Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[siap] | سياڤ

Definisi : 1. sudah sedia (pakaian, makanan, dll), sudah disediakan, mustaid: makanan sudah ~; 2. selesai (dibuat dll): ibuku sudah ~ bertanak dan menggulai; 3. = ~ sedia = ~ siaga sudah bersedia utk (melakukan sesuatu dll): mereka sudah ~ utk menghadapi tugas; 4. = bersiap Id jaga sedia!, jaga baik-baik! (perintah dlm tentera); bersiap 1. = ~ sedia = ~ lengkap = bersiap-siap berjaga-jaga utk menghadapi sesuatu, ber­waspada: setelah kelihatan itu, maka masing­masing pun ~lah menghadapi perahu perom­pak itu; 2. berkemas atau bersedia mengaturkan sesuatu: maka ia pun ~lah menghamparkan tikar yg cantik lalu menyuruh tamu naik; 3. Id siap (perintah dlm tentera); bersiap-siap, bersiap-siapan membuat persediaan, berlengkap-lengkap, bersedia­sedia: negeri Kuripan sedang ~ utk per­kahwinan tuan puteri; bersiapkan sl = mempersiapkan: Yang Di-pertuan Muda pun menyuruh ~ segala kelengkapannya; menyiapkan, mempersiapkan 1. menye­diakan, mengadakan: isterinya ~ makan pagi; 2. menyudahkan (menyelesaikan) sesuatu pekerjaan: berilah aku masa yg cukup utk ~ pekerjaan ini; 3. melengkapkan (mengemas­kan) sesuatu utk: disiapkannya sebuah perahu utk belayar; 4. mengusahakan, membentuk, membuat: mereka sedang mempersiapkan sebuah undang-undang yg akan mencegah perbuatan rasuah; persiapan 1. perihal bersiap-siap (memper­siapkan): empat pasukan bola sepak sedang giat menjalani latihan sbg ~ utk merebut gelaran johan; 2. segala sesuatu yg disiapkan, kelengkapan, persediaan: ia pun pulang utk membuat ~ belayar; beberapa hari sebelum perkahwinan itu diadakan, ~ -~ telah dibuat; penyiapan perbuatan menyiapkan atau menyudahkan sesuatu (bangunan dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[siap] | سياڤ

Definisi : 1 sudah disediakan dan tinggal menggunakan atau memakainya saja; sudah sedia: Makanan sudah ~, mari­lah kita makan. 2 sudah selesai dikerjakan dll: Sudah dua tahun dikerjakan, bangunan itu masih belum ~ lagi. 3 = ~ sedia sudah bersedia utk melakukan sesuatu dll: Mereka sudah ~ utk me­nentang musuh. ~ pakai (sudah) siap atau sedia utk dipakai (digunakan): baju ~ pakai. bersiap 1 bekerja utk mengemaskan atau utk mengatur sesuatu: Encik Ahmad ~ menghamparkan tikar lalu mempersilakan tetamu naik. 2 bersedia menghadapi sesuatu; berjaga-jaga; berwaspada: Masing-masing pun ~ menunggu serangan musuh. menyiapkan 1 mengurus se­suatu supaya siap teratur; menyediakan: Isterinya sedang ~ sarapan. 2 menyelesaikan sesuatu pekerjaan dll; menyudahkan: Kami terpaksa ~ sebuah rumah dlm masa enam bulan. mempersiapkan mengusahakan su­paya bersiap: Bala tentera dipersiapkan utk menghadapi musuh. persiapan perbuatan atau hal bersiap; persediaan: Mereka sedang menjalani latihan sbg ~ utk menyertai sukan Olimpik nanti. penyiapan perbuatan atau hal me­nyiapkan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
siap (kata kerja)
Bersinonim dengan selesai, habis, berakhir, tamat, sempurna, beres, usai, sudah jadi;,
Kata Terbitan : bersiap, bersiap-siap, menyiapkan, persiapan, penyiapan,

Peribahasa

Rumah sudah tukul (= pahat) berbunyi.

Bermaksud :

Mengemukakan keterangan dan saksi sesudah perkara diputuskan; mencela (bersungut) tentang sesuatu yang sudah siap dikerjakan. (Bandingkan dengan: Berketuk [= berkotek] di luar sangkar, bertanam di luar pagar).

 

Lihat selanjutnya...(2)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
อยหมัดออกไป อย ่ างจัง Tyson melepaskan tumbukan yang kuat. 4 (ถูกระทำ) tepat, teruk: ลูอิสถูกหมัด เข ้ าอย ่ างจัง Luis menerima tumbukan yang tepat. จังก ้ า [caka:] ว tegak siap sedia, tegak siap siaga: ทหารยืนจังก ้ าพร ้ อมจะต ่ อส ู ้ ก ับศัตรู ที่ รุกราน Askar berdiri tegak siap sedia untuk melawan musuh. จังงัง [caa] ว tergamam: เขาจังงังเมื่ อเห็น อากัปกริยาของลูกชายเขา Dia
Kamus Thai 2.indb
สบตา [sopta:] ก bertentang mata: นัก เรียน ไม ่ กล ้ าสบตาคุณครูเพราะทำการบ ้ านยังไม ่ เสร็จ Murid-murid tidak berani ber­tentang mata dengan cikgu kerana kerja rumah mereka belum siap. สบประมาท [soprama:t] ก meman- dang rendah: หัวหน ้ าฝ ่ ายขนส ่ งสินค ้ าคนนั้ น สบประมาทลูกน ้ องเขาบ ่ อย ๆ Ketua Bahagian Pengangkutan itu selalu memandang rendah tamat pengajian peringkat ijazah pertama pada usia 22 tahun. ว 2 berjaya: รัฐบาลแก ้ ปัญหาเงินเฟ ้ อได ้ สำเร ็ จ Kerajaan berjaya menyelesaikan masalah inflasi. สำเร็จรูป [-ru:p] ว siap: เสื้ อผ ้ าสำเร ็ จรูป pakaian siap อาหารสำเร ็ จรูป makanan siap สำลัก [samlak] ก tersedak: คุณพ ่ อสำลัก ขณะดื่ มน ้ ำ Ayah tersedak ketika memi- num air
Kamus Thai 2.indb
น cekur manis ผัง [pa] น 1 pelan: ผังแม ่ บทวิทยาเขต ใหม ่ ของมหาวิทยาลัยนั้ นได ้ ทำเสร็จเรียบร ้ อย แล ้ ว Pelan induk kampus baru univer- siti itu telah siap. = แผนผัง 2 kerangka: ช ่ างกำลังตีผังเพื่ อสร ้ างบ ้ าน Tukang rumah sedang membuat kerangka untuk mem- bina rumah. 3 (กรอบขึงผ ้ า) bingkai: ช ่ าง บาติกขึงผ ้ านาโดยผ ่ านคลองส ่ งน ้ ำที่ เพิ ่ ง สร ้ างเสร็จ Jabatan Tali Air sedang me­ ngubah aliran air sungai ke kawasan sawah padi melalui terusan yang baru siap dibina. ผันแปร [-prε:] ก berubah: ความรักผัน แปรเป็นความเกลียดได ้ Cinta boleh beru- bah menjadi benci. ผันผวน [-puan] ก tidak menentu: ในระยะหลังนี้ สภาพอากาศผันผวน Kea­daan cuaca tidak menentu pada akhir- akhir ini

Kembali ke atas