Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[si.la.tur.ra.him]/[ ṣi.la.tur.ra.ḥim] | صلةالرحيم

Definisi : Ar = hubungan ~ = tali ~ hubungan persaudaraan (kekeluargaan, persahabatan); bersilaturahim mengadakan hubungan sila­turahim: ada waktu yg lama utk mereka ~ selepas makan. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[si.la.tur.ra.him]/[ ṣi.la.tur.ra.ḥim] | صلةالرحيم

Definisi : , = tali ~ perhubungan secara bersaudara; perhubungan per­sahabatan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata silaturahim


Kamus Bahasa Melayu

KataTakrifSumber
silaturahim, = tali ~ perhubungan secara bersaudara; perhubungan per­sahabatan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
silaturahimAr = hubungan ~ = tali ~ hubungan persaudaraan (kekeluargaan, persahabatan); bersilaturahim mengadakan hubungan sila­turahim: ada waktu yg lama utk mereka ~ selepas makan.Kamus Dewan Edisi Keempat
tali silaturahimperhubungan secara bersaudara; perhubungan per­sahabatan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
pertalian silaturahimperhubungan persahabatan (persau­daraan);Kamus Dewan Edisi Keempat
tali silaturahimhubungan persaudaraan (kekeluargaan, persahabatan);Kamus Dewan Edisi Keempat
hubungan silaturahimhubungan persaudaraan (kekeluargaan, persahabatan);Kamus Dewan Edisi Keempat
menjalin1. menganyam (mengepang) ram­but dll: ~ rambut; 2. menjadikan bertalian atau berkaitan, merangkaikan: kaedah penyu­sunan ayat-ayat utk ~ pemikiran; 3. me­nyusun (mengarang) cerita dll: ~ cerita; 4. me­wujudkan, menjadikan ada: ~ per­sa­habatan; 5. mengeratkan: ~ silaturahim;Kamus Dewan Edisi Keempat
jalin1. anyam, kepang; rambut ~ rambut yg berkepang; tikar ~ tikar rotan (tersusun); 2. rangkai; berjalin 1. beranyam, berkepang: bakul yg ~; 2. berangkai (benda panjang spt buluh, rotan, bilah, dll): bidai itu dibuat drpd bilah kayu ~; 3. = berjalinkan = ~ dgn terselip dgn: novel yg ~ sejarah; berjalin-jalin = berjalinan 1. beranyam-anyam, berkepang-kepang; 2. berangkai-rangkai, berkait-kait, bersambung-sambung; menjalin 1. menganyam (mengepang) ram­but dll: ~ rambut; 2. menjadikan bertalian atau berkaitan, merangkaikan: kaedah penyu­sunan ayat-ayat utk ~ pemikiran; 3. me­nyusun (mengarang) cerita dll: ~ cerita; 4. me­wujudkan, menjadikan ada: ~ per­sa­habatan; 5. mengeratkan: ~ silaturahim; menjalinkan 1. merangkaikan: ~ bilah-bilah buluh itu; 2. menyelipkan, me­masuk­kan: dia hendak ~ pengalamannya di dlm novelnya; 3. mewujudkan: ~ per­hubungan; 4. mengeratkan; memperjalinkan menjadikan berjalin atau berangkai; terjalin 1. teranyam, terkepang; 2. terang­kai; 3. terselip; 4. telah wujud, ada (per­sahabatan dll): kerjasama antara Amerika dan Kanada telah lama ~; jalinan sesuatu yg dijalin (terjalin); keterjalinan perihal (keadaan) terjalin: ~ antara unsur-unsur karya; penjalinan perbuatan menjalin (menjalin­kan); penjalin 1. tali dll yg digunakan utk menjalin sesuatu: ayah sibuk meraut rotan ~ lukahnya; 2. Jw rotan; 3. orang yg menjalin sesuatu.Kamus Dewan Edisi Keempat

Kembali ke atas