Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.da.pat] | ترداڤت

Definisi : didapati ada; ada: Di belakang rumahnya, ~ juga pokok buah-buahan. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
Tiada maklumat tesaurus untuk kata terdapat

Peribahasa

Manikam selalu juga didapati di dalam lipatan kain buruk yang robek.

Bermaksud :

Pengetahuan (kepandaian) selalu juga terdapat dalam kalangan orang miskin dan hina.

 

Lihat selanjutnya...(3)


Kamus Thai Melayu Dewan

Kamus Thai 2.indb
2008 11:06:02 AM ช 129 ช ่ วง 1 [cua] น 1 peringkat, tahap: ในช ่ วง เริ่ มต ้ นการทำพจนานุกรมนี้ มีอุปสรรคมาก Pada peringkat permulaan penyusunan kamus ini, terdapat ba­nyak masalah. 2 jarak: ถนนช ่ วงปัตตานีถึงสุไหงโกลกมีระยะทาง 160 กิโลเมตร Jarak antara Pattani dengan Sungai Golok kira-kira 160 kilometer. 3 jangka masa, tempoh: พจนานุกรมภาษาไทย– มลายูควรเสร็จภายในช ่ วงสองปีนี้ Kamus Thai อน ้ ำลด ถนนเข ้ าหมู ่ บ ้ านก ็ทรุด Apabila banjir sudah surut, jalan ke kampung itu mendap. 2 (มาก) terjerlus: พบว ่ ามีที่ ดินหลายแห ่ งทรุด หลังเหตุการณ์สึนามิ Terdapat tanah di be­ berapa kawasan terjerlus selepas pe­ ristiwa tsunami. ทรุดโทรม [-so:m] ว 1 (ร ่ างกาย) lunyai: ร ่ างกายของเขาทรุดโทรมหลังจากทำงานหนักมา ตลอดปี Badannya lunyai setelah be­ kerja keras sepanjang
Kamus Thai 2.indb
antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran merupakan cabaran utama yang dihadapi dalam penyusunan kamus ini. Oleh sebab bahasa Thai dan bahasa Melayu tergolong dalam dua keluarga bahasa yang berbeza, maka terdapat perbezaan bentuk, nilai dan budaya penutur kedua- dua bahasa. Sesungguhnya perbezaan ini menyulitkan kami mencari padanan bagi sesuatu kata entri bahasa Thai. Kes satu kata Thai yang mempunyai Kamus Thai
Kamus Thai 2.indb
anak lelakinya. รับสมัคร [-samak] ก merekrut, mengambil: บริษัทนั้ นรับสมัครพนักงานใหม ่ หลายตำแหน ่ ง Syarikat itu merekrut be- berapa orang pegawai baru. รับสินบน [-sinbon] ก makan suap: มีข ้ าราชการจำนวนมากที่ รับสินบน Terdapat ramai pegawai kerajaan yang makan suap. รับเหมา [-mau] ก mendapat kon- trak: บริษัทของเขารับเหมาสร ้ างทางด ่ วนสาย โกตาบารู - โกลก Syarikat itu mendapat kontrak untuk membina lebuh raya Kota Bharu - Golok ละเมิด กฎหมายต ้ องถูกโทษ Orang yang melang- gar undang-undang mesti ditangkap. ละเมิดลิขสิทธิ ์ [-likasit] ก men­ce­ tak rompak: มีนายทุนละเมิดลิขสิทธิ์แผ ่ นซีดี ภาพยนตร ์ ต ้ มยำกุ ้ ง Terdapat pengusaha mencetak rompak cakera padat filem Tom Yam Gung. ละโมบ [lamo:p] ดู โลภ ละลาย [lala:y] ก 1 cair: น้ำแข็งในแก ้ วเธอ ละลายหมด Semua ais di dalam gelas awak
Kamus Thai 2.indb
ก memulihkan semangat: รัฐมนตรีว ่ าการกระทรางกลาโหม เยี่ ยมค ่ ายทหารเพื่ อปลอบขวัญทหารหาญ Menteri Pertahanan melawat kem tentera untuk memulihkan semangat para perajurit. ปลอม [pl:m] ว 1 tiruan: ที่ ตลาดกิมหยง มีของปลอมเยอะ Terdapat banyak barang tiruan di Pasar Kimyong. 2 palsu: ฟัน ปลอมของเขาหัก Gigi palsunya patah. ปลอมปน [-pon] ก mencampurkan: คนขายคนนั้ นปลอมปนข ้ าวสารเกรด บี ลง ในข ้ าวสารเกรด เอ Penjual itu mencam pata] ก bertempur: ผู ้ ร ้ ายคน หนึ่งถูกยิงขณะปะทะกับตำรวจ Seorang pengganas ditembak semasa bertem- pur dengan polis. ปะทุ [patu] ก meletus: มีสัญญาณ หลายอย ่ างบงชี้ ว ่ าภูเขาไฟลูกนั้ นจะปะทุขึ้ นมา Terdapat beberapa tanda yang menun- jukkan bahawa gunung berapi itu akan meletus. ปะปน [papon] ก bercampur: หลังจาก ก ่ ออาชญากรรมแล ้ วคนร ้ ายก็วิ่ งเข ้ าไปปะปน ในฝูงชน Setelah melakukan jenayah
Kamus Thai 2.indb
ke­sakitan. ครางครวญ [-kruan] ดู ครวญคราง คราด [kra:t] น 1 pencakar ก 2 men- cakar คราบ 1 [kra:p] น kesan: มีคราบโลหิตแห ้ ง ติดอยู ่ บนเก ้ าอี้ Terdapat kesan darah ke­ ring terlekat di atas kerusi. คราบ 2 [kra:p] น kulit คราบกุ ้ ง [-ku] น kulit udang คราบงู [-u:] น selumur, kelongsong ular คราว [kra:w ั กท ่ องเที่ ยว Keindahan unjuran Gunung Phu Kra- deng menarik perhatian pelancong. เงื ้ อมมือ [-m:] น (อำนาจ) cengka- man: มีหลายประเทศที่ พยายามให ้ พ ้ นจาก เงื้ อมมือของมหาอำนาจโลก Terdapat be- berapa buah negara cuba membe- baskan dirinya daripada cengkaman kuasa besar dunia. แง ่ [ε:] น 1 (วัตถุ) bucu: เขาชนแง ่ โต ๊ ะ Dia terlanggar bucu meja. 2

Kembali ke atas