Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata tepi;

Puisi
 

Orang menajur di tepi sungai,
     Sungai ada tepi padang;
Laksana intan baru dicanai,
     Kejam celik mata memandang.


Lihat selanjutnya...(216)
Peribahasa

Masuk ke kampung orang bawa ayam betina,
     jalan di tepi-tepi,
benang arang orang jangan dipijak,
     duduk di tapak tangga,
mandi di hilir orang,
     berdiri di luar-luar gelanggang.

Bermaksud :

Kalau merantau ke negeri asing, hendaklah selalu mengalah, jangan berbuat pekerjaan yang buruk, selalu merendahkan diri, jangan suka mendului orang dan jangan menunjuk-nunjukkan diri.

 

Lihat selanjutnya...(34)

385

Keep your nose out of other people’’s business

Jangan masuk campur atau mengambil tahu halo rang lain.

Jaga tepi kain orang

'' Keep your nose out of other people's business. It's private matter that has nothing to do with you,'' said the seller. I have to mind your business. If you fail in this project, I'll have great difficulty getting my money back from you!'' exclaimed the loan shark.

'' Jangan jaga tepi kain orang. Ini soal peribadi dan tak ada kena mengena langsung dengan awak,'' kata si penjual. Aku kenalah jaga tepi kain kau. Kalau kau gagal dalam projek ini, susah besarlah aku nak dapat balik duit dari kau!'' jerit si Along.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(7)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
joke[dZ.kE]kata tugasdi sudut, di tepi, di penjuru.Jangan dok joke pintu kang jatoh.[dZA.NAn d/ dZ.kE pin.tu kAN dZA.toh]Jangan duduk di tepi pintu tu, nanti jatuh.
songsong[sN.sN]kata kerjamenolak sesuatu.Tolong songsong meja tu ke tepi.[to.loN sN.sN mE.dZA tu k« t«.pi]Tolong tolak meja itu ke tepi.
busuk melanton[bu.su/ m«.lAn.ton] berkenaan sesuatu yang tersangat busuk.Bau bangkai lembu tepi jalan busuk melantun.[bAw bAN.kAi l«m.bu t«.pi dZA.lAn bu.su/ m«.lAn.tun]Bau bangkai lembu di tepi jalan tersangat busuk.
condek[tSon.de/]kata adjektifberkenaan seseorang atau alat yang berada di tepi atau di bahagian hujung sesuatu.Ngape awok dok condek je kat pelanto tu.[NA.p« A.wo/ do/ tSon.dE/ dZ« kAt p«.lAn.t tu]Mengapa awak duduk di tepi pelantar itu.
cope I[tSo.pe]kata adjektifberkenaan seseorang atau alat yang berada di tepi atau di bahagian hujung sesuatu, condek.Jangan bediri cope kat pintu, kang jatoh.[dZA.NAn b«.di.Äi tSo.pe kAt pin.tu kAN dZA.toh]Jangan berdiri di tepi pintu, nanti jatuh.
bederong[b«.d«.ÄoN]kata adjektifberkenaan orang ramai yang datang serentak ke sesuatu tempat.Koi nampak orang bederong kat tepi sunge.[koj nAm.pA/ o.ÄAN b«.d«.ÄoN kAt t«.pi su.NE]Saya nampak orang ramai dekat tepi sungai.
mepe[m:E.pE:]kata kerjaberjalan dalam keadaan yang mencurigakan.Koi nampak die mepe tepi pago tu, pencuri agaknye.[koj nAm.pA/ di.j« mE.pE t«.pi pA.g tu p«n.tSu.Äi A.gA/.ø«]Saya nampak dia berjalan dalam keadaan mencurigakan di tepi pagar, agaknya pencuri.
daon barat[dA.won bA.ÄAt] pokok menjalar yang tumbuh meliar di tepi pantai. Ia berbunga ungu dan putih.   
bulun[bu.lun]kata namatumpahan minyak yang kelihatan bertompok-tompok di tepi pantai.Man geli nak ke pantai pase banyak bulun.[mAn g«.li nA/ k« pAn.tAj pA.sE bA.øA/ bu.lun]Saya geli hendak ke pantai sebab banyak tumpahan minyak.
cemeridau[tS«.m«.Äi.dAw]kata adjektifberkenaan ketawa, menangis, bergaduh atau cakap yang tidak berhenti dan menyebabkan bunyi yang sangat bising; cemeriau, cempiau.Tok boleh tido pase budok cemeridau tepi jalan.[to/ b.leh ti.do pA.sE bu.d/ tS«.m«.Äi.dAw t«.pi dZA.lAn]Tak boleh tidur sebab budak bising tepi jalan.

Kembali ke atas