Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[si] | سي

Definisi : kep Systéme International (d’Unités) (Sis­tem Unit Antarabangsa, iaitu set unit ukuran, mis meter, kilogram dan liter, utk kegunaan saintifik dan teknikal di seluruh dunia). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : simbol kimia bagi silikon. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : 1. kata penyerta yg digunakan di depan nama orang (sbg timang-timangan, panggilan, ejekan atau sbg penghinaan): S~ Ali; ~ bisu; ~ bodoh; ~ bongsu; ~ hitam; ~ pencuri; 2. kata penyerta yg digunakan di depan nama sendiri (utk merendahkan diri): S~ Tuah tidak mahu menderhaka kpd tuannya; 3. kata penyerta utk menegaskan orang yg melaku­kan atau yg terkena sesuatu: ~ mati; ~ pen­jual; ~ piutang; ~ pencuri; ~ tertuduh. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : awalan pd berbagai-bagai nama binatang atau tumbuhan, se: ~dingin; ~kedidi; ~tawar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : 1. kata yg bergabung dgn imbuhan ber­- utk menyatakan diri membuat sesuatu; ber­sibisu berbuat spt orang bisu (berbuat-buat bisu); bersitidak tahu berpura-pura tidak tahu; 2. kata yg bergabung dgn imbuhan ber- dan ­-an utk menyatakan saling berbuat sesuatu; bersipandangan berpandang-pandangan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : kata sandang yg digunakan di depan nama, kata benda atau kata sifat, a. sbg nama timangan (panggilan dsb): ~ Bongsu; ~ Ahmad; ~ Manja. b. utk mengejek atau utk menghina: ~ Tolol; ~ Tempang. c. utk menegaskan atau utk menunjukkan orang itu terkena atau melakukan sesuatu dll: ~ mati; ~ penjual. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata si

Puisi
 

Si patan burung si patan,
     Si patan mari di dalam peti;
Dibuka surat dalam lipatan,
     Surat adinda bersusah hati.


Lihat selanjutnya...(258)
Peribahasa

Si lalar si lalai.

Bermaksud :

Tidak tetap pada sesuatu pekerjaan atau di suatu tempat. si latar = berjalan tak tentu arah.

 

Lihat selanjutnya...(60)

16

A barking dog never bites

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Berdengking si tua memekik, mustahil akan menggigit jema

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. " Berdengking si tua memekik, mustahil akan menggigit jema ," jawab A

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(21)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
pocekpon[p.tSE.pon]kata tugasmengiakan percakapan seseorang.Semalam koi tengok si Milah bejalan dengan laki orang, pocekpon.[s«.mA.lAm kj tE.N si mi.lAh b«.dZA.lAn d«.NAn lA.ki .ÄAN p.tSE.pon]Semalam saya tengok si Milah berjalan dengan suami orang, betullah.
berambi[b«.ÄAm.bi]kata adjektifberkenaan melakukan sesuatu pekerjaan dengan berhati-hati dan tidak gopoh.Berambi sikit nek basiko tu, jangan sampai jatoh.[b«.ÄAm.bi si.kit ne/ bA.si.k tu dZA.NAn sAm.pAj dZA.toh]Berhati-hati menunggang basikal tu, jangan sampai terjatuh.
siang dore[si.jAN d.ÄE] siang hariWeh, tido lagi, dah siang dore![weh ti.d lA.gi dAh si.jAN d.ÄE]Wah, masih tidur, sudah siang hari!.
risik[Äi.si/]kata kerjameraut dan melicinkan bilah (rotan, buluh dan lain-lain).Ayoh risik buloh nok buat lokah.[A.jh Äi.si/ bu.loh n/ bu.wA l.kh]Ayah meraut buluh untuk membuat lukah
lesi[l«.si]kata adjektifberkenaan tubuh badan yang lemah dan malas.Badan koi lesi beto, duo ari tak mandi.[bA.dAn koj l«.si b«.to du.wo A.Äi tA/ mAn.di]Badan saya lemah betul, dua hari tidak mandi.
ginsi[gin.si]kata namapertalian keluarga yang jauh.Sekapong tu boleh kate ginsi koi belake.[s«.kA.poN tu bo.leh kA.t« gin.si koj b«.lA.k«]Sekampung itu boleh dikatakan saudara saya belaka.
kosi[k.si]kata adjektifberkenaan buah-buahan atau daun yang sudah kecut atau kering.Pinang tu doh kosi tok leh makan.[pi.nAN tu dh k.si t/ leh mA.kAn]Buah pinang itu sudah kering, tidak boleh makan.
mendusi[m«n.du.si]kata kerjamembazir (berkenaan makanan dan minuman).Bulan posa jangan masok banyok, mendusi aje.[bu.lAn p.sA dZA.NAn m:A.s/ bA.ø/ m«n.du.si A.dZ«]Bulan puasa jangan masak banyak, membazir sahaja.
barang kosi[bA.ÄAN k.si] barang yang sudah terlalu lama dan tidak berguna lagi.Wek maroh aki simpan barang kosi.[we/ mA.čh A.ki sim.pAn bA.ÄAN k.si]Nenek memarahi datuk kerana suka menyimpan barang lama.
   2. berkenaan keadaan nasi yang keras kerana kurang air.Tambah ae siket dalam periok tu, nasik takot keseng.[tAm.bAh Ae si.ket dA.lAm p«.Äi.jo/ tu nA.si/ tA.kot k«.seN]Tambah sedikit lagi air ke dalam periuk, supaya nasi tidak keras.
12345678

Kembali ke atas