Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta.gan] | تاݢن

Definisi : 1. wang (barang dll) yg dipertaruhkan dlm perjudian, pertaruhan: permata intan dijadikan ~, kekasih tidak abang tinggalkan; 2. wang dll yg disumbangkan utk (modal dll) usaha bersama, sumbangan; 3. gundu (dlm permainan guli, getah, jengkek, dsb); bertagan 1. Kl bertaruh, berjudi: di kaki lima ramai orang ~ daun terup; 2. Kd berangan-angan, mengira-ngira: engkau ini belum lagi memulakan kerja itu asyik ~ sahaja. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.gan] | تاݢن

Definisi : 1 wang, barang dll yg di­per­taruhkan ketika bermain judi; per­taruhan. 2 sesuatu spt guli, ke­pingan kayu yg digunakan sbg pelontar dlm sesuatu permainan; gundu. ber­tagankan menggunakan sesuatu sbg tagan: Dia ~ guli merah semasa bermain. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tagan (kata nama)
Bersinonim dengan pertaruhan, taruhan, tebanan;,
Kata Terbitan : bertagan,


Kamus Bahasa Melayu

KataTakrifSumber
tagan1. wang (barang dll) yg dipertaruhkan dlm perjudian, pertaruhan: permata intan dijadikan ~, kekasih tidak abang tinggalkan; 2. wang dll yg disumbangkan utk (modal dll) usaha bersama, sumbangan; 3. gundu (dlm permainan guli, getah, jengkek, dsb); bertagan 1. Kl bertaruh, berjudi: di kaki lima ramai orang ~ daun terup; 2. Kd berangan-angan, mengira-ngira: engkau ini belum lagi memulakan kerja itu asyik ~ sahaja.Kamus Dewan Edisi Keempat
tagan bertagankan menggunakan sesuatu sbg tangan: Dia ~ guli merah semasa bermain.Kamus Pelajar
tagan 2 sesuatu spt guli, kepingan kayu dll yg digunakan sbg pelontar dlm sesuatu permainan; gundu.Kamus Pelajar
tagan 1 wang, barang dll yg dipertaruhkan ketika bermain judi; pertaruhan.Kamus Pelajar
tagan1 wang, barang dll yg di­per­taruhkan ketika bermain judi; per­taruhan. 2 sesuatu spt guli, ke­pingan kayu yg digunakan sbg pelontar dlm sesuatu permainan; gundu. ber­tagankan menggunakan sesuatu sbg tagan: Dia ~ guli merah semasa bermain.Kamus Pelajar Edisi Kedua
taruh1 wang yg dipasang ketika ber­­­­­main judi; tagan. 2 sesuatu yg diserahkan sbg cagaran ketika meminjam wang; sandaran. bertaruh 1 memasang taruh ketika berjudi; bertagan: Ke­banyakan orang yg ~ dlm permainan judi itu telah kalah. 2 membubuh taruh kerana terlalu yakin atau pasti akan sesuatu: Saya berani ~ Malaysia akan menang dlm peraduan itu. menaruh 1 meletakkan sesuatu di sesuatu tempat; menem­pat­kan: Rumah ini tempat ~ barang dagangan. 2 meletakkan atau menentukan harga: Harga yg ditaruhnya itu terlalu tinggi. 3 menyimpan wang dlm tabung dll; menabung: Murid-murid digalakkan ~ wang di bank. 4 menambahkan sesuatu pd; membu­buh; menokok: Sesudah ditaruh asam garam, barulah boleh digoreng. 5 mempunyai perasaan (spt kasih, sayang): Ada juga yg masih ~ belas kasihan terhadap nasibnya yg malang itu. mempertaruhkan 1 me­masang sesuatu sbg bahan ber­taruh dlm perjudian: Raja itu telah ~ negerinya dlm persabungan itu. 2 menjadikan sesuatu sbg bahan yg disandarkan atau yg dicagarkan: Dia sanggup ~ nyawanya utk menjaga nama baik keluarganya. taruhan 1 wang dll yg dipasang ketika bermain judi; taruh; tagan. 2 apa-apa yg disimpan; simpanan: Wang ~ saya sekarang ini berjumlah lima ratus ringgit. 3 orang yg dikasihi: anak ~; gadis ~. pertaruhan 1 peri­hal (perbuatan dsb) bertaruh: Judi ialah segala jenis ~ yg mengharapkan keuntungan yg lebih besar. 2 sesuatu yg dipertaruhkan.Kamus Pelajar Edisi Kedua
taruh1. wang dll yg dipasang dlm perjudian, tagan: tidaklah berani orang Kemboja me-lawan ayam Raja Chulan sebab ayamnya sangat bertuah konon, lagipun ~nya terlalu besar; 2. cagaran utk barang yg digadai dll, sandaran, tanggungan: diberikannya gelang emasnya sbg ~; 3. bp = menaruh menem­patkan, meletakkan, membubuh: tempat ~ basikal; 4. bp = menaruh menyimpan: saya ada ~ satu bungkusan surat kepunyaan saudara saya; ~ beras dlm padi prb menyimpan rahsia baik-baik; ~ mata melihat, memerhatikan, meng-awasi; ada beras ~ dlm padi, ada ingat ~ dlm hati prb kalau ada sesuatu cita-cita yg diingin-kan tidak perlulah dikhabarkan kpd orang sebelum dikerjakan; tidak dapat ~ muka malu melihat (dilihat) orang;bertaruh 1. memasang taruh (dlm perjudian), bertagan: adakah orang hendak menyabung ~ begitu kecil? 2. memastikan (menjamin) dgn membubuh taruh: saya berani ~ mereka itu masih bersekolah; ~ sirih menghantar sirih utk menempah bidan; bertaruhan saling memasang taruh (dlm perjudian), saling bertagan: mereka secara berkelakar ~ seorang dua puluh lima ringgit; bertaruhkan 1. bertaruh (bertagan) dgn, me-masang taruh dgn: mereka ~ wang; 2. sl menyerahkan supaya dididik, menyuruh me-me­­lihara, mengamanahkan, menitipkan: maka Bendahara pun ~ anak raja itu kpd saudagar itu; menaruh 1. meletakkan, menempatkan: ada sebuah rumah batu tempat ~ barang dagangan; 2. membubuh, menambah: lemang itu lebih sedap rasanya jikalau ditaruh banyak santan kelapa; 3. memberi atau membubuh (nama dll): maka ditaruhnya nama anaknya itu Syeikh Abdul Kadir utk mengambil berkat nama bapanya; 4. menentukan atau meletak-kan (harga): harga yg ditaruhnya itu terlalu tinggi; 5. memasang taruh, bertaruh: dia ~ lima ringgit dgn kawannya dlm perlawanan tinju itu; 6. menyuruh simpan (bela, pelihara), meng­amanahkan, menitip: murid-murid boleh ~ basikal mereka di sini; 7. menyimpan (wang dll), menabung (wang), menanam (modal): mereka digalakkan supaya ~ wang di dlm bank tersebut; 8. memelihara (binatang dll), membela: adalah Raja Iskandar Shah itu ~ seorang gundik; 9. memiliki, mempunyai: anakanda hendak mencari orang yg ~ burung borak; 10. menyimpan (dlm hati), merahsiakan sesuatu: dia itu tidak boleh dipercayai kerana tidak pandai ~ rahsia; 11. mempunyai perasaan (kasih, sayang, cinta, dendam, benci, dll), mempunyai (minat, kepercayaan, dll): ada juga seorang dua yg masih ~ belas kasihan terhadap nasibnya ini; 12. tidak menggunakan (barang-barang), menyimpan: bagaimana datuk ini bagai pak si Bendul, diberi raja usungan ditaruh?~ bimbang berasa bimbang; ~ dendam ber-perasaan dendam; ~ fikiran mempertim­bangkan; ~ hati mencintai, suka kpd; ~ kasihan berasa kasihan; ~ keberatan berasa enggan; ~ mata melihat, memerhatikan; ~ perhatian memberi perhatian; ~ syak berasa syak (curiga, waswas);menaruhi 1. menaruh (meletakkan, me-n­yimpan, dll) di; 2. memasang taruh pd: dia ~ ayam putih itu;menaruhkan menaruh atau menyimpan utk orang lain;mempertaruhkan 1. menyuruh orang lain menyimpan (menyelenggarakan, menjaga, dll), mengamanahkan (kpd), menitipkan: ia hendak ~ anak cucunya kpd aku; 2. menye-rahkan (jabatan, pekerjaan, dll) kpd: sudah tiba masanya utk ~ jawatan itu kpd seorang yg lebih muda; 3. mencagarkan, meng-gadaikan: kerismu itu cukup utk diper­taruh-kan dgn rialku seratus ini; 4. memasang sbg taruhan (dlm perjudian): raja itu ~ negerinya dlm persabungan; 5. menyabung nyawa, mengorbankan (nyawa dll): dia sanggup ~ jiwanya utk menjaga nama baik keluarga-nya; 6. = menaruh menanam modal (dlm pasaran saham): dgn ~ RM2000 dlm stok, kamu boleh mendapat mendapat keuntungan yg banyak; taruhan 1. = pertaruh, petaruhan wang dll yg dipasang dlm perjudian, tagan: 50 sen sahaja ~ saya pd nombor 21; 2. sesuatu yg disuruh simpan (selenggara dll), titipan; 3. cagaran, gadaian: adat orang berhutang, tiada ~ ditangguh, tiada tangguhan cagaran, tiada cagaran ikutkan; 4. simpanan: wang ~; 5. (barang) yg hanya dipakai utk sesuatu upacara (spt pesta, majlis perkahwinan, dll): ayuhai Kembang, inilah kain ~ beta; 6. pengorbanan (nyawa dll), sabungan nyawa: termakan budi besar celakanya, kadang-kadang nyawa dan badan jadi ~nya; 7. (anak) yg dicintai (dikasihi): segala anak-anak dara ~ sekaliannya ber-terpaan hendak melihat Raja Zainal; anak ~; gadis ~ gadis pingitan; 8. hadiah yg ditawar-kan (kpd orang yg menangkap pengganas dll); pertaruhan 1. perihal bertaruh; 2. = pena-ruhan tempat menaruh, tabungan: bertahun-tahun kemudian, barulah wang itu keluar drpd ~, kadang-kadang utk belanja ke sekolah; 3. simpanan, titipan; berpenaruhan ark berada, berharta, kaya; pertaruh 1. sesuatu yg dipertaruhkan (cagaran, tanggungan, dll); 2. titipan: adapun ~ akulah anak kita Hussain kpd Bendahara; 3. nasihat (ajaran) yg baik; 4. amanat, pesanan, wasiat: segala ~nya itu dijalankan; petaruh orang yg bertaruh; berpetaruh 1. memberi petaruh, menasihat; 2. berpesan, berwasiat: dia ~ benar melarang orang menyentuh barang itu.Kamus Dewan Edisi Keempat
ber­tagankanmenggunakan sesuatu sbg tagan: Dia ~ guli merah semasa bermain.Kamus Pelajar Edisi Kedua
petaruhanwang dll yg dipasang dlm perjudian, tagan: 50 sen sahaja ~ saya pd nombor 21; 2. sesuatu yg disuruh simpan (selenggara dll), titipan; 3. cagaran, gadaian: adat orang berhutang, tiada ~ ditangguh, tiada tangguhan cagaran, tiada cagaran ikutkan; 4. simpanan: wang ~; 5. (barang) yg hanya dipakai utk sesuatu upacara (spt pesta, majlis perkahwinan, dll): ayuhai Kembang, inilah kain ~ beta; 6. pengorbanan (nyawa dll), sabungan nyawa: termakan budi besar celakanya, kadang-kadang nyawa dan badan jadi ~nya; 7. (anak) yg dicintai (dikasihi): segala anak-anak dara ~ sekaliannya ber-terpaan hendak melihat Raja Zainal; anak ~;; 8. hadiah yg ditawar-kan (kpd orang yg menangkap pengganas dll);Kamus Dewan Edisi Keempat
ludosj permainan yg menggunakan buah dadu dan tagan di atas papan khas.Kamus Dewan Edisi Keempat
12

Kembali ke atas