Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sis.te.ma.tik] | سيستماتيک

Definisi : 1. berasaskan atau menurut sistem: ekonomi ialah satu cabang ilmu penge­tahuan yg ~; 2. pengetahuan mengenai se­suatu sistem. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sis.te.ma.tik] | سيستماتيک

Definisi : menurut (mempunyai) sis­tem; bersistem: kaedah yg ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sistematik


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
photography (fotografi udara) Siri gambar permukaan bumi yang diambil dari kapal terbang yang bergerak aecidiospore aerial photography Kamus Sains.indb 25 7/8/08 11:45:23 AM 26 secara sistematik pada ketinggian tertentu. Penggambaran foto udara ini dibuat untuk mendapatkan lukisan pemetaan pembahagian tanah, geologi tanah, tum- buh-tumbuhan dan topografi. (HUT) aerial root (akar udara) Akar yang tumbuh di 27 AM 202 chemical force (daya kimia) Daya antara molekul yang menyebabkan penyatuan atau pembentukan molekul atau kompleks. Contoh daya kimia ialah ikatan hidrogen. (KEJ) chemical name (nama kimia) Nama sistematik yang daripadanya struktur sebenar dapat diterbitkan. (KIM) chemical reactor design (reka bentuk reaktor kimia) Kaedah reka bentuk yang melibatkan analisis purata kadar tindak balas kimia yang dihasilkan dalam suatu unit

Kembali ke atas