Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
sudah (kata tugas)
1. Bersinonim dengan habis: selesai, siap, beres, berakhir, tamat, usai,

2. Bersinonim dengan telah berlaku: telah berlalu, lepas, lampau, silam,

Kata Terbitan : sudahnya, sesudah, menyudahi, menyudahkan, kesudahan, berkesudahan, kesudah-sudahannya, penyudahan, penyudah,

Peribahasa

Jangan puntung berasap jua.

Bermaksud :

Perselisihan (perkara) yang sudah selesai itu jangan diungkit-ungkit lagi.

 

Lihat selanjutnya...(13)


Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2. mengelamun (selepas bangun tidur).Orang dah nak abeh makan saho, Saad dok mamun lagi ataeh kate.[.ÒAN dAh nA/ A.beh mA.kAn sA.h sA.Ad do/ mA.mun lA.gi A.tAEh kA.tE]Semua orang sudah selesai bersahur, tetapi si Saad masih mengelamun di atas katil.
selerah[s«.lE.ÒAh]kata kerjaselesai atau sempurna siap (tentang kerja).Bila dah abeh selerah kreja hang kat situ, mai la sini tulong sepa pulak.[bi.lA dAh A.beh s«.lE.ÒAh kÒ«.dZA hAN kAt si.tu mAj lA si.ni tu.loN sE.pA pu.lA/]Bila sudah selesai kerja engkau di situ, marilah tolong kami pula di sini.
dahdah[dAh.dAh]kata tugasbersedia, dahulu, sudah siap, selesai.Siapla dahdah sebelom depa mai.[si.jAp.lA dAh.dAh s«.b«.lom dE.pA mAj]Bersiaplah dahulu sebelum mereka datang.
memalek[m«.mA.le/]kata kerjamenenggala atau membajak sawah pada peringkat kedua dengan cara membalikkan tanah (tahi tenggala) yang sudah ditenggala.Abeh memalek ni buleh la membongkaq pulak dengan sisiaq.[A.beh m«.mA.le/ ni bu.leh lA m«m.boN.kA)Ö pu.lA/ d«.NAn si.si.jA)Ö]Setelah selesai menenggala, bolehlah membongkar, dengan menggunakan sisir.

Kembali ke atas