Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tepi;

Puisi
 

Orang menajur di tepi sungai,
     Sungai ada tepi padang;
Laksana intan baru dicanai,
     Kejam celik mata memandang.


Lihat selanjutnya...(216)
Peribahasa

Masuk ke kampung orang bawa ayam betina,
     jalan di tepi-tepi,
benang arang orang jangan dipijak,
     duduk di tapak tangga,
mandi di hilir orang,
     berdiri di luar-luar gelanggang.

Bermaksud :

Kalau merantau ke negeri asing, hendaklah selalu mengalah, jangan berbuat pekerjaan yang buruk, selalu merendahkan diri, jangan suka mendului orang dan jangan menunjuk-nunjukkan diri.

 

Lihat selanjutnya...(34)

385

Keep your nose out of other people’’s business

Jangan masuk campur atau mengambil tahu halo rang lain.

Jaga tepi kain orang

'' Keep your nose out of other people's business. It's private matter that has nothing to do with you,'' said the seller. I have to mind your business. If you fail in this project, I'll have great difficulty getting my money back from you!'' exclaimed the loan shark.

'' Jangan jaga tepi kain orang. Ini soal peribadi dan tak ada kena mengena langsung dengan awak,'' kata si penjual. Aku kenalah jaga tepi kain kau. Kalau kau gagal dalam projek ini, susah besarlah aku nak dapat balik duit dari kau!'' jerit si Along.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Kedah

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
acaq[A.tSAâÖ]kata namatakungan air kotor, biasanya di luar rumah sebelah dapur, limbahan.Bau acaq tepi rumah tu busuk.[bAw A.tSAâÖ t«.pi Òu.mAh tu bu.su/]Bau limbahan di tepi rumah itu busuk.
lugaeh[lu.gAEh]kata kerjamengambil atau memetik kesemuanya (biasanya berkenaan buah di pohon), dipetik.Moktan hak tepi pagaq tu habeh depa lugaeh.[mk.tAn hA/ t«.pi pA.gA)Ö tu hA.beh d«.pA lu.gAEh]Rambutan di tepi pagar itu habis dipetik orang.
kelibaq[k«.li.bA)Ö]kata kerjamengibarkan kain untuk membuang debu dan sebagainya, mengibas, mengebas.Mak dia dok kelibaq kaen gebaq adek kat tepi kelambu.[mA/ di.jA do/ k«.li.bA)Ö kAen g«.bA)Ö A.de/ kAt t«.pi k«.lAm.bu]Emaknya sedang mengibaskan kain selimut adik di tepi kelambu.
bekehele[b«.k«.hE.lE]kata adjektifkeletihan (dalam satu kumpulan atau kelompok).Lepaeh begotong-royong, depa bekehele dok berehat kat tepi surau tu.[l«.pAEh b«.go.toN.ҍ.jN dE.pA b«.k«.hE.lE do/ b«.ÒE.hAt kAt t«.pi su.ÒAw tu]Selepas bergotong-royong, mereka keletihan lalu duduk berehat di tepi surau itu.
barin[bA.Òin]kata namarusuk bukit, tepi bukit, lambung bukit, lereng bukit.Akaq ubat tu saya dapat kat barin matahari jatoh Gunung Jerai.[A.kAâÖ u.bAt tu sA.jA dA.pAt kAt bA.Òin mA.tA.hA.Òi dZA.toh gu.nuN dZ«.ÒAj]Akar ubat itu saya peroleh di rusuk Gunung Jerai sebelah matahari jatuh.
bunga ayaq[bu.NA A.jAâÖ] sejenis ikan kecil yang hidup di tepi sungai atau dalam sawah; kemeraeh, temeraeh.   
temeraeh[t«.m«.ÒAEh]kata namasejenis ikan yang hidup berkumpulan dan hidup di tepi sungai atau dalam sawah; bunga ayaq, kemeraeh.   
kendoq[k«n.d)Ö]kata kerjamemberi ternakan kerbau, lembu meragut rumput dengan cara mengendurkan tali ikatan supaya mudah berjalan.Tiap petang dia dok kendoq lembu dia kat tepi bendang.[ti.jAp p«.tAN di.jA do/ k«n.d)Ö l«m.bu di.jA kAt t«.pi b«n.dAN]Setiap petang dia memberi lembunya meragut rumput di tepi sawah.
kemeraehk«.m«.ÒAEh]kata namasejenis ikan kecil yang hidup berkumpulan dan hidup di tepi sungai atau dalam sawah; bunga ayaq, temeraeh.   
lan[lAn]kata adjektifberkenaan rasa jijik dan meloyakan apabila melihat sesuatu yang kotor, (umpamanya nanah, muntah dan lain-lain), muak, jijik; damuih.Aku rasa lan nak makan kat kedai tepi paret tu.[A.ku ÒA.sA lAn nA/ mA.kAn kAt k«.dAj t«.pi pA.Òet tu]Aku berasa jijik hendak makan di kedai tepi parit itu.
12

Kembali ke atas