Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata terbaru


Kamus Sains

Kamus Sains.indb
membekalkan komponen pembuatan yang diperlukan oleh pelanggan tepat pada masa yang diperlukan. Kaedah ini digunakan untuk mengurang- kan ruang penyimpanan di tempat pelanggan dan memastikan barangan yang dikirim merupakan yang terbaru. Singkatan JIT. (KOM) juvenile (I) (anak pokok) Pokok muda dan kecil yang terhasil selepas percambahan biji benih. Stok anak pokok yang besar dalam hutan biasanya menjamin penjanaan hutan yang sem pengunci yang ditempatkan dalam puting pendaratan. Peranti ini ber- fungsi untuk mengunci dan mengedap alat kawal pengeluaran subpermukaan. (KEJ) Lang factor estimate (anggaran faktor Lang) Kaedah yang menganggarkan pelaburan modal terbaru sebagai faktor ekspo- nen pelaburan modal terdahulu. (KEJ) Langevin-Debye formula (formula Langevin-Debye) Formula untuk keterkutuban bahan dielektrik atau kerentanan paramagnet ba- han magnet yang kuantitinya merupakan hasil tambah

Kembali ke atas