Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata terbaru


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
ว nyaman, segar: อากาศ สดชื่ นในยามเช ้ าดีต ่ อสุขภาพ Udara nya- man pada waktu pagi baik untuk ke­ si­hatan. สดๆ ร ้ อน ๆ [-sot rn rn] ว terbaru: ข ่ าวสด ๆ ร ้ อน ๆ ที่ ได ้ รับมาแจ ้ งว ่ าโจรปล ้ นธนาคาร แห ่ งนั้ นถูกจับหมดแล ้ ว Berita terbaru yang diterima menyatakan bahawa semua perompak bank itu telah di- tangkap. สดใส [sotsai] ว 1 (ใบหน ้ า) berseri-seri: ใบหน ้ าของเธอสดใสขณะรับรางวัลแม ่ ตัวอย ่ าง Wajahnya berseri-seri

Kembali ke atas