Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sung.guh.sung.guh] | سوڠݢوه٢

Definisi : tidak main-main, dgn segenap hati, dgn tekun: kelemahan inilah yg harus diketahui, yg harus dicari sungguh-sungguh jika ia mahu berjaya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sung.guh.sung.guh] | سوڠݢوه٢

Definisi : tidak main-main; dgn segenap hati; dgn tekun: Belajarlah ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sungguh-sungguh

Puisi
 

Ogah-ogah di dalam bandul,
     Batang kelapa dalam padinya;
Sungguh-sungguh tiada padul,
     Manakan lupa dalam hatinya.


Lihat selanjutnya...(188)
Peribahasa

Sungguh kawat yang dibentuk,
     ikan ditebat yang diadang.

Bermaksud :

Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri.

 

Lihat selanjutnya...(23)

489

Promises, like piecrust, are made to be broken

Jangan percaya atau berharap kepada janji kerana ia sering dimungkiri

Titian biasa lapuk, janji biasa mungkir

She promised not to mention the incident again, but promises, like piecrust, are made to be broken. I was shocked and humiliated when she retold the story in front of my fiancée.

Dia berjanji tidak akan menyebut lagi peristiwa itu, tetapi titian biasa lapuk, janji biasa mungkir. Aku sungguh terkejut dan naik malu apabila dia menceritakan semula kisah itu di hadapan tunangku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
hangit[hA.Nit]kata adjektifbersungguh-sungguh (kiasan).Dia pulon hangit nak bagi sudah kreja tu.[di.jA pu.lon hA.Nit nA/ bA.gi su.dAh kÒ«.dZA tu]Dia bekerja bersungguh-sungguh untuk menyudahkan kerja itu.
pulun[pu.lun]kata adjektifmelakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh (biasanya dengan tujuan mengejar waktu); kampoi II.Dia pulun baca buku nak paih pereksa.[di.jA pu.lun bA.tSA bu.ku nA/ pAih p«.ÒE/.sA]Dia bersungguh-sungguh membaca buku kerana hendak lulus periksa.
   3. melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh (biasanya dengan tujuan mengejar waktu); pulun.Besok depa nak ambek baju, malam ni dia kampoi jaet sampai siap.[bE.so/ d«.pA nA/ Am.be/ bA.dZu mA.lAm ni di.jA kAm.poi dZAet sAm.pAj si.jAp]Besok mereka hendak mengambil baju, oleh itu malam ini dia menjahitnya bersungguh-sungguh sehingga siap.
   2. melihat dari jauh dengan bersungguh-sungguh (supaya nampak dengan jelas).Penembak tu dok perati gagak hak hinggap kat dahan tu betoi-betoi bagi dia senang perembang dengan senapang dia.[p«.nEm.bA/ tu do/ p«.ÒA.ti gA.gA/ hA/ hiN.gAp kAt dA.hAn tu b«.toj.b«.toj bA.gi di.jA s«.nAN p«.Ò«m.bAN d«.NAn s«.nA.pAN di.jA]Penembak itu sedang memerhati gagak yang hinggap di dahan itu bersungguh-sungguh supaya dapat ditenang dengan senapangnya.
pederaeh II[p«.d«.ÒAEh]kata adjektifbersungguh-sungguh, percepat.Mai kita pederas kreja kita ni bagi cepat siap.[mAj ki.tA p«.d«.ÒAEh kÒ«.dZA ki.tA ni bA.gi tS«.pAt si.jAp]Mari kita membuat kerja ini bersungguh supaya cepat selesai.
ralet[ÒA.let]kata adjektifasyik, leka.Ralet sunggoh depa beborak kat bataeh tu.[ÒA.let suN.goh dE.pA b«.b.ÒA/ kAt bA.tAEh tu]Asyik sungguh mereka bersembang di batas padi itu.
daoh[dA.oh]kata adjektifbodoh.Budak ni daoh sunggoh, kera duet pun tak reti.[bu.dA/ ni dA.oh suN.goh kE.ÒA du.wet pon tA/ Ò«.ti]Budak ini bodoh sungguh, mengira wang pun tidak tahu.
behi[b«.hi]kata adjektifasyik, gemar, suka, ingin sepenuh hati.Depa behi sunggoh dengan sayoq keladi.[dE.pA b«.hi suN.goh d«.NAn sA.jâÖ k«.lA.di]Mereka gemar sungguh dengan sayur keladi.
telinga buntin[t«.li.NA bun.tin] telinga yang bernanah kerana dimasuki air dan lain-lain, torek.Busok sunggoh telinga buntin hang ni.[bu.so/ suN.goh t«.li.NA bun.tin hAN ni]Sungguh busuk telinga engkau yang bernanah itu.
nin[nin]kata adjektiftenang, jernih.Amboi, ayaq danau tu tak bekocak langsong, nin saja.[Am.boj A.jA)Ö dA.nAw tu tA/ b«.ko.tSA/ lAN.soN nin sA.dZA]Amboi, air di danau itu sungguh tenang dan jernih sekali.
1234

Kembali ke atas