Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[si.kap] | سيکڤ

Definisi : 1. = ~ tubuh bentuk tubuh, potongan badan, tokoh: dgn takjubnya ia melihat rupa orang muda itu, terlalu amat baik parasnya dan ~nya; 2. gaya berdiri (bergerak, berpakai, dll): hebat ~ lakunya; 3. perbuatan atau pandangan yg berdasarkan sesuatu pendapat (fikiran dll): dlm hatinya, dia mengutuk ~nya yg kurang adil itu; ~ wanita Pakistan ter­hadap perancangan keluarga telah berubah; bersikap 1. berdiri tegak; 2. berpegang pd pendapat (pendirian dll), berkelakuan, ber­lagak: dia tidak sanggup melihat suaminya ~ begitu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si.kap] | سيکڤ

Definisi : ®sigap. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si.kap] | سيکڤ

Definisi : ; ~ malam = burung (lang) ~ sj burung helang, Acupititer virgatus. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si.kap] | سيکڤ

Definisi : 1 = ~ tubuh bentuk atau tokoh tubuh: ~nya tegap. 2 cara atau gaya se­seorang bergerak dll: Dia tersenyum melihat ~ anaknya menangkis pukulan itu. 3 perbuatan atau pandangan yg berdasarkan sesuatu pendapat (keyakin­an dll): Bagaimana ~ mereka terhadap Ketua Pengarah ini? bersikap mempunyai sikap; berpegang pd sesuatu pendapat atau pandangan: Dia ~ acuh tak acuh apabila ditegur. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sikap (kata nama)
1. Bersinonim dengan pandangan: pendapat, sifat, resmi, resam,

2. Bersinonim dengan gaya: lagak, gerak-geri, rupa, tingkah laku, perangai, takah, aksi,

Kata Terbitan : bersikap,

Puisi
 

Abang Abu duduk bermenung,
     Mari berjalan Kampung Tembirat;
Hendak mengikat ekor burung,
     Ambillah tali pakai pengikat.


Lihat selanjutnya...(1000)
Peribahasa

Bagai kilat senja,
     bagai petir tunggal.

Bermaksud :

Ketangkasan sikap dan kuat bunyi suaranya.

 

Lihat selanjutnya...(8)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
di:] น 1 candi 2 pagoda: เจดีย ์ เหล ่ านั้ นสร ้ างขึ้ นมาในศตวรรษที่ 7 Candi- candi itu dibina pada abad ke-7. เจตคติ [ce:tkati  ] น sikap: นักท ่ องเที่ ยว ส ่ วนใหญ ่ มีเจตคติที่ เป็นบวกต ่ อประเทศไทย Ke­ banyakan pelancong mempunyai sikap yang positif terhadap negara Thai. เจตจำนง [ce:tcamno] น hasrat, niat: คณะรัฐมนตรีมีเจตจำนงที่ จะแก ้ ปัญหาเศรษฐกิจ ของชาติ Kabinet mempunyai hasrat un­ tuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. เจตนา [ce:ttana:] น 1
Kamus Thai 2.indb
งขึงหน ั งกลองมลายู Tukang gendang sedang meregangkan belulang gen- dang Melayu. ขึงข ั ง [-ka] ว tegas: ท ่ าทีของร ั ฐบาลต ่ อ เรื่ องน ั ้นขึงข ั งมาก Sikap kerajaan terha­ dap perkara itu sangat tegas. ขึ ้ ง [k] ว marah: คุณแม ่ ไม ่ ขึ้ งเธอดอก Emak tidak marah kepada engkau sama sekali. ขึ้น 1 [kn] ก ั นเลิกใช ้ แล ้ ว ฃ ฃ Kamus Thai 2.indb 53 4/15/2008 11:03:23 AM ค 54 คง [ko] ก 1 mengekalkan: คงความ เป็นกลาง mengekalkan sikap berke­cuali 2 mungkin: เขาคงถูก Dia mungkin betul. = คงจะ คงกระพัน [-krapan] ว kebal คงแก ่ เรียน [-kε:rian] ว berpengeta- huan luas คงจะ [-ca] ดู คง 2 คงคลัง [-kla] ว
Kamus Thai 2.indb
nyakan orang lebih suka menjadi penerima daripada pemberi. ส ่ วนรวม [-ruam] น awam: เราต ้ องปลูก ฝังทัศนคติแก ่ ลูกหลานของเราให ้ รักทรัพย ์ สิน ส ่ วนรวม Kita harus menanam sikap sayang akan har­ta awam kepada anak- anak kita. ส ่ วนลด [-lot] น potongan harga: ศูนย ์ การค ้ าแห ่ งนี้ กำลังให ้ ส ่ วนลดแก ่ ลูกค
Kamus Thai 2.indb
doktor. ว 2 pandai: นักศึกษาหลายคนเต ้ น รำไม ่ เป็น Ramai pelajar tidak pandai menari. เป็นกลาง [-kla:] ว berkecuali: ประเทศ ฝรั่ งเศสและเยอรมนีวางตัวเป็นกลางในกรณี การรุกรานอิรัก Negara Perancis dan Jer- man mengambil sikap berkecuali da- lam isu pencerobohan ke atas Iraq. เป็นต ้ น [-ton] ว dan sebagainya เป็นลม [-lom] ก pengsan เป็นหนี้ [-ni  :] ก berhutang: เขาเป็นหนี้ ธนาคารเพื่ อซื้ อบ ้ าน

Kembali ke atas