Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[te.ngah] | تڠه

Definisi : 1. tempat (titik dll) yg letaknya di antara dua tepi (batas, benda, dll), bahagian di antara hujung dgn pangkal, lwn tepi (hujung): ia berdiri di ~ bukan di tepi; di ~ jalan mereka itu berdiri pula sejurus sambil melayangkan mata ke sana ke mari; 2. seperdua dr, separuh: hingar bingar itu terus-menerus hingga ke ~ malam; ~ dua satu satu perdua; ~ dua puluh lima belas; 3. di dalam, di antara (masyarakat dll), di kalangan: ia lebih suka bekerja diam-diam dan tidak suka mencari nama di ~-~ orang ramai; 4. dalam: ikan haruan di ~ sawah dan kuang di ~ rimba tidak selalu galak; 5. (anak dll) di antara yg sulung dan yg bongsu: yg tua laki-laki Baginda Mani Parindan dan yg ~ Raja Akar Muluk Syah namanya; 6. sedang (melakukan se-suatu), dlm pd itu, pd waktu (ketika) itu: Sultan Mahmud pun ~ santap; ~ berat sedang sarat (orang mengandung); ~ hari lebih kurang pukul 12 siang; ~ harungan di tengah laut; ~ malam lebih kurang pukul 12 malam; ~ naik a) matahari mulai tinggi (lebih kurang pukul 9 pagi); b) sudah mulai besar (anak yg berumur lebih kurang 15 tahun); ~ rumah = ~ ruang bahagian rumah yg di dalam; ~ tapak bayang ketika matahari tepat di atas kepala; ~ tubuh separuh umur; ~ turun lebih kurang pukul tiga petang; ke tengah 1. menuju (menghala, mengarah) tengah; 2. ki ke pengetahuan orang ramai, ke khalayak ramai: tidak apa-apa pun kete­rangan yg boleh dibawa ~; (boleh) dibawa ~ a) boleh diadukan; b) boleh didengar (dilihat dll); (boleh) ~ ke tepi ki dapat menye­suaikan diri; mengetengahi menjadi perantara dlm per-se­lisihan dll, mendamaikan (orang yg berban-tah, bertengkar, dll), mencampuri (perbualan orang dll); mengetengahkan 1. membawa ke tengah: ~ perahu; 2. memberitahu kpd, menge­mukakan (usul, cadangan, dll), mengutarakan, memajukan: terasa mahu hendak ~ perkara itu; 3. menampilkan ke muka, menonjolkan, mengemukakan: beliau sebenarnya seorang pengarah yg boleh diketengahkan; 4. me-ngadukan kpd (hakim, pengadil, dll); setengah 1. separuh, seperdua: luasnya tanah itu ~ ekar; bekerja ~ hari; 2. tidak sempurna, tidak sepenuh-penuhnya, tidak ... betul; 3. bp kurang waras fikirannya (otak-nya, akalnya), agak gila: bercakap merepek-repek tidak tentu hala spt percakapan orang ~; 4. setengah-setengah; ~ hati tidak dgn sungguh-sungguh hati; ~ masak a) belum masak betul (tentang buah-buahan dll); b) ki orang yg tidak mempunyai pengetahuan yg cukup atau luas; ~ mati hampir akan mati; ~ mengerti tidak mengerti betul-betul; ~ rasmi tidak rasmi benar; ~ tiang ki agak gila; ~ umur (baya, tua) kira-kira berumur 35–40 tahun; setengah-setengah 1. beberapa (orang dll), sebilangan (sebahagian) daripadanya, sese-tengah: sesudah sembahyang maghrib ~ orang berangkat pulang, ~ pula duduk berzikir; dlm bahasa Melayu vokal di akhir ~ kata dan kata pinjaman dibunyikan sbg a tetapi yg lain sbg e pepet; 2. tidak dikerjakan (di­selesai­kan) dgn sempurna, kepalang, kepalang tanggung, tanggung-tanggung: kalau bekerja hendaklah betul-betul jangan ~; sesetengah beberapa (orang dll), sebilangan (sebahagian) daripadanya, setengah-setengah; bertengah sl naik dll setengah (gunung dll): baru kira-kira ~ gunung itu, maka tidaklah ternaiki lagi oleh segala mereka; menengah 1. menuju (menghala) ke tengah, pergi ke tengah: dr pinggir ia ~; 2. yg di tengah-tengah, sedang (tidak besar dan tidak kecil); anak ~ anak yg di tengah-tengah (ada kakak dan adiknya); pegawai ~ pegawai yg pangkat­nya antara pegawai tinggi dgn pegawai rendah; sekolah ~ sekolah yg peringkatnya antara institusi pengajian tinggi (spt universiti dsb) dan sekolah rendah; ~ tulang bumbungan (punggung) prb Mn mahal tidak murah pun tidak (harga); menengahi mengantarai (mendamaikan, me-leraikan) perselisihan dll, mengetengahi: ia datang ~ pertengkaran itu; tengahan = wang ~ Id setengah rupiah (suku); pertengahan 1. tempat (titik waktu dll) yg di tengah-tengah atau kira-kira di tengah-tengah: maka pd ~ jalan itu, bertemulah ia dgn suatu sungai; pd ~ tahun tujuh puluhan pd tahun 1975 (mungkin juga pd lewat tahun 1974 atau awal tahun 1976); 2. setengah atau separuh (melakukan sesuatu): hatta sedang ~ bendahara makan, Raja Kedah pun datang; 3. bp sedang: dia ~ makan sekarang; 4. tidak berapa tinggi dan tidak rendah dll, sedang, sederhana: bukit itu ~, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah; 5. sama banyak, rata-rata; penengah 1. yg terletak di tengah-tengah; 2. perantara, pelerai, pendamai (dlm per­selisihan dll). (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[te.ngah] | تڠه

Definisi : 1 bahagian di antara hujung dgn pangkal; tempat atau titik yg letaknya di antara dua tepi dsb: Dia berdiri di ~ padang. 2 sedang membuat atau sedang melakukan sesuatu: Dia datang ketika saya ~ makan. 3 anak dll antara yg bongsu dgn yg sulung: Anaknya yg ~ sedang menuntut di England. ~ hari waktu lebih kurang pukul dua belas siang (hingga sebelum pukul dua siang). ~ malam waktu lebih kurang pukul dua belas malam (hingga sebelum pukul satu pagi). menengah 1 menuju atau menghala ke tengah; pergi ke tengah. 2 yg di tengah-tengah; tidak besar (tinggi) dan tidak kecil (rendah); sedang: sekolah ~ sekolah yg peringkatnya antara sekolah rendah dgn sekolah tinggi. pertengahan 1 tempat dll yg terletak di tengah: Di ~ jalan, mereka telah diserang hendap oleh pengganas komunis. 2 sifat atau keadaan sesuatu yg tidak berapa tinggi dan tidak rendah; sedang; sederhana: golongan ~. 3 sama banyak; rata-rata (ttg barang-barang dsb). setengah seperdua; separuh: Luas padang itu ~ ekar. ~ masak a. belum masak betul (ttg buah-buahan dll). b. kurang luas pengetahuannya atau kurang matang fikirannya (bkn orang). ~ tiang ki agak gila; tidak siuman. ~ umur umur antara 35-40 tahun. setengah-setengah 1 beberapa; sebilangan drpdnya: ~ rumah orang Dayak Laut itu sangat panjang, ada yg lebih drpd dua ratus ela panjangnya. 2 tidak dikerjakan dgn sempurna; kepalang tanggung: Kalau bekerja, hendaklah betul-betul, jangan ~. sesetengah setengah-setengah. di tengah (berada) di bahagian tengah. ke tengah (menuju, menghala dsb) ke bahagian tengah. boleh di bawa ~ a. boleh diadu atau dipertandingkan. b. boleh diperkarakan atau dikemukakan. mengetengahkan 1 membawa ke tengah: ~ bot. 2 membawa ke penge­tahuan orang, pihak berkuasa dsb; mengemukakan; mengutarakan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Puisi
 

Kiri berangan kanan pun berangan,
     Tengah-tengah pohon mengkudu;
Kirim jangan pesan pun jangan,
     Sama-sama menanggung rindu.


Lihat selanjutnya...(157)
Peribahasa

Gajah sama gajah berjuang,
     pelanduk mati di tengah-tengah.

Bermaksud :

Kalau raja-raja berselisih, rakyat mendapat susah. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Gajah bergajah-gajah, pelanduk mati tersepit, b. Gajah berjuang sama gajah, pelanduk [= kancil] mati di tengah-tengah).

 

Lihat selanjutnya...(62)

526

It's six of one and half a dozen of the other

Dua pihak atau perkara yang dianggap sama sahaja buruknya, tidak lebih dan tidak pula kurang.

Seperti lima belas dengan tengah dua puluh

My little brotherblamed his friend for starting the fight, but as far as I could tell, it's six of one and half a dozen of the other. Both are equally naughty.

Adikku menuduh kawannya yang memulakan pergaduhan, tetapi setahu aku, kedua-duanya sama sahaja nakalnya : seperti lima belas dengan tengah dua puluh

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(3)

Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
di terminal bas sehingga bas yang dinaiki emaknya bertolak. จนกระทั่ ง [-krataˆ ] ส ั น sehingga, sampai: บรรดาคนงานจะต ้ องทำงานจนกระทั่ ง เที่ ยงคืน Para pekerja harus beker­ ja sampai tengah malam. = จนถึง จนกว ่ า [-kwa:] สัน sampai, sehingga: ตำรวจจะคอยคนงานชาวกัมพูชาจนกว ่ าเขาจะมา รายงานตัวที่ สถานีตำรวจ Polis akan me­ nunggu pekerja Kampuchea sehing­ ga mereka datang melaporkan diri di balai polis. จนถึง ่ มพูดถึงเรื่ องการขึ้ นราคาน ้ ำมัน Orang awam berkumpul membicara­ kan hal kenaikan harga petroleum. จับกุม [-kum] ดู จับ² จับไข ้ [-kai] ว demam: เขาทำงานกลางแดด จนจับไข ้ Dia bekerja di tengah panas terik sehingga demam. จับคู ่ [-ku:] ก 1 mengambil pasa­ ngan: นักศ ึ กษาต ่ างจับคู ่ เพื่ อนของตนเพื่ อ ทบทวนบทเรียนก ่ อนสอบ Pelajar me­ ngam­bil pasa­ngan
Kamus Thai 2.indb
mereka. รับประกัน [-prakan] ก menjamin: ผู ้ บัญชาการตำรวจรับประกันความปลอดภัยของ พยาน Ketua Polis menjamin kesela- matan saksi. รับประทาน [-prata:n] ก makan: ผู ้ จัดการออกไปรับประทานอาหารกลางวันแล ้ ว Tuan Pengurus sudah keluar makan tengah hari. รับปาก [-pa:k] ก berjanji: เด็กคนนั้ น รับปากว ่ าจะไม ่ กระทำความผิดนั้ นอีก Budak itu berjanji tidak mahu melakukan kesalahan itu lagi. รับผิดชอบ [-pitc:p] ก bertanggung- jawab: แม ว lebih maju: เทคโนโลยี ของญี่ ปุ่นล้ำหน ้ าประเทศไทยมาก Teknolo- gi Jepun jauh lebih maju daripada Thailand. ลำเค็ญ [lamken] ว sengsara: คนงานไทย บางคนใช ้ ชีวิตอย ่ างลำเค็ญในต ่ างแดน Se­se­ tengah pekerja Thai hidup sengsara di negara asing. ลำดับ [lamdap] น tertib: เขาเขียนชื่ อ ผู ้ เข ้ าร ่ วมสัมมนาตามลำดับอักษร Dia menulis nama peserta seminar mengikut tertib abjad. ลำบาก [lamba
Kamus Thai 2.indb
ketur, peludahan กระทง [krato] น ancak กระทบ [kratop] ก 1 menyinggung, menyentuh: คำพูดของผู ้ นำอเมริกากระทบ ความรู ้ สึกของชาวตะว ั นออกกลาง Kata-kata pe­mimpin Amerika menyinggung pera­saan orang Timur Tengah. 2 men- jejaskan: การรุกรานของอเมริกาต ่ ออิร ั กกระทบ ความส ั มพ ั นธ ์ ของหลายประเทศ Pencerobo- han Amerika terhadap Iraq menjejas- kan hubungan beberapa buah negara. กระทรวง [krasua] น kementerian 03:02 AM ก 16 กล ้ า 2 [kla:] ว berani: เขากล ้ าร ั บผิด Dia berani mengaku salah. กลาก [kla:k] น kurap กลาง [kla:] ว tengah กลางคน [-khon] ว separuh umur: ชายว ั ยกลางคนคนน ั ้นเป็นพ ่ อของฉ ั น Lelaki separuh umur itu ayah saya. กลางคัน [-khan] ว separuh jalan: งานน ั ้ นจำเป็นต ้
Kamus Thai 2.indb
kena gantung persekolahan kera- na bertumbuk dalam bilik darjah. พักเที ่ ยง [-tia] ก berehat waktu te­ ngah hari: เราเริ่ มพักเที่ ยงเมื่ อเวลา 12.00 น Kita mula berehat waktu tengah hari pada pukul 12.00. พักผ ่ อน [-pn] ก berehat: ชาวนาคน หนึ่ งพักผ ่ อนอยู ่ ใต ้ ร ่ มไม ้ Seorang pesawah duduk berehat di bawah teduhan bisa พิสดาร [pitsada:n] ว aneh, ganjil: เหตุการณ ์ นั้ นพิสดารเหลือเกิน Kejadian itu aneh sekali. พิสมัย [pitsamai] ก mencintai: ผู ้ ชาย คนนั้ นพิสมัยหญิงสาวจากเอเชียกลาง Lelaki itu mencintai gadis dari Asia Tengah. พิสัย [pisai] น 1 ดู วิสัย 2 jarak: ขีปนาวุธ พิสัยไกล peluru berpandu jarak jauh พิสุทธิ ์ [pisut] ดู บริสุทธิ์ พิสูจน ์ [pisu:t] ก membuktikan: คุณหมอ สามารถพิสูจน ์ ดีเอ็นเอของเหยื่ อสึนามิทุกคน

Kembali ke atas