Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[su.kar] | سوکر

Definisi : 1. tidak mudah (senang), payah, sulit, susah: perkara yg ~; sangat ~ membuat pekerjaan ini; 2. sl serba kekurangan, daif, miskin: mereka hidup dlm ~; 3. tidak mudah sembuh (penyakit), berat, teruk: penyakitnya terlalu ~; 4. tidak mudah mendapat, jarang ada: wang ~ pd masa ini; mahal dibeli, ~ dicari prb sesuatu yg terlalu sukar diperoleh; orang ~ baharu kaya prb orang yg hina (miskin) menjadi sombong kerana memperoleh kemuliaan (kekayaan); menyukarkan menjadikan sukar, menyulit­kan, menyusahkan: meningkatnya harga barang modal hasil industri negara yg telah maju, ~ pelaksanaan pembangunan di negara yg kurang maju; mempersukar menjadikan lebih sukar; kesukaran 1. perihal sukar, kesulitan, ke­susahan: ~nya makin bertambah; 2. men­derita susah (kemiskinan): mereka selalu dlm ~. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[su.kar] | سوکر

Definisi : 1 tidak mudah (melakukannya, mendapatkannya dll); susah; sulit: Masalah ini ~ sekali hendak diselesaikan. 2 serba kekurangan; miskin; susah. 3 tidak mudah baik (bkn penyakit); teruk; berat. menyukarkan menyebabkan sukar; menyusahkan: Salji yg tebal-tebal itu ~ perjalanan mereka. kesukaran 1 sesuatu yg sukar; kesusahan; kesulitan: Dlm perjalanan itu, mereka telah me­nempuh berbagai-bagai ~. 2 keadaan sukar; kesulitan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
sukar (adjektif)
1. Bersinonim dengan payah: susah, rumit, sulit, rumit, masyakat, leceh, kelekik, rumpil, runyam,
Berantonim dengan mudah

2. Bersinonim dengan jarang ada: susah mendapat

3. Dalam konteks penyakit
bersinonim dengan teruk, berat, payah,

4. Dalam konteks sl
bersinonim dengan miskin, daif, melarat,
Berantonim dengan mewah

Kata Terbitan : menyukarkan, kesukaran,

Puisi
 

Anak buaya naik mencuri,
     Singgah mari di Pasir Panjang;
Hutang budi sukar dicari,
     Kalau dapat kasih berpanjangan.


Lihat selanjutnya...(4)
Peribahasa

Kalau takut dilimbur pasang,
     jangan berumah di tepi pantai (= laut).

Bermaksud :

Kalau takut susah lebih baiklah jangan membuat sesuatu pekerjaan yang sukar-sukar. (Peribahasa lain yang sama makna: Lamun takut dilanggar batang, jangan duduk di kepala pulau).

 

Lihat selanjutnya...(59)

480

Practice makes perfect

Perkara yang sukar akan menjadi mudah, dan akhirnya kita menjadi mahir jika kita berlatih selalu dan sering melakukannya.

Alah bisa tegal biasa

''Do not despair. I know that this sport is not easy, but if you train hard, surely you will become a better player. Remember practice makes perfect,'' the coach said to the young talent.

''Jangan berputus asa. Saya tahu yang sukan itu bukan mudah tetapi kalau kamu berlatih bersungguh-sungguh, tentu kamu akan menjadi lebih handal. Ingat, alah bisa tegal biasa,'' kata si jurulatih kepada bakat muda itu.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(20)

Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
inscrutableadj sukar dibaca; (of remark etc) sukar /difahami, dimengerti/: he listened with an ~ look on his face, dia mendengar dgn air muka yg sukar dibaca; nature’s ~ law, hukum alam yg sukar difahami; an ~ smile, senyuman yg sukar difahami.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
sticky2. (colloq) awkward, difficult, sukar; (of question) sukar dijawab: their marriage has hit a ~ patch, perkahwinan mereka menghadapi detik-detik yg sukar; the journalists asked him a number of ~ questions concerning the government’s attitude to these refugees, para wartawan menanyainya beberapa soalan yg sukar dijawab ttg sikap kerajaan thdp orang pelarian itu;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
drudgeryn kerja yg sukar dan membosankan; the ~ of, sukar dan membosankan: she hates the ~ of household chores, dia benci akan kerja-kerja rumah yg sukar dan membosankan itu.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
difficultadj 1. not easy, hard, sukar, susah, payah; (of problem, question) susah, sukar, rumit: they found it ~ to maintain their position, mereka mendapati sukar utk mengekalkan kedudukan mereka; 2. full of hardship, susah, rumit: a ~ life, kehidupan yg susah; 3. (of person) hard to deal with, cerewet; (foll by infin) susah, sukar: a ~ customer, pelanggan yg cerewet; shop assistants found her ~ to please, pembantu kedai mendapati susah utk melayannya;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
elusiveadj 1. difficult to capture, sukar ditangkap: an ~ thief, pencuri yg sukar ditangkap; 2. evasive, mengelak-elak: an ~ answer, jawapan yg mengelak-elak; 3. difficult to understand,remember, find, etc, sukar + approp v: an ~ person, orang yg sukar ditemui; an ~ word, perkataan yg sukar diingat.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
tough5. difficult, hard, (begitu) /susah, sukar/: life was ~ for the peasants, hidup begitu sukar bagi kaum petani; the firm has been going through a ~ time, syarikat itu telah melalui zaman sukar; the examination paper was ~, soalan kertas peperiksaan itu susah;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
hard6. difficult, sukar, susah: these sums are too ~ for primary school pupils, kira-kira ini terlalu sukar utk murid-murid sekolah rendah; it’s ~ for us to imagine such poverty, sukar bagi kita utk membayangkan kemiskinan spt itu; a ~ life, kehidupan yg susah; ~ times, masa susah; 7. (of voice) keras; 8. (of colour) garang; 9. (of ray) keras: ~ cosmic ray, sinar kosmos keras; 10. (rel to weather) teruk: a ~ winter, musim sejuk yg teruk; 11. high in alcoholic content, keras: ~ liquor, arak yg keras; 12. (of water, soap) liat; 13. indisputable, tdk boleh disangkal: ~ facts, fakta yg tdk boleh disangkal; 14. (of currency, money) utama;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
obscureadj 1. (not easily understood) sukar difahami; (not clear in meaning) kabur: ~ points of metaphysics, butir-butir metafizik yg sukar difahami; a piece of prose written in an ~ style, prosa yg ditulis dgn gaya yg sukar difahami; the poem is difficult and ~, sajak itu kabur dan sukar difahami; the meaning of the passage is still ~ to me, bagi saya, makna teks itu masih kabur;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
intractableadj 1. not docile, hard to influence or control, sukar dipengaruhi; (attrib) keras kepala: on that particular issue, Sarah was ~, ttg persoalan itu, Sarah sukar dipengaruhi; an ~ boy, budak yg keras kepala; 2. difficult to solve, deal with, cure, treat, a. (of problem, issue, etc) sukar diselesaikan; b. (of illness) sukar /diubati, disembuhkan/; c. (of temper) sukar dikawal.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
heavy~ going, difficult, laborious, sukar (utk) + approp v: the driver found it ~ going to get through to the main road, pemandu itu mendapati sukar utk sampai ke jalan besar; children will find this book ~ going, kanak-kanak akan merasakan bahawa buku ini sukar dibaca; ~ industry, industri berat; a ~ sigh, mengeluh panjang; a ~ sleeper, orang yg tidur /mati, nyenyak/; a ~ /smoker, drinker/, kaki /rokok, minum/; ~ with, sarat dgn: the branches were ~ with ripe fruits, dahan-dahan sarat dgn buah-buah yg masak; ~ with /child, young/, sarat; ~ with sleep, mengantuk.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
12345678910...

Kembali ke atas