Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sis.te.ma.tik] | سيستماتيک

Definisi : 1. berasaskan atau menurut sistem: ekonomi ialah satu cabang ilmu penge­tahuan yg ~; 2. pengetahuan mengenai se­suatu sistem. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sis.te.ma.tik] | سيستماتيک

Definisi : menurut (mempunyai) sis­tem; bersistem: kaedah yg ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sistematik


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
systematic adj sistematik, teratur: a careful and ~ worker, pekerja yg teliti dan sistematik; the files are kept in a ~ way, fail-fail disimpan dgn cara yg teratur.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
unsystematicadj tdk /sistematik, teratur/: her work is untidy and ~, kerjanya tdk kemas dan tdk sistematik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
methodicaladj 1.done in a systematic manner, teratur, sistematik: it is a piece of careful, ~ work, itu satu kerja yg teratur; 2. (of person) doing things carefully, systematically, berperaturan, sistematik: a conKamus Inggeris-Melayu Dewan
business-likeadj efficient and systematic, cekap dan sistematik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
present 2 menyerahkan: when the waiter ~ed him with the bill, he discovered his wallet had been stolen, apabila pelayan menyerahkan bil kepadanya, dia mendapati dompetnya telah dicuri; he has not yet ~ed the cheque at the bank, dia masih belum lagi menyerahkan cek itu kpd bank; 12. give information etc in a formal way, mengemukakan, menyampaikan; (lesson etc) menyampaikan: the facts have been ~ed systematically, fakta-fakta itu telah dikemukakan secara sistematik;Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas