Maklumat Kata

Kamus Bahasa Melayu


[ter.la.lu] | ترلالو

Definisi : 1. teramat sangat, terlampau: orang menyabung ~ ramai; seekor rusa jantan sedang tidur dgn ~ nyedarnya; 2. melampaui batas, berlebih-lebihan: pemujaannya yg ~ terhadap pemerintahan Inggeris; 3. (per­buatan dll) yg tidak disengajakan, terlangsung: perbuatan engkau yg sudah ~ itu diampun­kan, yg kemudian jangan dibuat lagi; (Kamus Dewan Edisi Keempat)

[ter.la.lu] | ترلالو

Definisi : 1 amat sangat: Dia ~ ingin hendak naik kapal terbang. 2 melampaui batas; berlebih-lebihan: Ia ~ memikirkan perkara yg kecil-kecil. (Kamus Pelajar Edisi Kedua)
Tesaurus
 
lalu
1. Bersinonim dengan berjalan
( melintas, melewati, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan berdaya
( larat, bertenaga, bermaya, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan kemudian
( sesudah itu, selepas itu, setelah, justeru itu, maka, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan lewat
( menjangkaui, melampaui, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlalu, melalui, melalukan, terlalu, keterlaluan, laluan,

Puisi
 

Masak bubur terlalu cair,
     Makan dicampur dengan nira;
Tanah lembah kandungan air,
     Kayu bengkok titian kera.


Lihat selanjutnya...(20)
Peribahasa

Hendak panjang terlalu,
     patah.

Bermaksud :

Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus).

 

Lihat selanjutnya...(67)

415

Don't make a mountain out of a molehill

Membesar-besarkan sesuatu perkara atau masalah yang sebenarnya kecil atau remeh sahaja. (Peribahasa ini lazimnya dinyatakan kepada seseorang yang terlalu risau mengenai masalah kecil tetapi dianggapnya terlalu serius).

Laksana katak, sedikit hujan banyak bermain.

''I should not have lent you my motoycycle. Now, look what you have done! Mum will surely berate me forever. It must costly to repair it,'' the little brother complained. ''Come on, it's only a small scratch. Don't make a mountain out of a molehill. You dented my car the other day, and I did not even complaint!'' the big brother said.

''Menyesal aku beri kau pinjam motorsikal aku itu. Sekarang, tengok apa dah jadi! Mak tentu akan menghamun aku tak habis-habis. Tentu mahal nak membaikinya,'' rungut si adik. ''Alaihai, calar sedikit sahaja. Kalau ini laksana katak, sedikit hujan banyak bermain. Kau kemikkan kereta aku hari itu, aku tidak merungut sikit pun!'' kata si abang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(30)

Glosari Dialek Pulau Pinang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
   2.terlalu asyik.Jangan idap maen dam, lohoq dah nak habeh.[dZ­A.NAn i.dAp mAen dAm, lo.ho)Ö dAh nA/ hA.beh]Jangan terlalu asyik main dam, zohor sudah hampir habis.
   3. terlalu banyakDekat nak raya orang merenyut kat stesen baih.[d«.kAt nA/ ÒA.jA .ÒAN m«.Ò«.øut kAt stE.sen bAC]Menjelang hari raya orang terlalu ramai di stesen bas.
hijau pang[hi.dZAw pAN] terlalu hijau.Reta baru dia rona hijau pang.[ÒE.tA bA.Òu di.jA ҍ.nA hi.dZAw pAN]Kereta barunya berwarna terlalu hijau.
   3. terlalu marah.Bedesiu aku bila dengaq Minah pangge laki aku `abang'.[b«.d«.si.ju A.ku bi.lA d«.NA)Ö mi.nAh pAN.gE lA.ki A.ku A.bAN]Saya terlalu marah apabila mendengar Minah memanggil suami saya 'abang'.
tehele[t«.hE.lE]kata adjektifterlalu letihTehele semua budak-budak lepaih mandi laot.[t«.hE.lE s«.mu.wA bu.dA.bu.dA l«.pAC mAn.di lAot]Terlalu letih semua budak-budak selepas mandi laut.
besaq cet[b«.sA)Ö tSet] terlalu kecil atau sedikit.Dia buat kue makmo besaq cet.[di.jA bu.wAt kue mA.mo b«.sA)Ö tSet]Dia membuat kuih makmur terlalu kecil.
   2. berkenaan dengan kenderaan yang terlalu laju.Budak-budak muda tu bawak moto bedesiu.[bu.dA.bu.dA mu.dA tu bA.wA m.t b«.d«.si.ju]Budak-budak muda itu mengunggang motorsikal terlalu laju.
bedesiu[b«.d«.si.ju]kata adjektif1. terlalu pedas.Sambai belacan tadi bedesiu, tapi sedap.[sAm.bAj b«.lA.tSAn tA.di b«.d«.si.ju tA.pi s«.dAp]Sambal belacan tadi terlalu pedas, tapi sedap.
bedengung[b«.d«.NuN]kata adjektif1. terlalu pedas.Bedengung sunggoh kuah rojak tu pasai ada cabai melaka.[b«.d«.NuN suN.goh ku.wAh Òo.dZA tu pA.sAj AdA tSA.bAj m«.lA.kA]Terlalu pedas kuah rojak itu sebab ada cili padi.
maneh melecaih[mA.nEh m«.l«.tSAC] terlalu manisAyaq sirap tu maneh melecaih, tambah ayaq sikit lagi.[A.jA)Ö si.ÒAp tu mA.nEh m«.l«.tSAC tAm.bAh A.jA)Ö si.kit lA.gi]Air sirap itu terlalu manis, tambah air sikit lagi.
123

Kembali ke atas