Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ta/] | تق

Definisi : singkatan bagi tidak; ~kan tidak akan, tidak mung­kin; ~ apa a) tidak mengapa; b) tidak ada apa-apa; acuh ~ acuh tidak ambil peduli; ~ mboh Tr tidak mahu: Meli ~ mboh ajak kamu pergi melihat perlawanan bola sepak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta/] | تق

Definisi : bunyi spt bunyi orang mengetuk kayu dll dgn batu, bunyi detak. (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ta/] | تق

Definisi : kep tidak: ~ ada tidak ada. ~kan a. tidak akan. b. masakan; mustahil. ~ apa a. tidak mengapa. b. tidak ada apa-apa. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tak

Puisi
 

Pucuk paku makanan kalui,
     Dahan dedap bertaruk muda;
Tak berbalas tak berbalui,
     Tak ada adab sesama muda.


Lihat selanjutnya...(814)
Peribahasa

Tak ada kusut yang tak selesai,
     tak ada keruh yang tak jernih.

Bermaksud :

Sekalian perselisihan besar dan kecil dapat didamaikan.

 

Lihat selanjutnya...(570)


Glosari Dialek Negeri Sembilan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan DialekMaksud Ayat
lunu[lu.nu]kata namaisi buah langsat, rambutan dan lain-lain.Lunu moktan tak toba tak laku dijua.[lu.nu mo/.tAn tA/ t.bA tA/ lA.ku di.dZuA]Isi rambutan itu tidak tebal tidak boleh dijual.
polanca[p.lAn.tSA]kata namakayu melintang yang menyambungkan dari tiang ke tiang.Bobudak sokarang tak kona polanco sobab tak ponak liek.[b.bu.dA/ s.kA.ÄAN tA/ k.nA p.lAn.tSA s.bAb tA/ p.nAh li.je/]Anak-anak sekarang, tidak kenal polanca kerana tidak pernah melihatnya.
senereh[s«.nE.ÄEh]kata adjektifberkenaan pakaian yang kemas atau kelakuan yang tertib.Kojoe somuo senereh, tak ado yang tak senereh.[k.dZ.E s.mu s«.nE.ÄEh tA/ A.d jAN tA/ s«.nE.ÄEh]Kerjanya semua teratur tidak ada yang tidak teratur.
tak apekan[tA/ A.pe/.An] tidak memberi perhatian tidak mengambil tahu.Kau tak apekan bilo orang tuo bocakap, sobab tu laen disuroh laen dibuweke.[kAw tA/ A.pe/.An bi.l .ÄAN tu.w b.tSA.kAp s.bAb tu lAen di.su.Äoh lAen di.bu.wE/.E]Kau tidak memberi perhatian bila orang tua bercakap, sebab itulah, lain disuruh, lain dibuatnya
dake[dA.kEy]kata kerjasusah.Dake boto idupe. Kok tak boto-boto, makan pon tak dapek.[dA.kE bo.to i.dup.E ko/ tA/ bo.to.bo.to mA.kAn pon tA/ dA.pE/]Susah betul hidupnya. Kalau tidak betul-betul, makan pun tidak dapat.
dudut[du.dut]kata kerjahirup, hisap.Usah dudut bondo tu, tak elok. Bodan kau yo yang tak somonggah dibueke kang.[u.sAh du.dut bn.d tu tA/ E.l/ b.dAn kAw j jAN tA/ s.mN.gAh di.bu.wE/.E kAN]Usap hisap benda itu, tidak elok. Badan engkau juga tidak elok dibuatnya nanti.
doh[dh]kata tugaskata yang digunakan sebagai penegas dalam percakapan, pun.Tak do den buek doh.[tA/ d dEn bu.wE/ dh]Tak ada saya buat pun.
mongiak[m.Ni.jA/]kata kerjamelekat atau tidak berenggang; bokiak.Budak ni tak mongiak kek omake sojak tadi, nak buek kojo pon tak buleh.[bu.dA/ ni tA/ m.Ni.jA/ kE/ .mA/.E s.dZA/ tA.di nA/ bu.wE/ k.dZ pon tA/ bu.leh]Budak ini tidak berenggang dengan emaknya sejak tadi, hendak membuat kerja pun tidak boleh.
e[E]kata namagantinama diri kedua, nya.Tak bodocit bilo ayahe marah.[tA/ b.d.tSit bi.l A.jAh.E mA.ÄAh]Tak berbunyi bila ayahnya marah.
bokiak II[b.ki.jA/]kata kerjamelekat atau tidak berenggang; mongiak.Budak ni tak bokiak kek omake sojak tadi, nak buek kojo pon tak buleh.[bu.dA/ ni tA/ b.ki.jA/ kE/ .mA/.E s.dZA/ tA.di nA/ bu.wE/ k.dZ pon tA/ bu.leh]Budak ini tidak berenggang dengan emaknya sejak tadi, hendak membuat kerja pun tidak boleh.
12345678910...

Kembali ke atas