Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[sung.guh.sung.guh] | سوڠݢوه٢

Definisi : tidak main-main, dgn segenap hati, dgn tekun: kelemahan inilah yg harus diketahui, yg harus dicari sungguh-sungguh jika ia mahu berjaya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[sung.guh.sung.guh] | سوڠݢوه٢

Definisi : tidak main-main; dgn segenap hati; dgn tekun: Belajarlah ~. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata sungguh-sungguh

Puisi
 

Ogah-ogah di dalam bandul,
     Batang kelapa dalam padinya;
Sungguh-sungguh tiada padul,
     Manakan lupa dalam hatinya.


Lihat selanjutnya...(188)
Peribahasa

Sungguh kawat yang dibentuk,
     ikan ditebat yang diadang.

Bermaksud :

Tipu muslihat yang tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri.

 

Lihat selanjutnya...(23)

489

Promises, like piecrust, are made to be broken

Jangan percaya atau berharap kepada janji kerana ia sering dimungkiri

Titian biasa lapuk, janji biasa mungkir

She promised not to mention the incident again, but promises, like piecrust, are made to be broken. I was shocked and humiliated when she retold the story in front of my fiancée.

Dia berjanji tidak akan menyebut lagi peristiwa itu, tetapi titian biasa lapuk, janji biasa mungkir. Aku sungguh terkejut dan naik malu apabila dia menceritakan semula kisah itu di hadapan tunangku.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(8)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
berikei[b«.Äi.kEi]kata kerjabersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara.Berikei beto awok ni belajo.[b«.Äi.kEi b«.t A.wA/ ni b«.lA.dZ]Bersungguh-sungguh betul awak ini belajar.
ipe[i.p«]kata kerjaberusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan seseorang atau binatang yang diingininya.Koi ipe juga budak tu, sampe dapat.[koj i.p« dZu.gA bu.dA/ tu sAm.pe dA.pAt]Saya berusaha juga mendapatkan budak itu sampai dapat.
   2. habis (kerana dicuri).Pak Mat maroh sungguh pase getah sekerap dia nekeh kene curi.[pA/ mAt mA.čh suN.guh pA.sE g«.tAh s«.k«.ÄAp di.j« n«.keh k«.n« tSu.Äi]Pak Mat marah sunguh sebab getah sekrapnya habis dicuri orang.
wabe[wA.b«]kata tugaskata penegas di awal ayat yang bermaksud bukan main atau sungguh hebat.Wabe awok, berani awok maki Pak Abu tu?[wA.b« A.w b«.ÄA.ni A.w mA.ki pA A.bu tu]Hebat awak, berani awak maki Pak Abu tu?
metu[m«.tu]kata adjektifberkenaan sesuatu yang sangat cantik.Bala, metu sunggoh rumoh die![bA.lA m«.tu suN.goh Äu.mh di.j«]Wah, sungguh cantik rumahnya!
ngelaco[N«.lA.tS]kata adjektifberkenaan tidur yang lasak.Ngelaco sunggoh deme tido semalam.[N«.lA.tS suN.goh dE.m« ti.d s«.mA.lAm]Lasak sungguh kamu tidur semalam.
mbeng[mbeN]kata tugasberia-ia atau berselera.Mbeng bebeno koi makan kenuri semalam.[mbeN b«.b«.no kj mA.kAn k«.nu.Äi s«.mA.lAm]Berselera sungguh saya makan nasi kenduri semalam.
paleh[pA.leh]kata tugaskata yang menunjukkan kehebatan.Paleh laju moto tu, takot koi nengok.[pA.leh lA.dZu m.t tu tA.kot kj nE.N/]Laju sungguh motosikal itu, takut saya melihatnya.
menuet-nuet[m«.nu.wet).nu.we)t]kata adjektifmengada-ngada.Menuet-nuet sunggoh perange wan.[m«.nu.wet).nu.wet) suN.goh p«.ÄA.NE wAn]Mengada-ngada sungguh kelakuan nenek.
mengelenek[m«.N«.lE.nE/]kata kerjamenggelecek bola.Pande bebeno budak tu mengelenek bola.[pAn.dE b«.b«.no bu.dA/ tu m«.N«.lE.nE/ bo.lA]Pandai sungguh budak itu menggelecek bola.
123

Kembali ke atas