Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tepi;

Puisi
 

Orang menajur di tepi sungai,
     Sungai ada tepi padang;
Laksana intan baru dicanai,
     Kejam celik mata memandang.


Lihat selanjutnya...(216)
Peribahasa

Masuk ke kampung orang bawa ayam betina,
     jalan di tepi-tepi,
benang arang orang jangan dipijak,
     duduk di tapak tangga,
mandi di hilir orang,
     berdiri di luar-luar gelanggang.

Bermaksud :

Kalau merantau ke negeri asing, hendaklah selalu mengalah, jangan berbuat pekerjaan yang buruk, selalu merendahkan diri, jangan suka mendului orang dan jangan menunjuk-nunjukkan diri.

 

Lihat selanjutnya...(34)

385

Keep your nose out of other people’’s business

Jangan masuk campur atau mengambil tahu halo rang lain.

Jaga tepi kain orang

'' Keep your nose out of other people's business. It's private matter that has nothing to do with you,'' said the seller. I have to mind your business. If you fail in this project, I'll have great difficulty getting my money back from you!'' exclaimed the loan shark.

'' Jangan jaga tepi kain orang. Ini soal peribadi dan tak ada kena mengena langsung dengan awak,'' kata si penjual. Aku kenalah jaga tepi kain kau. Kalau kau gagal dalam projek ini, susah besarlah aku nak dapat balik duit dari kau!'' jerit si Along.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Kelantan

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
baroh[bA.Äoh]kata namasawah.Ore curi tu susuk bare tepi baroh.[.ÄE tS:u.Äi tu su.su/ bA.ÄE t:«.pi bA.Äoh]Pencuri tu menyembunyikan barang di tepi sawah.
kese[k:E.sE]kata kerjaberjalan perlahan-lahan.Ore tuo tu kese tepi tanggo.[.ÄE tu.w tu k:E.sE t:«.pi tAN.g]Orang tua tu berjalan perlahan-lahan di tepi tangga.
suling[su.liN]kata kerjamengunyah dan menghisap sedikit-sedikit.Zaha dok suling tebu tepi tanggo.[dZA.hA do/ su.liN t«.bu t:«.pi tAN.g]Zahar sedang mengunyah dan menghisap tebu di tepi tangga.
tembok[tEm.b/]kata namajalan raya.Jange dok maeng tepi tembok tu, kreto banyok dok gi mari.[dZA.NE do/ m:AeN t:«.pi tEm.b/ tu kÄE.t bA.øok do/ gi mA.Äi]Jangan main di tepi jalan raya tu, kereta banyak lalu-lalang.
brembah[bÄ«m.bAh]kata kerjabergelut antara satu sama lain (orang, binatang), bergomol.Muse dok brembah tepi rumoh smale.[mu.sE do/ bÄ«m.bAh t:«.pi Äu.mh smA.lE]Musang bergomol di tepi rumah semalam.
jlepek[dZlE.pE)/]kata adjektifberkenaan orang yang tidak kuat atau cergas, terkulai, lembik, lemah.Saleh dok jlepek tepi dindeng pasa deme.[sA.lEh do/ dZlE.pE)/ t:«.pi d:in.deN pA.sA d«.mE]Saleh duduk terkulai tepi dinding kerana demam.
keda[kE.dA]kata kerjateranjak sedikit daripada tempat duduk yang asal.Kreto tu keda aloh ko tepi parek maso blago takdi.[kÄE.t tu k:E.dA A.lh k t«.pi pA.Äe/ mA.s blA.g tA/.di]Kereta tu berganjak ke tepi parit semasa perlanggaran tadi.
glekok[glE.k)/]kata adjektifberkenaan jalan, anak sungai dan lain-lain yang bengkang-bengkok, tidak lurus.Jale tepi bukek tu glekok srupo ula keno palu.[dZA.lE t:«.pi bu.ke/ tu glE.k)/ sÄu.p u.lA k«.n pA.lu]Jalan di tepi bukit tu bengkang-bengkok seperti ular kena palu.
selambok[s«.lAm.bo/]kata namasejenis permainan tradisional kanak-kanak perempuan yang menggunakan beberapa biji buah guli yang dilambung-lambung.Rama budok tino dok maeng selambok atah seming tepi rumoh.[ÄA.mA bu.d/ t:i.n do/ m:AeN s«.lAm.bo/ A.tAh s«.miN t:«.pi Äu.mh]Ramai budak perempuan main selambut di atas simen tepi rumah.

Kembali ke atas