Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[so.al] | سوءال

Definisi : 1. soalan: ~ semacam itu tidak perlu dijawab; 2. hal atau perkara (yg sulit atau rumit), masalah: ~ wang perlu difikirkan sedalam-dalamnya; ~ tarian dan pelajaran mendapat tempat istimewa dlm perbualan kami; ~ pokok hal (perkara) yg penting atau utama; ~ selidik sejumlah soalan yg dikemukakan secara berterusan dlm borang tertentu utk dijawab oleh sebilangan orang dlm usaha mencari dan mengumpulkan maklumat ter­tentu; bersoal mengemukakan soal, bertanya; menyoal mengemukakan pertanyaan, mem­beri soalan, menanya: Siti ~ lagi apabila di­dapatinya soalan tadi tidak mendapat jawab­an; ~ balas menyoal seseorang yg memberi keterangan utk sesuatu pihak (pihak lawan dll) utk memastikan kesahihan keterangan yg diberikannya; menyoalkan menanyakan sesuatu kpd; mempersoalkan mengemukakan sesuatu sbg soal, menjadikan soal, membahaskan, membincangkan, memperdebatkan: akhbar itu pula ~ mutu hasil-hasil sastera sekarang; soalan sesuatu yg ditanyakan (dlm pepe­riksaan dll), pertanyaan: jawab lima drpd tujuh soalan yg di bawah ini; ~ bocor soalan (peperiksaan, ujian dsb) yg sudah diketahui sebelum peperiksaan, ujian dsb dijalankan: mereka mendapat ~ bocor SPM drpd pe­muda itu; ~ ramalan soalan yg diramalkan akan keluar atau ditanyakan dlm peperiksaan, ujian dsb: dlm saat-saat akhir ini, Siti mahu memberi perhatian kpd ~ ramalan serta tip yg diberi oleh guru. persoalan 1. sesuatu yg dipersoalkan, masa­lah: semakin hari ~ wanita semakin menjadi bertambah menarik; 2. pembicaraan, per­bahasan, perbincangan; penyoalan perihal atau perbuatan menyoal atau menyoalkan: cerpen ini berakhir dgn ~ terhadap dirinya; penyoal orang yg menyoal atau menge­mukakan soalan: soalan yg dikemukakan oleh ~ itu sukar difahami oleh responden. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[so.al] | سوءال

Definisi : 1 = soalan 1 apa-apa yg ditanyakan dlm peperiksaan dll; apa-apa yg me­merlukan jawapan; pertanyaan: Segala ~ ttg urusan bank akan dijawab oleh Encik Sanusi. 2 sesuatu perkara yg sulit atau rumit yg perlu diselesaikan; masalah: ~ wang, engkau jangan khuatir. bersoal memberikan soal; bertanya: ~ jawab saling memberikan soalan dan jawapan. menyoal mengemukakan soal (yg sulit-sulit); menanyakan sesuatu (dlm peperiksaan dll): Pihak polis telah ~ tiga orang pemuda yg disyaki merompak. mempersoalkan menjadikan sesuatu sbg soal atau sbg masalah: Kita tidak boleh ~ hal-hal politik dlm majlis kita ini. persoalan sesuatu yg dipersoalkan; masalah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
soal
Kata Terbitan : menyoal, mempersoalkan, persoalan, soalan,

Puisi
 

Cik Salleh membeli pari,
     Campur seekor ikan tenggiri;
Toleh kanan kiri berdiri,
     Soal kubur datang mencari.


Lihat selanjutnya...(3)

Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
sententiousadj moralistic, supposedly wise, a. (of person) berlagak bijak: a ~ man, lelaki yg berlagak bijak; b. (of remarks, speech) penuh dgn soal-soal akhlak: a long, ~ sermon, khutbah yg panjang dan penuh dgn soal-soal akhlak.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
subordinate there will be no time to discuss ~ questions at today’s meeting, tdk ada masa utk membincangkan soal-soal yg kurang penting dlm mesyuarat hari ini;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
financen 1. management of public money, kewangan: questions of ~ do not interest him, soal-soal kewangan tdk menarik minatnya; 2. funds, biaya: additional ~ may be necessary, biaya tambahan mungkin diperlukan; 3. (in pl) financial situation, keadaan kewangan: the bank manager had his doubts about the company’s ~s, pengurus bank itu ragu-ragu ttg keadaan kewangan syarikat tersebut;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
generaladj 1. involving the whole rather than a part, menyeluruh: ~ decay, kerosakan yg menyeluruh; the announcement caused ~ uproar, pengumuman itu menyebabkan berlakunya kegemparan yg menyeluruh; 2. common, widespread, umum, ramai: matters of ~ interest, soal-soal kepentingan umum; the new TV programme has become a ~ favourite, rancangan baru TV itu telah menjadi kegemaran umum; the ~ opinion is that he is guilty, pd pendapat umum dia bersalah; 3. comprehensive, not restricted, am, umum: schemes to improve the ~ welfare of the farmers, rancangan-rancangan utk meningkatkan kebajikan am para petani;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
moralizevi often ~ /about, on, over/, berhujah ttg soal moral: I wish he wouldn’t ~ so much, saya harap dia tdk terlalu berhujah ttg soal moral; he’s always moralizing about something, dia selalu berhujah ttg soal moral sesuatu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
questionbe a ~ of, soal: it’s not just a ~ of money, bukanlah soal wang sahaja; bring into ~, menimbulkan persoalan: the increase in the crime rate has brought into ~ the role of television in society, kadar jenayah yg bertambah menimbKamus Inggeris-Melayu Dewan
questionnairen (series of questions) soal selidik; (document, form) borang soal selidik.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
subsidiary adj secondary, subsidiari: the question of finance is ~ to the question of management, soal pembiayaan ialah subsidiari drpd soal pengurusan;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
interrogationn 1. formal and thorough questioning, soal siasat, pemisitan, menyoal siasat: the ~ of the suspect lasted for hours, yg disyaki disoal siasat berjam-jam lamanya; the accused broke down under ~, yg tertuduh tdk dapat menguasai perasaan semasa soal siasat; 2. instance of this, soal siasat, pisitan, menyoal siasat.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
gift-horsen; /don’t, never/ look a ~ in the mouth, menerima sahaja tanpa banyak soal: I don’t know from where he got the money to buy me a present – however, I would never look a ~ in the mouth, saya tdk tahu di mana dia mendapat wang utk membelikan saya hadiah – walau bagaimanapun saya menerima sahaja tanpa banyak soal.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
1234

Kembali ke atas