Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sis.te.ma.tik] | سيستماتيک

Definisi : 1. berasaskan atau menurut sistem: ekonomi ialah satu cabang ilmu penge­tahuan yg ~; 2. pengetahuan mengenai se­suatu sistem. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sis.te.ma.tik] | سيستماتيک

Definisi : menurut (mempunyai) sis­tem; bersistem: kaedah yg ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sistematik


Khidmat Nasihat

SoalanJawapanJenis SoalanTarikh Soalan
APAKAH PERBEZAAN PENGGUNAAN PERKATAAN BERSISTEM DAN BERSISTEMATIK. CONTOH AYAT: Diharapkan melalui program yang dirancang secara tersusun dan bersistem dapat kita mengorak langkah, sederap dalam tindakan bersandarkan kebijaksanaan menuju matlamat.Menurut Kamus Dewan Edisi Empat bersistem ialah ada sistemnya, menurut sistem, sistematik
Sistematik pula ialah berasaskan atau menurut sistem: ekonomi ialah satu cabang ilmu penge­tahuan yg ~; 2. pengetahuan mengenai se­suatu sistem. 

Perkataan bersistem lebih sesuai digunakan berbanding bersistematik. Perkataan bersistematik tidak terdapat dalam pangkalan data PRPM.

Diharapkan melalui program yang dirancang secara tersusun dan bersistem, kita dapat mengorak langkah, sederap dalam tindakan bersandarkan kebijaksanaan menuju matlamat.
Tatabahasa22.01.2013
Slm, Boleh check ayat di bawah? 1) Merangkumi pengetahuan Sains yang perlu difahami oleh murid. 2)Membolehkan murid menyerap pengetahuan saintifik secara sistematik 3) Hakcipta Rasmi Terjemahan dalam BM diberi oleh Syarikat X. tq1) Merangkumi pengetahuan Sains yang perlu difahami oleh murid.
2) Membolehkan murid menyerap pengetahuan saintifik secara sistematik
3) Hak cipta terjemahan dalam bahasa Melayu diberikan oleh Syarikat X. 
Ayat 1 dan 2 tidak lengkap, tidak ada subjek dalam ayat tersebut.
Ayat 3 telah dibuat pembetulan.
Tatabahasa06.11.2015
Memohon pendapat bagi pengertian istilah/tajuk ini :- MASALAH PENYEDIAAN LUKISAN LAKARAN TIDAK SISTEMATIK Terima kasih

Masalah menyiapkan lukisan lakaran atau lukisan yang dilukis secara kasar tidak berasaskan atau menurut sistem yang betul. Untuk maksud yang lebih jelas sila rujuk makalah yang berkaitan.

Makna20.04.2009
Terima kasih kerana maklumbalas pertanyaan-pertanyaan saya sebelum ini. Apakah terjemahan bagi -one dan -ene- yang terdapat dalam nama ki ia sistematik seperti pada contoh-contoh di bawah: 6-tert-butyl-3-dimethylamino-4-methyl-1,2,4-triazin-5= (4H)-one S-allyl prop-2-ene-1-sulfinothioate Sekian.Sila rujuk buku Istilah Tatanama Kimia sebagai panduan dalam penamaan istilah-istilah ini.Penyemakan dan penterjemahan18.03.2015
PENGWUJUDAN PROGRAM AUDIT BAHASA MELAYU BERTUJUAN MEMANTAU PENGGUNAAN BAHASA MELAYU. SAYA DIFAHAMKAN PROGRAM AUDIT INI MERUPAKAN SATU DARIPADA PERKHIDMATAN DBP. OLEH ITU, APAKAH 3 LANGKAH PELAKSANAAN PROGRAM BERKENAAN SECARA SISTEMATIK. TERIMA KASIH ATAS JAWAPAN DARIPADA PIHAK DBP.Untuk makluman puan, program audit bahasa masih lagi dalam peringkat perancangan oleh pengurusan DBP. Tidak ada maklumat lanjut yang dapat diuar-uarkan sehinggalah program ini diluluskan dan dapat dilaksanakan pada suatu hari nanti. Sebagai maklumat tambahan, puan boleh merujuk artikel dalam akhbar berkaitan program berkenaan.Lain-lain10.04.2012
no telefon yang pihak dbp berikan itu semua nya tiada di dalam talian. yang akhir sekali no sambungan itu ialah no telefon hotel. sila segerakan masalah saya. dan lakukannya secara sistematik, sy boleh dihubungi di talian 0149034582 dan ini no pendaftaran iklan sy 23730/2015. sy perlukan kelulusan iklan saya dengan segera kerana saya ingin memohon lesen di majlis daerah. terima kasihPermohonan tuan telah disemak dan diluluskan.Lain-lain18.06.2015
Definasi kaunter bersepaduSatu tempat khusus untuk melayani pertanyaan tetamu, atau tempat urus niaga dijalankan, atau tempat makanan disajikan kpd. pelanggan, atau tempat barang-barang dipamerkan, yang pelaksanaannya dikawal secara terpusat dan dikendalikan dengan sistematikMakna10.05.2005
1) Apakah yang salah dalam ayat "Pohon-pohon di taman itu tinggi-tinggi belaka"? Adakah dua kata berganda dibenarkan dalam satu ayat? 2) Adakah penggunaan terdapat dalam ayat berikut betul? "Kawasan rumah itu terdapat jalinan jalan raya yang sistematik." Terima kasih banyak-banyak!1. Untuk membentuk ayat yang gramatis, hanya satu kata ganda wujud dalam ayat tersebut. Penggunaan dua kata ganda menjadikannya lewah dan penggunaan kata yang lewah dalam pembinaan ayat perlu dielakkan. Ayat yang gramatis ialah Pohon-pohon di taman itu tinggi belaka atau Pohon di taman itu tinggi-tinggi.
2. Penggunaan perkataan 'terdapat' dalam ayat tersebut betul, tetapi perlu ada kata sendi nama pada frasa 'Di kawasan rumah'.
Tatabahasa27.02.2012
Mengapakah masih ada papan tanda atau iklan yang dipaparkan tidak menggunakan perkataan yang mempunyai ayat yang lengkap dan formal dan bukannya bahasa kasar@rojak?Oleh sebab itu para pelajar pada masa kini lebih banyak didedahkan kepada penggunaan bahasa yang tidak sistematik..mengapa tidak ada pantauan?sila jelaskan?Sdr. Naruto, usaha pemantauan memang kerap kami lakukan ini termasuklah surat-surat teguran yang dihantar kepada syarikat atau agensi kerajaan yang melakukan kesalahan dalam apa juga jenis paparan yang ditujukan untuk umum. Selain iklan pihak DBP juga turut membuat pemantauan tulisan yang diterbitkan melalui majalah, surat khabar dan sebagainya. Untuk pengetahuan Sdr. juga DBP sering membantu pihak berkuasa tempatan untuk meluluskan sesuatu iklan yang ingin disiarkan atau yang hendak dinaikkan.Pendeknya setiap iklan yang menggunakan bahasa Melayu sebelum disiarkan hendaklah penggunaan bahasanya diluluskan oleh DBP sebelum lesen kebenaran iklan itu dikeluarkan oleh pihak berkuasa tempatan Terima kasih.Lain-lain14.09.2007
Apakah strategi-strategi komunikasi terkini yang digunakan pihak dbp dalam usaha organisasi ini membentuk imej, identiti dan reputasiIdentiti, imej dan reputasi korporat merupakan agenda utama aktiviti korporat bagi setiap organisasi termasuk DBP. Strategi-strategi komunikasi DBP bagi mengekalkan imej, identiti dan reputasi korporat yang positif dibuat secara terancang, berterusan dan sistematik merangkumi aspek berikut : Hubungan Media, Komunikasi Dalaman, Periklanan, Identiti Korporat, Direct Mail, Penajaan, Pameran (Hari Bertemu Pelanggan), Persidangan, Hubungan Komuniti, Pengurusan Krisis, Acara Khas dan Penghubung.Lain-lain29.07.2007
123

Kembali ke atas