Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[si] | سي

Definisi : kep Systéme International (d’Unités) (Sis­tem Unit Antarabangsa, iaitu set unit ukuran, mis meter, kilogram dan liter, utk kegunaan saintifik dan teknikal di seluruh dunia). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : simbol kimia bagi silikon. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : 1. kata penyerta yg digunakan di depan nama orang (sbg timang-timangan, panggilan, ejekan atau sbg penghinaan): S~ Ali; ~ bisu; ~ bodoh; ~ bongsu; ~ hitam; ~ pencuri; 2. kata penyerta yg digunakan di depan nama sendiri (utk merendahkan diri): S~ Tuah tidak mahu menderhaka kpd tuannya; 3. kata penyerta utk menegaskan orang yg melaku­kan atau yg terkena sesuatu: ~ mati; ~ pen­jual; ~ piutang; ~ pencuri; ~ tertuduh. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : awalan pd berbagai-bagai nama binatang atau tumbuhan, se: ~dingin; ~kedidi; ~tawar. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : 1. kata yg bergabung dgn imbuhan ber­- utk menyatakan diri membuat sesuatu; ber­sibisu berbuat spt orang bisu (berbuat-buat bisu); bersitidak tahu berpura-pura tidak tahu; 2. kata yg bergabung dgn imbuhan ber- dan ­-an utk menyatakan saling berbuat sesuatu; bersipandangan berpandang-pandangan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si] | سي

Definisi : kata sandang yg digunakan di depan nama, kata benda atau kata sifat, a. sbg nama timangan (panggilan dsb): ~ Bongsu; ~ Ahmad; ~ Manja. b. utk mengejek atau utk menghina: ~ Tolol; ~ Tempang. c. utk menegaskan atau utk menunjukkan orang itu terkena atau melakukan sesuatu dll: ~ mati; ~ penjual. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata si

Puisi
 

Si patan burung si patan,
     Si patan mari di dalam peti;
Dibuka surat dalam lipatan,
     Surat adinda bersusah hati.


Lihat selanjutnya...(258)
Peribahasa

Si lalar si lalai.

Bermaksud :

Tidak tetap pada sesuatu pekerjaan atau di suatu tempat. si latar = berjalan tak tentu arah.

 

Lihat selanjutnya...(60)

16

A barking dog never bites

Orang yang menengking-nengking marah lazimnya tidaklah sampai mengambil tindakan atau mendatangkan kecederaan. Oleh itu kita tidak perlu takut padanya.

Berdengking si tua memekik, mustahil akan menggigit jema

"I thought you were seriously beaten up by that burly man. I was really scared when he started shouting and threatening you. The whole block could hear him," I said. "A barking dog never bites, and this was not the first time," replied Ali calmly.

"Aku ingatkan kau teruk dibelasah oleh lelaki sasa itu. Aku takut betul apabila dia menjerit-jerit dan mengancam-ancam kau. Seluruh blok bangunan ini boleh mendengar suaranya," kataku. " Berdengking si tua memekik, mustahil akan menggigit jema ," jawab A

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(21)

Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
layoh[lA.joh]kata adjektifberkenaan kaki dan tangan yang terlalu penat.Layuh tangan den monulehe bolum yo siap-siap yo diolek tu.[lA.juh tA.NAn dEn m.nu.lEh.E b.lum j si.jAp.si.jAp j di.j.lE/ tu]Penat tangan saya menulisnya belum juga siap-siap dialek itu.
sikuayah[si.ku.A.jAh]kata namasejenis spesis merbah.   
pusi[pu.si]kata kerjalap.Pusi dulu aleh mejo tu, baru digunoan.[pu.si du.lu A.lEh mE.dZ tu bA.Äu di.gu.n.An]Lap dulu alas meja itu baru digunakan.
siapaleh[si.jA.pA.leh]kata namaungkapan yang digunakan di awal kata yang bermaksud minta dijauhkan daripada bencana, bala dan lain-lain.Siapaleh mintak-mintak janganla ado keluargo kito yang kono saket.[si.jA.pA.leh min.tA/.min.tA/ dZA.NAn.lA A.d kE.lu.wA.g ki.t jAN k.n sA.ket]Siapaleh minta-minta janganlah ada keluarga kita yang terkena sakit.
sibak[si.bA/]kata nama1. kaki burung yang dua jarinya ke hadapan dan dua jarinya ke belakang.Burong yang bojari sibak, tak buleh dimakan.[bu.ÄoN jAN b.dZA.Äi si.bA/ tA/ bu.lEh di.mA.kAn]Burung yang dua jari kakinya hadapan dan dua jarinya ke belakang tidak boleh dimakan.
siniya[si.ni.jA]kata tugasdi sini.Den lotakan baju tu kek siniya.[dEn l.tA/.An bA.dZu tu kE/ si.ni.jA]Saya letakkan baju itu di sini.
morisik andai[m.Äi.si/ An.dAj] bertanya untuk melamar gadis.Lopeh merisik andai, baru anta cincin.[l.pEh m.Äi.si/ An.dAj bA.Äu An.tA tSin.tSin]Lepas merisik andai, barulah hantar cincin.
morugau[m.Äu.gAw]kata adjektifberkenaan rambut yang tidak terurus.Rambut si ujang tu morugau, lopeh bangun tido.[ÄAm.bt si.u.dZAN tu m.Äu.gAw l.pEh bA.Nun ti.do]Rambut anak muda itu tidak terurus, lepas bangun tidur.
singap[si.NAp]kata namabahagian rumah yang ditambah dan bersifat sementara.Dio tak lamo lai nak bomonantu konola dio buek singap sobolah kiri umahe.[di.j tA/ lA.m lAi: nA/ b.m.nAn.tu k.n.lA di bu.wE/ si.NAp s.b.lAh ki.Äi u.mAh.E]Dia tidak lama lagi akan bermenantu, kenalah dia membuat singap sebelah kiri rumahnya.
buyau[bu.jAw]kata namarawa; paya yang dalam dan ditumbuhi benta, kumbuh dan lain-lain.Jangan lalu kek situ, kang toporuk, ado buyau kek situ.[dZA.NAn lA.lu kE/ si.tu kAN t.p.Äu/ A.d bu.jAw kE/ si.tu]Jangan lalu di situ, nanti terjerlus, terdapat paya di situ.
1234567

Kembali ke atas