Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
sugul
Rujuk :masyghul


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
funerealadj gloomy, dismal, sugul: she had a ~ expression on her face, wajahnya sugul; in ~ tones, dgn nada sugul; at a ~ pace, perlahan-lahan.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
bluesn 1. melancholy, keadaan /sugul, murung/: she is suffering from the ~, dia sedang dlm keadaan sugul; give so. the ~, membuat sso berasa sugul; 2. (mus) blues.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
crestfallenadj sugul, murung: he was ~ after losing the game, dia sugul selepas kalah dlm perlawanan itu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
woebegoneadj sugul; (of eyes) sedih: “Don’t look so ~. There’s still a chance”, “Jangan nampak sugul sangat. Masih ada peluang lagi”; her tearful ~ eyes, matanya yg sedih digenangi air mata.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
cast~ down; /be, feel/ ~ down, (berasa) /sugul, sedih/: she felt ~ down after all the guests had gone home, dia berasa sugul selepas semua tetamunya pulang;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
subdue subdued adj 1. downcast, sugul: she seemed ~ and silent, dia kelihatan sugul dan diam; 2. deliberately controlled, a. (of feelings) terkawal, tertahan: a voice full of ~ rage, suara yg penuh keberangan yg terkawal;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
lengthenvi increase in length, menjadi panjang, memanjang; (of face) menjadi sugul: the queue at the ticket office ~ed, barisan orang yg beratur di tempat tiket menjadi panjang; ~ing shadows, bayang-bayang yg memanjang; the days start to ~ as winter comes to an end, hari siang mula menjadi panjang pd akhir musim sejuk; his face ~ed when he heard the news, wajahnya menjadi sugul apabila mendengar berita itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
lengthenvi increase in length, menjadi panjang, memanjang; (of face) menjadi sugul: the queue at the ticket office ~ed, barisan orang yg beratur di tempat tiket menjadi panjang; ~ing shadows, bayang-bayang yg memanjang; the days start to ~ as winter comes to an end, hari siang mula menjadi panjang pd akhir musim sejuk; his face ~ed when he heard the news, wajahnya menjadi sugul apabila mendengar berita itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
wretched3. very unhappy, muram, sugul: the illness made him feel ~ for days, penyakit itu membuat dia berasa muram berhari-hari lamanya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
spiritless 2. sad, not cheerful, muram, sugul: she seemed broken hearted and ~, dia kelihatan patah hati dan muram.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12

Kembali ke atas