Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sokmo;


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
sokmo[s/.m]kata tugassepanjang masa, selalu, sentiasa.Mung gak, balek kapo sokmo.[muN gA/ bA.le/ k:A.po s/.m]Kamu ni selalu balik kampung.
tekpong[tE/.poN]kata tugasdisebabkan oleh, kerana.Diyo kecik ati sokmo ko mung, mung tekpong brehi krenak diyo sokmo.[di.j k«.tSi/ A.ti s/.m k muN muN tE/.poN bÄE.hi kÄE.nA/ d:i.j s/.m]Dia selalu berkecil hati dengan kamu, kerana kamulah yang selalu mengusiknya.
   2. bercakap semasa tidur, mengigau.Derome sokmo ngapo kokse, kalu tido male.[d«.č.mE s/.m N:A.po k/.se kA.lu ti.do mA.lE]Deraman selalu mengigau kalau tidur malam.
cerek[tS«.ÄE/]kata kerjamencuri.Doloh cerek sokmo pitih mok diyo, pasa tu mok diyo maroh ko diyo.[d.lh tS«.ÄE/ s/.m pi.tih m/ di.j pA.sA tu m/ di.j mA.čh k di.j]Dolah selalu mencuri wang maknya, sebab itulah mak marah kepadanya.
bobek[b.bE/]kata kerjaberleter.Mok Milah bobek sokmo kedio, bokte malah.[m/ mi.lAh b.bE/ s/.m k«.di.j b/.tE m:A.lAh]Ibu Milah selalu berleter kepadanya sebab dia pemalas.
nawok[n:A.w/]kata adjektifbohong.Bakpo gak, mung kecek nawok sokmo, tok baek.[bA/.p gA/ muN k:E.tSE/ n:A.w/ s/.m t/ bA.e/]Kenapa kamu selalu bercakap bohong, tak baik.
lapa mato[lA.pA mA.t] hendak memiliki (mempunyai), berkeinginan.Aku kalu gi keda lapa mato sokmo, semo nok beli.[A.ku kA.lu gi k:«.dA lA.pA mA.t s/.m s:«.m n/ b«.li]Saya kalau pergi kedai selalu berkeinginan, semua saya nak beli.
brokbč)/]kata adjektifbengkak pada muka akibat banyak tidur atau sakit, sembab.Mung ni tido sokmo, pasa tu muko mung brok.[muN ni ti.do s/.m pA.sA tu mu.k muN bč)/]Kamu ni selalu tidur, sebab tu lah muka kamu sembab.
tebe[tE.bE]kata kerjamenunjuk-nunjuk, menayang-nayang.Meta ko beli kreto baru gak, dok tebe sokmo ko ore.[m:«.tA k b«.li kÄE.t bA.Äu gA/ do/ tE.bE s/.m k .ÄE]Mentang-mentanglah beli kereta baru, asyik menunjuk-nunjuk saja depan orang.
ngato[N:A.to]kata kerjamengada-ngada, meminta-minta.Kalu gi keda gak, anok ambo ngato sokmo, nok gotu, nok goni.[kA.lu gi k:«.dA gA/ A.n/ Am.b N:A.to s/.m n/ g:.tu n/ g:.ni]Kalau pergi ke kedai, anak saya selalu mengada-ngada, nak itu, nak ini.
12

Kembali ke atas