Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[te.ri.kat]/[ter.i.kat] | ترايکت

Definisi : 1. (telah) diikat: tangannya ~ ke belakang dgn dawai halus; 2. tertakluk (kpd), tidak bebas drpd, terkongkong oleh: orang berhutang ~; tidak ~ kpd peraturan-peraturan yg telah ditetapkan; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[te.ri.kat]/[ter.i.kat] | ترايکت

Definisi : 1 (telah) diikat; tertambat: Kedua-dua belah tangannya ~ ke belakang. 2 tidak bebas drpd sesuatu; tertakluk: Semua pelajar ~ pd peraturan sekolah. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
ikat (kata nama)
1. Dalam konteks alat
bersinonim dengan tali, benang, kain,

2. Bersinonim dengan berkas: kumpulan, gabungan,

Kata Terbitan : berikat, mengikat, terikat, ikatan, perikatan, pengikatan, pengikat,

Puisi
 

Orang Kedah timbang neraca,
     Seperti dacing negeri Kelantan;
Kalau sudah nasib kaca,
     Terikat di cincin dikata intan.


Lihat selanjutnya...(5)
Peribahasa

Terpaut bertali,
     tertambang berlantak.

Bermaksud :

Terikat oleh adat.

 

Lihat selanjutnya...(4)


Ensiklopedia

TajukSinopsisBidangKlasifikasi
GUDANG TERIKAT UMUM 
SYAIRSejenis puisi yang terikat.SASTERAKarya
TIMBANG TARA

Timbang tara ialah pengadilan sesuatu

pertikaian oleh seseorang atau lebih, keputusannya

adalah muktamad dan terikat. Hakimnya dikenali

sebagai penimbang tara atau lembaga timbang

tara . Penimbang tara dipilih oleh pihak-pihak yang

bertikai atau agensi berkecuali yang dilantik oleh

mereka. Keputusan penimbang tara ini dikenali

sebagai award . Timbang tara boleh digunakan

antara individu, kumpulan atau negara.

UMUM 
KESATUAN EROPAH

Kesatuan Eropah (EU) dahulunya dikenali

sebagai Komuniti Eropah (EC) merupakan satu

kumpulan negara Eropah yang terikat dalam

kesatuan ekonomi dan integrasi politik yang lebih

rapat. Kesatuan ini ditubuhkan pada 1 Januari 1993.

UMUM 
SYAIRSYAIR, sejenis puisi yang terikat, umumnya terdiri daripada empat larik serangkap, empat perkataan selarik dan mempunyai rima akhir /a/ /a/ /a/ /a/ dengan sedikit variasi dan kekecualian. Keseluruhan rangkap merupakan idea yang berurutan dan biasanya memerlukan beberapa rangkap untuk menyatakan suatu keseluruhan idea.SASTERAKonsep
SELOKA

SELOKA, sejenis puisi bebas yang tidak terikat. Seloka biasanya tidak berangkap.  Jika berangkap, tidak tentu jumlah larik serangkap dan jumlah perkataan selarik, memakai rima atau tidak. Seloka biasanya memerlukan beberapa larik yang berurutan untuk dapat menyatakan satu keseluruhan idea. Seloka mengandungi sindiran, jenaka, usikan dan gurauan.

SASTERADrama/Filem/Teater/Persembahan
IMBUHAN

Imbuhan ialah morfem terikat yang tidak boleh berdiri sendiri. Imbuhan perlu ditambah pada kata dasar untuk membentuk kata baharu atau kata terbitan.

BAHASAKonsep
EPOKSI

Epoksi. Kumpulan berfungsi yang mengandungi atom oksigen yang terikat melalui ikatan tunggal kepada dua atom karbon, membentuk gelang tiga ahli.

KIMIAProses/Tindak Balas
ISLAM DI ASIA TENGGARA

ISLAM DI ASIA TENGGARA, perkembangan agama Islam di Asia Tenggara yang bermula sejak abad ke-5 M. Islam di Asia Tenggara adalah gambaran daripada sebuah sosiopolitik yang beragam, meskipun terikat oleh keadaan tradisi keagamaan yang sama. Islam ialah agama majoriti penduduk Brunei Darussalm, Indonesia dan Malaysia. Di Singapura, Thailand, Filipina dan Myanmar, minoriti penduduknya beragama Islam.

SEJARAH DAN ARKEOLOGIKonsep
TRANSKRIPSIProses sintesis molekul-molekul RNA dengan menggunakan molekul DNA sebagai tempat bagi maklumat genetik daripada bentuk DNA ditukarkan kepada bentuk RNA. Ini merupakan sebahagian daripada proses ekspresi gen, iaitu maklumat genetik dalam DNA mengarah kepada pembentukan RNA. Arah aliran informasi di dalam sel merupakan central dogma bidang biologi molekul DNA yang digunakan untuk mensintesis RNA. RNA pula digunakan untuk mengarah pembentukan protein. RNA ialah molekul rantai panjang seperti molekul DNA juga. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan antara molekul DNA dan RNA. Tulang belakang bagi membentuk polimer molekul RNA terdiri daripada gula ribos yang menyerupai gula deoksiribos DNA. Ia mempunyai molekul oksigen terikat pada karbon nombor 2', 3', dan 5'. Molekul RNA juga adalah lebih kecil (pendek) daripada DNA kerana ia terdiri daripada bes urasil (U) dan bukan timina (T) seperti yang terdapat pada DNA....Sila Rujuk Ensiklopedia Sains dan TeknologiKEJURUTERAANTeori/Teorem/Hukum

Kembali ke atas