Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[té.lor] | تيلور

Definisi : (télor) tidak dapat mengucapkan kata-kata dgn sebutan yg betul, pelat: dr ~ per­cakap­annya dapat diketahui dr mana dia datang; lidahnya ~ tidak boleh berkata dgn terang (jelas);keteloran perihal telor (salah ucapan). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[té.lor] | تيلور

Definisi : /télor/ tidak dpt menyebut se­suatu kata dgn sebutan atau dgn lafaz yg betul (spt orang disebut olang); pelat. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata telor


Kamus Bahasa Inggeris

KataTakrifSumber
foreignadj 1. not native, asing: ~ accent, telor asing; ~ students, pelajar-pelajar asing; 2. involving another country, luar negeri, asing: ~ trade, perdagangan luar negeri; ~ income, pendapatan asing; 3. dealing with other countries, luar negeri: ~ relations, hubungan luar negeri; Ministry of F~ Affairs , Kementerian Luar Negeri; ~ policy, dasar luar (negeri); 4. not natural (to so., st) asing: this grade of coal contains a lot of ~ matter, batu arang gred ini banyak mengandungi unsur asing; such a violent reaction was very ~ to him, reaksi yg begitu ganas sangat asing bagi dia.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
strong 14. (of accent) pronounced, pekat: he speaks with a ~ Australian accent, dia bercakap dgn telor Australia yg pekat;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
cut-glassadj upper-class, kelas atasan: the Duchess has a typical, ~ accent, Duchess itu bercakap dgn telor kelas atasan yg tipikal.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
broad11. (of accent etc) strongly marked, pekat: she spoke with a ~ Australian accent, dia bertutur dgn telor Australia yg pekat;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
pronouncedadj 1. clearly marked, ketara, jelas: he speaks English with a ~ French accent, dia berbahasa Inggeris dgn telor Perancis yg ketara; his limp is more ~ when he is tired, jalannya yg capik itu lebih ketara apabila dia keletihan; 2. (of ideas, views) jelas: he has ~ ideas on how to bring up children, dia mempunyai idea-idea yg jelas ttg cara mendidik anak-anak.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
phoney 2. false,palsu; ( of accent ) dibuat-buat: she gave me a ~ address, dia memberi saya alamat yg palsu; she spoke with a ~ English accent, dia bercakap dgn telor Inggeris yg dibuat-buat;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
teasevt 1. make fun of, mengusik(-usik): they ~d him about his bald head, mereka mengusik-usiknya ttg kepalanya yg botak; I ~d him for speaking with an English accent, saya mengusik-usiknya krn bercakap dlm telor Inggeris;Kamus Inggeris-Melayu Dewan
differvi 1. be dissimilar, berbeza, berlainan: the twins ~ markedly in appearance, kembar itu berbeza sekali dr segi rupa; the two reports ~ completely, dua laporan itu berbeza sama sekali; his accent ~s from his parents’, telornya berbeza drpd telor ibu bapanya; 2. disagree, bertentangan pendapat, tdk bersetuju: we ~ with him on this matter, kami bertentangan pendapat dengannya dlm perkara ini; agree to ~, bersetuju utk berbeza; I beg to ~, (fml) saya tdk bersetuju.Kamus Inggeris-Melayu Dewan
cultivatehe only ~s the friendship of those who will be of use to him, dia hanya memupuk persahabatan dgn orang-orang yg akan mendatangkan manfaat kepadanya; to ~ a sense of responsibility, memupuk rasa tanggungjawab; reading will ~ your mind, membaca dapat membina fikiran; he has ~d a French accent, dia telah memperoleh telor Perancis; 5. (often showing disapproval) try hard to develop friendship with (so.) mencuba berbaik-baik dgn [sso];Kamus Inggeris-Melayu Dewan
accentn 1. prominence given to syllable, tekanan (bunyi), aksen: in the word "remark" the ~ is on the second syllable, bagi perkataan "remark" aksennya (ialah) pd suku kata yg kedua; 2. mark indic stress or change of pronunciation, tanda /aksen, tekanan (bunyi)/; 3. characteristic pronunciation, pelat, telor, loghat: to speak English with a French ~, bercakap bahasa Inggeris dgn pelat orang Perancis; 4. (in verse, prose) tekanan; 5. emphasis, tumpuan: at the fashion show the ~ was on casual wear, tumpuan di pertunjukan fesyen itu ialah pd pakaian bersahaja;Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Kembali ke atas