Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta.hu] | تاهو

Definisi : 1. maklum akan keadaan sebenarnya, faham, mengerti: entah kapal perang atau perompak tiadalah saya ~; kita sudah ~ dahulu bahawa kacang soya yg bertunas atau bercambah itu banyak mengandungi vitamin C; 2. kenal (akan, pd), mengenal: dia tidak ~ saudara-maranya; 3. cekap lagi pandai melakukan sesuatu), bijak: maka sekalian orang pun hairan melihat ~ Seri Dewa Raja naik gajah itu; 4. mengambil peduli, mempedulikan, mengendahkan: itu urusan engkau, aku tidak mahu ~; 5. sedar akan keadaan sebenarnya, insaf: anak yg tidak ~ diuntung; 6. pernah (melakukan sesuatu), biasa, selalu: dlm seratus orang tiada sepuluh yg ~ memakan daging; 7. menganggap sudah semestinya: gurunya ~ siap sahaja segala kerja yg dibekalkannya; ~ adab beradab; ~ adat mengerti sopan santun; ~ bahasa berbudi bahasa; ~ balas mahu membalas budi; ~ diri = ~ di untung sedar akan kedudukan dirinya; ~ senang mahukan segala-galanya senang; ~ timun sl pandai menawar minuman yg beracun (mabuk dll); (tidak) ~ malu (tidak) ada perasaan malu; ~ sama ~ a) saling mengerti; b) saling tidak mengganggu; ambil (mengambil) ~ a) menge­tahui (mendapati); b) mempedulikan; banyak ~nya banyak pengalamannya; bawa (mem-bawa) ~nya sendiri menurut fikirannya sahaja; cari (mencari) ~ hendak mengetahui; terlalu ~ sangat pandai; ~ makan ~ simpan prb merahsiakan sesuatu hendaklah dgn sempurnanya; setahu 1. sepanjang (sebanyak) yg dimak­lumi: maka kujawablah dgn ~ku; 2. dgn dimaklumi atau disaksikan oleh: dgn tidak ~nya aku sering pergi ke rumah abangnya; 3. bp saya tidak tahu, entah; tahu-tahu 1. dgn tidak disedari, akhirnya barulah diketahui bahawa, tiba-tiba: ~ tangannya sudah memulas telinga anak itu; 2. sl pandai, bijak: ada suatu perbuatan hikmat, patik peroleh drpd perajurit yg ~; bertahu; unjuk ~ = bertahukan Jk mem­beritahukan kpd; bertahu-tahu 1. berpura-pura (berlagak) tahu; 2. Mn (dgn) setahu; bertahuan sl berkenalan (dgn); tahu-menahu; tidak ~ a) tidak tahu apa-apa: kami tidak ~ tentang pergolakan dunia; b) tidak mempedulikan (mengendahkan), tidak ambil peduli: ia berbuat spt tidak ~ sahaja; c) tidak kenal-mengenal: aku persila­kan tetamu naik sahaja, tanpa ~ siapa; mempertahukan ark mempermaklumkan, memberitahukan; tertahu sl terkenal, termasyhur: maka dua puluh hulubalang yg tertahu-tahu mati; mengetahui 1. tahu akan, memaklumi: Mak Konah sendiri masih belum ~ akan hal ini; baru aku ~ akan sebabnya aku dipanggil; 2. tahu setelah melihat tanda-tanda atau bukti­nya, mengenali: tidak sulit bagi kita utk ~ binatang jenis mamalia ini; 3. mendapati, menginsafi, menyedari (akan): waktu konsert itu habis dan Pri hendak bertepuk kerana gembiranya, barulah diketahuinya bahawa tangan kirinya sudah terkalung oleh tangan kanan Wati; 4. mengerti akan, memahami: kata-katanya masih belum diketahui se­penuh­nya oleh masyarakat bahasa Indonesia; ketahuan 1. (sudah) diketahui, dikenali: sejak mula sudah ~ bahawa kau bukan kuli kontrak sembarangan; 2. telah didapati, kedapatan, terbukti: apabila diperiksa ~ pula bahawa si Bidin itu ialah anak Allahyarham Haji Hamdan; 3. terang, nyata, jelas: tidak ~ apa hendak dibuatnya; tak ~ Kd tidak siuman; berketahuan tahu (mengerti) benar, tidak syak lagi, sahih: tiada hambamu tahu kerana tempat Sita Dewi belum ada ~; tidak ~ tidak keruan (menentu), kacau sekali; pengetahuan 1. perihal mengetahui, apa-apa yg diketahui: kisah serong yg dilakukan oleh Datuk ini sedikit sebanyak sampai juga ke ~ orang kampung; 2. perihal tahu, kepan­dai­an, kebijakan: biasanya orang yg ada ~ dlm ilmu sains kurang pula ~nya dlm bahasa Melayu; 3. = ilmu ~ segala yg (akan) dike­tahui atau dipelajari bkn sesuatu: telah kukuasai ~ tentang falsafah dgn mudah; ~ umum pengetahuan mengenai berbagai-bagai hal; berpengetahuan (banyak) mempunyai pe­ngetahuan, berilmu, terpelajar: ~ luas dan peka terhadap alam sekeliling. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.hu] | تاهو

Definisi : sj burung, burung tuwu, Eudynamys scolopacea malayana. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta.hu] | تاهو

Definisi : 1 mengerti sesudah mempelajari (menyaksikan atau mengalami) sesuatu; maklum akan keadaan sebenarnya: ~lah dia bahawa kalau dia datang lambat, dia akan dimarahi gurunya. 2 cekap lagi pandai melakukan sesuatu; bijak: Dia seorang saja yg ~ membuatnya. 3 kenal akan; mengenali: ~kah kamu siapa orang itu? tahu-tahu 1 dgn tidak disedari; dgn tiba-tiba: ~ tangannya sudah memulas telinga anak itu. 2 pandai sekali; bijak: perajurit yg ~ perajurit yg bijak pandai. tahu-menahu; tidak ~ tidak tahu apa-apa; tidak tahu sama sekali. mengetahui 1 tahu akan sesuatu; memaklumi: Sekarang barulah aku ~ mengapa aku dipanggil. 2 tahu dan faham setelah melihat atau mengalaminya: Drpd peristiwa buruk yg menimpa rakyat Jepun di Hiroshima dan di Nagasaki itu, dapatlah kita ~ betapa kuatnya kuasa bom atom itu. ke­tahuan sudah diketahui; menjadi jelas; nyata: Akhirnya tujuannya yg jahat itu ~ juga. pengetahuan 1 = ilmu ~ segala yg diketahui atau yg dipelajari ttg sesuatu ilmu: ~ sains. 2 keadaan mengetahui; apa-apa yg diketahui: Se­panjang ~ku, mereka belum pulang lagi. 3 hal mengetahui; kebijakan; kepandaian: ~nya dlm lapangan politik tanah air sungguh luas. setahu 1 sepanjang atau sebanyak yg diketahui: ~ saya, buku itu akan diterbitkan pd tahun depan. 2 (dgn) diketahui atau dimaklumi: Dia pergi dgn tidak ~ ibunya. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
tahu (kata kerja)
1. Bersinonim dengan maklum: faham, mengerti, mengetahui, sedar, mengakui, enga,
Berantonim dengan jahil

2. Bersinonim dengan kenal: cam, ingat, mengenal pasti,

3. Bersinonim dengan mengambil peduli: mempedulikan, mengendahkan, menghiraukan, mengambil hirau, mengacuhkan, mengambil berat, mengambil tahu, mengambil pusing,
Berantonim dengan membiarkan

Kata Terbitan : tahu-tahu, mengetahui, ketahuan, berketahuan, pengetahuan, berpengetahuan,

Puisi
 

Air pasang dayung sampan,
     Angin turun baik layarkan;
Tahu makan tahu simpan,
     Rahsia jangan tuan khabarkan.


Lihat selanjutnya...(173)
Peribahasa

Tahu makan,
     tahu simpan.

Bermaksud :

Pandai menyimpan rahsia. (Peribahasa lain yang sama makna: Kalau pandai makan, pandai simpan).

 

Lihat selanjutnya...(102)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ปี Saya sudah berkhidmat dengan kerajaan selama 25 tahun. รัด รับ Kamus Thai 2.indb 316 4/15/2008 11:12:04 AM ร 317 รับรู ้ [-ru:] ก mengambil tahu: เขาไม ่ รับรู ้ ในสิ่ งที่ ลูกชายเขากระทำ Dia tidak me­ ngambil tahu apa-apa yang dilaku- kan oleh anak lelakinya. รับสมัคร [-samak] ก merekrut, mengambil: บริษัทนั้ นรับสมัครพนักงานใหม ่ หลายตำแหน ่ ง Syarikat itu merekrut be- berapa orang pegawai baru. รับสินบน [-sinbon] ก
Kamus Thai 2.indb
้ Persetujuan majikan untuk me­naikkan gaji dapat meredakan ke- marahan para pekerja itu. บรรพบุรุษ [banpaburut] น nenek moyang, leluhur: เขาไม ่ รู ้ รากเหง ้ าบรรพบุรุษ ของเขา Dia tidak tahu asal usul nenek moyangnya. บรรพชา [banpaca:] ก menjadi sami budak: ปรีชาบรรพชาเป็นสามเณรระหว ่ างปิด ภาคเรียน Preecha menjadi sami budak semasa cuti sekolah. บรรพชิต [banpacit] น sami บรรยากาศ [banya:ka:t] น pihak atasan เบื้ องหน ้ า [bana:] ว masa hadapan เบื้ องหลัง [bala] ว di sebalik: คน ส ่ วนใหญ ่ ไม ่ ทราบเบื้ องหลังเหตุการณ์นั้ น Ra- mai orang tidak tahu rahsia di sebalik peristiwa itu. เบือน [ban] ก berpaling: เขาเบือนหน ้ า เมื่ อพบกับคู ่ อริของเขา Dia berpaling muka apabila bersua dengan musuhnya. แบ [bε:] ก 1 (ม ื อ
Kamus Thai 2.indb
ก 1 mengutis, mengutil: คุณหมอห ้ ามเขาแกะสิวด ้ วยเล็บ Doktor mela­ rang dia mengutis jerawat de­ngan kuku. 2 mengopek: ชาวตะว ั นตกไม ่ รู ้ วิธีแกะทุเรียน Orang Barat tidak tahu cara mengopek durian. 3 membuka: เขารีบแกะกล ่ องของขว ั ญ ที่ เพื่ อนสนิทเขาส ่ งมา Dia segera membuka kotak ha­diah yang dihantar oleh sa- habatnya. 4 menanggalkan: น ั มีน ้ ำมีนวล Dia menjawab dengan kasar. 4 (เข ้ มแข็ง ทนทาน) tahan lasak 5 (ดื้อ) degil: เขารู ้ ว ่ าผิดแล ้ วก็ย ั งปากแข็ง Dia tetap degil walaupun tahu dia bersalah. แข็งกระด ้ าง [-krada:] ว kasar แข็งกร ้ าว [-kra:u] ว keras: การประท ้ วง ที่ แข็งกร ้ าว bantahan keras แข็งกล ้ า [-kla:] ว
Kamus Thai 2.indb
ntammaca:t] น sumber alam, sumber semula jadi: ประเทศต ่ าง ๆ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต ้ ร่ำรวยด ้ วยทรัพยากรธรรมชาติ Negara-negara di Asia Tenggara kaya dengan sumber alam. ทราบ [sap] ก tahu: เราไม ่ ทราบว ่ าจะเกิดอะไร ขึ้ นกับเขา Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya. ทราย [sa:y] น pasir ทรุด [sut] ก 1 (น ้ อย) mendap: เมื่ อน ้ ำลด ถนนเข ้ าหมู ่ บ ้ านก ็ทรุด

Kembali ke atas