Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sheikh


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
HAMDAN SHEIKH TAHIR SEJARAH DAN ARKEOLOGITokoh
HAMDAN BIN SHEIKH TAHIR, TUN UMUM 
JEMAAH TABLIGH

Jemaah Tabligh ialah suatu gerakan pendakwah Islam. Ia diasaskan oleh Muhammad Ilyas bin Sheikh Muhammad Hanafi al-Duyubandiyyah al-Jashti al-Kandahlari (1303 H-1364 H /1885 M-1944 M) pada tahun 1927 di Shahanpur, India.

AGAMAInstitusi/Organisasi
SHARQAWIY, ‘ABDULLAH AL-

Sharqawiy, ‘Abdullah al- (1150–1227 H./1737–

1812 M.), ahli fiqh dan usul mazhab Syafi‘i daripada

kalangan ulama al-Azhar. Nama penuhnya ialah

‘Abdullah ibn Hijaziy ibn Ibrahim yang lebih

terkenal dengan nama al-Sharqawiy. Dia berasal

dari kampung al-Tawilah di bahagian timur Mesir.

Semasa kecil dia menghafaz al-Qur’an dan

seterusnya memasuki Universiti al-Azhar dan

mencapai kejayaan dalam bidang pengajiannya.

Dia menuntut ilmu daripada al-Ajhuriy, al-

Damanhuriy dan ‘Ali ibn al-‘Arabiy. Tahap

kecemerlangan ilmunya amat tinggi sehingga dia

diberi peluang mengajar di Universiti al-Azhar dan

seterusnya dilantik sebagai Sheikh

al-Azhar pada tahun 1208 H.

UMUM 
SHAFI‘I, AL-

Shafi‘i, al- (150–204 H./767–820 M.), pengasas

mazhab Syafi’i. Nama penuhnya ialah Muhammad

ibn Idris ibn al-‘Abbas ibn ‘Uthman ibn Shafi‘i al-

Quraisy ibn ‘Abd al-Muttalib ibn ‘Abd al-Manaf. Dia

juga dikenali juga sebagai Imam Syafi’i. Dia

dinisbahkan kepada Shafi‘i hingga dikenali sebagai

al-Shafi‘i. Ada juga yang menasabkannya kepada

‘Abd al-Muttalibiy dan dikenali sebagai al-Muttalibiy.

Terdapat pula pendapat yang menasabkan al-Shafi‘i

kepada Makkah, tanah kelahiran bapa, datuk dan

neneknya lalu dikenali sebagai al-Makkiy. Namun,

gelaran yang pertama, al-Shafi‘i lebih terkenal. Al-

Shafi‘i lahir di bandar Gaza di Palestin. Bapanya, Idris

berpindah ke sana meninggalkan Makkah semata-

mata untuk melihatnya. Namun bapanya meninggal

dunia semasa ibunya sedang hamil. Selepas ibunya

melahirkannya dan menetap selama dua tahun di

Gaza, mereka berpindah ke Makkah. Di Makkah, al-

Shafi‘i menghafal al-Qur’an semasa berusia tujuh

tahun dan menghafaz kitab al-Muwatta’ ketika

berusia 10 tahun. Dia sering bergaul dengan kabilah

Huzayl, iaitu antara kabilah Arab yang terbaik dari

segi kefasihan bahasanya dan dia banyak mendapat

manfaat daripada pergaulan ini dengan menghafal

syair-syair serta perumpamaan Arab daripada

mereka. Al-Shafi‘i mempelajari fiqh Maliki daripada

Imam Malik sendiri. Di samping itu, dia turut

berguru dengan Sheikh Masjidilharam yang juga

muftinya, iaitu Muslim ibn Khalid al-Zanjiy yang

meninggal dunia pada tahun 180 H. dan Sufyan ibn

Uyaynah al-Hilaliy yang meninggal dunia pada tahun

198 H. serta beberapa tokoh ulama lain. Kemudian

dia berhijrah ke Yaman kerana menerima satu

jawatan yang ditawarkan oleh Mas‘ab ibn ‘Abdullah

al-Quraisy, kadi Yaman. Seterusnya dia berhijrah

pula ke Iraq pada tahun 184 H. Dia belajar daripada

ulama di Iraq dan ulama Hijaz pula mengambil ilmu

daripadanya.

UMUM 

Kembali ke atas