ditinggalkan.

 

Lihat selanjutnya...(9)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
paling[pA.liN]kata tugasarahan menyuruh kerbau berpusing arah kanan menuju ke belakang sewaktu membajak (kerbau).“Paling!”, Mat sergah krebau dia suroh pusin belakang, tapi krebau tu buat tak tau saja.[pA.liN mAt s«Ò.gAh kÒ«.bAw di.jA su.Òoh pu.sin b«.lA.kAN tA.pi kÒ«.bAw tu bu.wAt tA/ tAw sA.dZA]“Paling!”, Ahmad menyergah kerbaunya agar berpusing ke belakang, tetapi kerbau itu tidak memperdulikannya.
buah pinang[bu.wAh pi.nAN] roda yang dibuat daripada tanduk dan mempunyai dua lubang, terdapat di bahagian atas jala, dan berfungsi memudahkan penebar jala mengendalikan jalanya sewaktu tebaran dibuat.Ikan masok jala banyak sangat sampai pecah buah pinang.[i.kAn mA.so/ dZA.lA bA.øA/ sA.NAt sAm.pAj p«.tSAh bu.wAh pi.nAN]Ikan yang masuk ke dalam jala terlalu banyak sehingga pecah buah pinang jala itu.
betanak[b«.tA.nA/]kata adjektifberkenaan suara yang nyaring, kuat.Sora Saleh sedap betoi masa bang, bunyi dia betanak.[s.ÒA sA.leh s«.dAp b«.tj mA.sA bAN bu.øi di.jA b«.tA.nA/]Suara Saleh memang lunak sewaktu azan, bunyinya nyaring.
maeh kundai[mAEh kun.dAj] perhiasan wanita daripada emas yang melitupi bahagian dahi hingga ke telinga.Penari Mak Yong pakai maeh kundai kat dae depa masa depa menari.[p«.nA.Òi mA/ joN pA.kAj mAEh kun.dAj kAt dAe dE.pA mA.sA dE.pA m«.nA.Òi]Penari-penari Mak Yong memakai maeh kundai di bahagian dahi sewaktu mereka menari.
jerembap[dZ«.Ò«m.bAp]kata kerjaterserempak, bertembung, bersua dengan tidak diduga, berjumpa dengan tidak disangka-sangka (manusia, binatang dan lain-lain); jeromoh.Hang tau dak, aku jerembap dengan pak belang masa aku menebaeh kebon pagi tadi.[hAN tAw dA/ A.ku dZ«.Ò«m.bAp d«.NAn pA/ b«.lAN mA.sA A.ku m«.n«.bAEh k«.bon pA.gi tA.di]Engkau tahu tidak, aku terserempak dengan harimau sewaktu aku menebas di kebun pagi tadi.
beberan-beran[b«.b«.ÒAn.b«.ÒAn]kata adjektifmembawa barang dengan banyak dengan menggunakan semua anggota seperti membimbit, mengepit, memikul dan menjunjung sekali gus.Balek dari pasar tani nampak hang bawa barang beberan-beran[bA.le/ dA.Òi pA.sAr tA.ni nAm.pA/ hAN bA.wA bA.ÒAN b«.b«.ÒAn.b«.ÒAn]Saya nampak awak membawa barang dengan banyaknya sewaktu balik dari pasar tani.

Kembali ke atas