Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta/] | تق

Definisi : singkatan bagi tidak; ~kan tidak akan, tidak mung­kin; ~ apa a) tidak mengapa; b) tidak ada apa-apa; acuh ~ acuh tidak ambil peduli; ~ mboh Tr tidak mahu: Meli ~ mboh ajak kamu pergi melihat perlawanan bola sepak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta/] | تق

Definisi : bunyi spt bunyi orang mengetuk kayu dll dgn batu, bunyi detak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta/] | تق

Definisi : kep tidak: ~ ada tidak ada. ~kan a. tidak akan. b. masakan; mustahil. ~ apa a. tidak mengapa. b. tidak ada apa-apa. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tak

Puisi
 

Pucuk paku makanan kalui,
     Dahan dedap bertaruk muda;
Tak berbalas tak berbalui,
     Tak ada adab sesama muda.


Lihat selanjutnya...(814)
Peribahasa

Tak ada kusut yang tak selesai,
     tak ada keruh yang tak jernih.

Bermaksud :

Sekalian perselisihan besar dan kecil dapat didamaikan.

 

Lihat selanjutnya...(570)


Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
panggong[pAN.goN]kata kerjameletakkan sebelah paha ke atas sesuatu (seperti bantal, kusyen, orang).Adek tak tido lena kalo tak panggong bantal.[A.de/ tA/ ti.do lE.nA kA.lo tA/ pAN.goN bAn.tAl]Adik tidak akan tidur kalau tidak meletakkan sebelah pehanya ke atas bantal.
kepong[kE.pN]kata kerjamakan buah-buahan tanpa dipotong-potong.Tak baek makan kepong, nampak tak senonoh.[tA/ bA.e/ mA.kAn kE.pN nAm.pA/ tA/ s«.n.nh]Tidak elok makan kepong, nampak tidak senonoh.
   2. kayu penyelak pintuKantan doh patah, tak boleh selak pintu.[kAn.tAn dh pA.tAh tA/ bo.leh se.lA/ pin.tu]Kayu penyelak sudah patah, tak boleh selak pintu.
canggit[tSAN.git]kata namakayu bercabang yang diikat di hujung galah untuk mengait buah-buahan.Galah tu tak boleh gune pase canggit tak ikat kemaih.[gA.lAh tu tA/ b.leh gu.n« pA.sE tSAN.git tA/ i.kAt k«.mAC]Galah itu tidak boleh digunakan kerana kayu cabang tidak diikat dengan kemas.
mone[m.nE]kata adjektifberkenaan kanak-kanak yang telanjang.Budok-budok dulu mone tak saket pon.[bu.do/.bu.do/ du.lu m.nE tA/ sA.ket pon]Budak-budak dulu telanjang tak sakit pun.
merapak[m«.ÄA.pA/]kata adjektifberkenaan bunyi yg riuh rendah.Merapak bunyi bede buloh tak dapat koi tido.[m«.ÄA.pA/ bu.Ni b«.de bu.loh tA/ dA.pAt koj ti.do]Riuh-rendah bunyi bedilan buluh tak dapat saya tidur.
busuk bebangau[bu.su/ b«.bA.NAw] berkenaan sesuatu yang sangat busuk.Sampah tok busuk bebangau, tak tahan man baunye.[sAm.pAh to/ bu.su/ b«.bA.NAw tA/ tA.hAn mAn bAw.ø«]Sampah sarap itu sangat busuk, tak tahan saya baunya.
boloh[b.lh]kata adjektifberkenaan sesuatu (seperti kasut, lubang) yang besar dan tidak sepadan dengan sesuatu yang lain (seperti kaki, skru).Koi tak sedap jalan pase kasut boloh.[koi tA/ s«.dAp dZA.lAn pA.sE kA.sut b.lh]Saya tak selesa berjalan sebab kasut besar.
tok pocit[t/ p.tSit] tak perlu.Ari ni ujan lebat, tok pocit gi sekoloh.[A.Äi ni u.dZAn l«.bAt t/ p.tSit gi s«.k.lh]Hari ini hujan lebat, tidak perlu pergi sekolah.
tok luak[t/ lu.wA/] tak takut.Koi tok luak tido sorang, awok cakap apo pon.[koj t/ lu.wA/ ti.d s.ÄAN A.w/ tSA.kAp A.p pon]Saya tidak takut tidur seorang walau apa pun awak cakap.
1234

Kembali ke atas