Maklumat Kata

Carian kata tiada di dalam kamus terkini. Sila rujuk capaian Kamus Dalam Talian ini.
Tesaurus
 
lalu
1. Bersinonim dengan berjalan
( melintas, melewati, )
(kata kerja:)

2. Bersinonim dengan berdaya
( larat, bertenaga, bermaya, )
(kata kerja:)

3. Bersinonim dengan kemudian
( sesudah itu, selepas itu, setelah, justeru itu, maka, )
(kata tugas:)

4. Bersinonim dengan lewat
( menjangkaui, melampaui, )
(kata tugas:)

Kata Terbitan : berlalu, melalui, melalukan, terlalu, keterlaluan, laluan,

Peribahasa

Hendak panjang terlalu,
     patah.

Bermaksud :

Kerana terlalu hendak meninggikan diri akhirnya mendapat malu. (Peribahasa lain yang sama makna: a. Hendak harum terlalu hangit, b. Hendak masak langsung hangus).

 

Lihat selanjutnya...(67)

415

Don't make a mountain out of a molehill

Membesar-besarkan sesuatu perkara atau masalah yang sebenarnya kecil atau remeh sahaja. (Peribahasa ini lazimnya dinyatakan kepada seseorang yang terlalu risau mengenai masalah kecil tetapi dianggapnya terlalu serius).

Laksana katak, sedikit hujan banyak bermain.

''I should not have lent you my motoycycle. Now, look what you have done! Mum will surely berate me forever. It must costly to repair it,'' the little brother complained. ''Come on, it's only a small scratch. Don't make a mountain out of a molehill. You dented my car the other day, and I did not even complaint!'' the big brother said.

''Menyesal aku beri kau pinjam motorsikal aku itu. Sekarang, tengok apa dah jadi! Mak tentu akan menghamun aku tak habis-habis. Tentu mahal nak membaikinya,'' rungut si adik. ''Alaihai, calar sedikit sahaja. Kalau ini laksana katak, sedikit hujan banyak bermain. Kau kemikkan kereta aku hari itu, aku tidak merungut sikit pun!'' kata si abang.

Peribahasa dan Ungkapan Inggeris - Melayu


Lihat selanjutnya...(30)

Glosari Dialek Pahang

EntriFonetikKelas KataMaknaAyat DialekSebutan AyatMaksud Ayat
ketong II[k«.toN]kata adjektifberkenaan sesuatu yang terlalu keras kerana sesuatu sebab seperti terdedah di udara atau terlalu lama disimpan dlm peti sejuk.Kopi tu doh ketong, buang ajelah.[k.pi tu dh k«.toN bu.AN A.dZj«.lAh]Kopi itu sudah keras, buang sajalah.
mencayat[m«n.tSA.jAt]kata adjektifberkenaan cara memandu kenderaan terlalu laju.Budok-budok mude bawok moto mencayat.[bu.d/.bu.d/ mu.d« bA.w/ m.t m«n.tSA.jAt]Budak-budak muda bawa motorsikal terlalu laju.
memek[mE.mE/]kata adjektifberkenaan sesuatu yang lembik kerana terlalu lama dimasak seperti ubi, sayur-sayur.Jangan lame ngat rebuih ubi tu, kang memek.[dZA.NAn lA.m« NAt Ä«.buC u.bi tu kAN mE.mE/]Jangan terlalu lama rebus ubi itu, nanti lembek.
barang kosi[bA.ÄAN k.si] barang yang sudah terlalu lama dan tidak berguna lagi.Wek maroh aki simpan barang kosi.[we/ mA.čh A.ki sim.pAn bA.ÄAN k.si]Nenek memarahi datuk kerana suka menyimpan barang lama.
rengkok[ÄeN.k/]kata adjektifberkenaan percakapan yang tidak jelas kerana terlalu ramai orang yang bercakap.Ustaz beceramoh kat depan wokme rengkok kat belakang.[us.tAz b«.tS«.ÄA.m«h kAt d«.pAn w/.m« ÄeN.k/ kAt b«.lA.kAN]Ustaz berceramah di hadapan kamu bercakap di belakang.
paneh bedengking[pA.neh b«.d«N.kiN] keadaan cuaca yang terlalu panas.Ari ni paneh bedengking, abis kulet koi jadi itam.[A.Äi ni pA.neh b«.d«N.kiN A.bih ku.let koj dZA.di i.tAm]Hari ini panas sangat, habis kulit saya jadi hitam.
gaye[gA.j«]kata adjektifberkenaan kelakuan yang tidak senonoh kerana terlalu gembira.Koi nyampoh beto nengok penyokong bola tu, gaye ngat.[kj øAm.ph b«.to nE.N/ p«.øo.koN b.lA tu gA.j« NAt]Saya menyampah betul melihat kelakuan yang tidak senonoh para penyokong bola sepak tu.
begudoh[b«.gu.doh]kata adjektif1. berkenaan buah-buahan yang terlalu lebat di atas pokok.Mutan tu begudoh, melendut dahan.[mu.tAn tu b«.gu.doh m«.l«n.dut dA.hAn]Rambutan itu sangat lebat, melentur dahannya.
   2.     berkenaan seseorang yang kurang terang ingatannya kerana sesuatu sebab seperti sakit, terlalu tua, jatuh.Dia ketoyong pase kene puko budak-budak jahat.[di.j« k«.to.joN pA.se k«.n« pu.ko bu.dA/.bu.dA/ dZA.hAt]Dia ketoyonh kerana dipukul budak-budak jahat.
   2. berkenaan kanak-kanak yang tidak boleh berenggang dengan ibu bapa, biasanya kerana terlalu manja.Mok tengoh buat keje, jangan nok begudoh.[m/ t«.Nh bu.wAt k«.dZ« dZA.NAn n/ b«.gu.doh]Mak sedang membuat kerja, jangan hendak begudoh.
12

Kembali ke atas