Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[tang.gung.ja.wab] | تڠݢوڠجواب

Definisi : kewajiban yg dipikul oleh seseorang, segala yg wajib ditanggung: oleh sebab itu segala pegawai polis teramat berat ~nya; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[tang.gung.ja.wab] | تڠݢوڠجواب

Definisi : sesuatu (spt kerja, tugas) yg mesti dilakukan; kewajipan: Gaji yg diterimanya tidak sepadan dgn ~ yg dipikulnya. bertanggungjawab 1 = ~ atas (terhadap, ttg, dlm) mempunyai tanggungjawab; berkewajipan: Mereka ~ terhadap keamanan negara. 2 = ~ kpd menanggung segala tanggungjawab: Jemaah menteri ~ kpd parlimen. ke­ber­tanggungjawaban perihal atau sifat bertanggungjawab terhadap: Dia terlalu mengambil berat dan wajar diberi pujian atas ~nya terhadap projek itu. mempertanggungjawabkan membebani (seseorang dsb) dgn (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

[tang.gung.ja.wab] | تڠݢوڠجواب

Definisi : tang­gung­­jawab; menjadikan bertanggungjawab atas (terhadap dll): Siapakah yg dipertanggungjawabkan utk menyelesaikan tugas itu? per­tanggung­jawaban perihal atau per­buatan bertanggungjawab terhadap. penang­gungjawaban perihal atau perbuatan sanggup menerima tang­gungjawab ter­hadap sesuatu, seseorang. pe­­­nang­gungjawab orang yg ber­tanggung­jawab terhadap sesuatu, sese­orang. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)

Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
MORATORIUM

Moratorium ialah penangguhan sah untuk

pembayaran hutang atau tanggungjawab

kewangan. Ia dicapai melalui dekri perundangan

atau eksekutif. Moratorium melambatkan tindakan

undang-undang terhadap hutang dan tidak

melepaskan penghutang daripada tanggungjawab

untuk membayar tetapi sekadar menangguhkan

tarikh hutang yang perlu dibayar.

UMUM 
ETIKA PROTESTAN

Etika Protestan ialah himpunan sikap yang

menekankan nilai moral kerja, disiplin diri

dan tanggungjawab diri.

UMUM 
NAFKAH

Nafkah, merupakan tanggungjawab yang wajib ditunaikan oleh mereka yang mempunyai kuasa terhadap orang yang ditanggungnya.

AGAMAKonsep
DEKLARASI SEJAGAT HAK ASASI MANUSIA

Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia

diterima oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan

Bangsa-Bangsa Bersatu pada 10 Disember 1948.

Ia mengandungi tanggungjawab sivil, ekonomi,

politik dan hak sosial serta kebebasan setiap

manusia di dunia ini. Deklarasi Sejagat Hak Asasi

Manusia ini menyatakan bahawa semua manusia

dilahirkan bebas dan mempunyai maruah dan hak

yang sama. Pengenalannya menyatakan bahawa

deklarasi ini dibuat berfungsi sebagai standard

umum pencapaian untuk semua manusia dan

semua negara.

UMUM 
KEWAJIPAN BERJAGA-JAGA

Kewajipan berjaga-jaga. Tanggungjawab undang-undang seseorang individu untuk mengambil langkah yang munasabah bagi mengelakkan kemudaratan terhadap pihak lain.

UNDANG-UNDANGKonsep
PIAWAI PERDAGANGAN

Piawai perdagangan memastikan

perdagangan dijalankan secara jujur dan adil. Di

Britain , majlis kaunti mentadbirkan jabatan piawai

perdagangan, yang menguatkuasakan peraturan

kerajaan pusat ke atas perundangan pengguna.

Tanggungjawab jabatan ini meliputi pelbagai

bidang termasuk kawalan mutu, serta timbangan

dan ukuran. Jabatan ini juga menguatkuasakan Akta

Perihal Perdagangan.

UMUM 
JABATAN PEGUAM NEGARA

Jabatan Peguam Negara. Jabatan yang bertanggungjawab dalam soal-soal perundangan negara. Jabatan ini di bawah tanggungjawab seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri.

UNDANG-UNDANGInstitusi/Organisasi
LIABILITI VIKARIUS

Liabiliti vikarius, tanggungjawab seseorang individu ke atas setiap tindakan yang dilakukan atau yang diratifikasi olehnya.

UNDANG-UNDANGKonsep
DATUK DAGANG

DATUK DAGANG, salah satu jawatan yang sangat penting dalam sistem pentadbiran tradisional Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Pemegang jawatan ini diberi tanggungjawab untuk mengendalikan hal ehwal orang dagang. Orang dagang merujuk orang Melayu yang baru menetap di kawasan tertentu di negeri-negeri Melayu. Mereka juga ialah para perantau, pengembara dan peneroka yang tinggal di kawasan penempatan yang baru dibuka atau menetap di kampung lain sebagai orang baharu.

     

SEJARAH DAN ARKEOLOGIJawatan/Gelaran
KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA

Kementerian Pertahanan Malaysia (KEMENTAH), sebuah kementerian yang menggabungkan pihak tentera dan awam dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab dalam aspek pertahanan negara.

SAINS POLITIK DAN KETATANEGARAANInstitusi/Organisasi
12

Kembali ke atas