Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[so.ré] | سوري

Definisi : (soré) Id petang: pd suatu ~, aku bersiar­siar naik sepeda; ~nya (pd sebelah) petang­nya. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[so.ré] | سوري

Definisi : /soré/ petang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sore


Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
jah[dZAh]kata tugassahaja, cuma, hanya.Ambo mari sore jah.[Am.b mA.Äi s.ÄE dZAh]Saya datang seorang sahaja.
kesik[k«.si/]kata adjektifberkenaan perasaan sepi, sunyi.Diyo raso kesik kalu dok dale bilek sore.[di.j ÄA.s k«.si/ kA.lu do/ dA.lE bi.le/ s:.ÄE]Dia rasa sunyi kalau berada di dalam bilik berseorangan.
dera[d:«.ÄA)]kata kerjaberdiri bulu roma, meremang.Dera bulu romo kalu lalu kok kubo tu sore.[d:«.ÄA) bu.lu č.m kA.lu lA.lu ko/ ku.bo tu s:.ÄE]Meremang bulu roma kalau lalu di kubur tu berseorangan.
jujuk[dZu.dZu/]kata kerja1. menyiasatKih samun tu, poleh dapak jujuk sapa buleh igak semo penyamun, tok ningga sore abuk.[kih sA.mun tu p.leh dA.pA/ dZu.dZu/ sA.pA bu.leh i.gA/ s:«.m p«.øA.mun t/ n:iN.gA s:.ÄE A.bo/]Kes samun tu, polis dapat siasat sampai tertangkap semua penyamun, tak terkecuali seorangpun.
mirok[mi.Äo/]kata adjektifgentar menghadapi sesuatu yang boleh membahayakan diri sendiri, berasa gerun, takut.Demo tok mirok ko, jale tengoh male sore.[dE.m t/ mi.Äo/ k dZ:A.lE t«.Nh mA.lE s:.ÄE]Kamu tak berasa gerunkah, berjalan pada waktu malam berseorangan.

Kembali ke atas