Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[su.ci] | سوچي

Definisi : 1. bersih (dr segi agama): makanan yg ~; 2. tidak berdosa, tidak bernoda, kudus, nirmala, soleh: orang yg ~; 3. bersifat ke­agamaan (ketuhanan): ayat ~; Kitab S~; Tanah S~ Mekah; 4. bersih drpd sebarang kejahatan atau keburukan (niat, perasaan, dll), murni: Tuhan hendak menyampaikan hajat hamba-Nya yg berniat ~ itu; hati yg ~; 5. bersih atau bebas (drpd kotoran dll): wajib baginya menggantikan kembali puasa yg tertinggal itu apabila ~ drpd haid; 6. sl tidak kotor (semak), bersih; bersuci 1. membersihkan diri sebelum mengerjakan sembahyang, wuduk; 2. membersihkan diri (drpd kekotoran): ~ drpd najis; 3. hidup suci; 4. bp berkhatan, bersunat; menyucikan 1. membersihkan diri (dr segi agama); 2. sl membersihkan diri drpd ke­kotoran (semak samun dll): maka Bendahara dan Laksamana pun menyuruh orang pergi ~ tanah itu; 3. membersihkan drpd segala yg keji (hati, fikiran, perasaan), memurnikan, me­nguduskan: hari ini orang meluhurkan jiwa, ~ hati selepas melalui percubaan Tuhan; 4. menganggap suci (mulia): ada orang yg ~ anjing; kesucian perihal suci; persucian perihal bersuci; penyucian perihal menyucikan, pember­sihan; penyuci sesuatu yg digunakan ketika bersuci atau utk menyucikan sesuatu. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[su.ci] | سوچي

Definisi : 1 bersih (dr segi agama); tidak najis: air ~; makanan ~. 2 (dlm hal yg berkaitan dgn agama) unggul; mulia: ayat ~; kitab ~; tanah ~. 3 tidak berdosa; tidak tercela atau tidak ternoda; soleh: orang ~; hidup ~. 4 bersih drpd segala rupa kejahatan, kekotoran dll: hati yg ~. bersuci 1 membersihkan diri sebelum bersembahyang; mengambil air sembahyang; berwuduk. 2 mem­bersihkan diri drpd sebarang kekotoran. 3 berkhatan; bersunat. menyucikan 1 membuat sesuatu menjadi suci (dr segi agama). 2 membuat sesuatu menjadi bersih drpd sebarang kekotoran dll. kesucian keadaan suci; kebersihan. persucian hal bersuci. penyucian perbuatan (hal dsb) menyucikan. pe­nyuci apa-apa yg digunakan ketika bersuci atau utk menyucikan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
suci (adjektif)
1. Bersinonim dengan bersih: murni, tidak tercemar, khalis,
Berantonim dengan kotor

2. Bersinonim dengan tidak berdosa: tidak bernoda, kudus, nirmala, safa, sufi, soleh, tahir, murni, putih,
Berantonim dengan bernoda

Kata Terbitan : bersuci, kesucian,

Puisi
 

Hanyut rakit batu tenggelam,
     Minyak ada berbuli-buli;
Matahari sakit bulan demam,
     Itulah tanda dunia tak suci.


Lihat selanjutnya...(2)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
n] น kawasan บริษัท [b:risat] น syarikat บริสุทธิ์ [b:risut] ว 1 tulen: ศาสตราจารย ์ คนนี้ มีชื่ อเสียงสาขาวิทยาศาสตร ์ บริสุทธิ์ Pro- fesor ini terkenal dalam bidang sains tulen. 2 suci: มักกะฮ์เป็นนครบริสุทธิ์ สำหรับ มุสลิม Mekah merupakan bandar suci bagi orang Islam. 3 (คน) tidak bersalah: ผู ้ พิพากษาตัดสินว ่ าเขาบริสุทธิ์ Hakim memu- tuskan dia tidak bersalah. บริสุทธิ์ ใจ [b:risutcai] ว tulus ikhlas: ฉันขอมอบของที่ ระลึกนี้ ด ้ วยความบริสุทธิ์
Kamus Thai 2.indb
 t, ci  tta-] น hati: บรรดาผู ้ ประกอบ พิธีฮัจย ์ ขอพรต ่ อพระเจ ้ าด ้ วยจิตที่ บริสุทธิ์ Je­ maah haji berdoa kepada Tuhan de­ ngan hati yang suci. จิตใจ [-cai] น hati: คุณครูของเขาเป็นคน จิตใจดี Gurunya baik hati. จิตใต ้ สำนึก [-taisamnk] น separa sedar: เขากระทำสิ่ งนั้ นลงไปเพราะจิตใต ้ สำนึก ของเขา Dia melakukan perkara itu da­ lam keadaan separa
Kamus Thai 2.indb
ั บแคบไปหน ่ อยเดินเหินไม ่ สะดวก Tempat ini agak sempit, tidak sesuai untuk berjalan. คับอกคับใจ [-k-cai] ดู คับแค ้ น ความหมาย 1 คัมภีร ์ [kampi:, kampi:ra] น kitab suci: เขากำล ั งอ ่ านค ั มภีร ์ ศาสนาของเขา Dia se­ dang membaca kitab suci agamanya. คั ่ ว [kua] ก merendang, menggoreng tanpa minyak. คา [ka:] ก terlekat: ขี้ ยาคนน ั ้ นตายใน ขณะที่ เข็มย ั งคาอยู ่ ที่ แขน Penagih dadah itu mati

Kembali ke atas